Bruksstatistikk mars 2016

Antall besøk går normalt sett noe ned i forbindelse med ferier og høytider. Dette er også tilfellet i forbindelse med påsken i år, men til tross for dette har mars det høyeste registrerte besøkstallet for helsenorge.no (1 128 321 besøk). Totalt sett for mars har det vært en økning på 70 % i besøk sammenliknet med samme måned i fjor.

Les mer..

Nå har hele Helse Midt-Norge nye nettsider!

I dag har både Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag lansert nye nettsider. Med dette har Helse Midt-Norge som den første av fire helseregioner fått nye nettsider for alle sine foretak. Det er en stor milepæl for prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten».

Les mer..

Bruksstatistikk februar 2016

Helsenorge.no har totalt sett hatt over 1 million besøk også i februar.

Antall innlogginger til Min helse har nådd en ny topp med over 200 000 innlogginger. Denne toppen henger sannsynligvis sammen med etterspørselen etter informasjon om egenandeler. Siden som viser egenandelene på helsenorge.no har hatt en økning på 78 % denne måneden. Øvrige tema som har hatt stor pågang i februar er informasjon om frikort og bytte av fastlege.

Artikkelen på helsenorge.no om bipolar lidelse har blitt vist over 9000 ganger i februar og har klare toppunkter for visning 14. og 27. februar. Dette sammenfaller med nyhetssaker knyttet til kjendiser med bipolar lidelse.

Ellers er det ingen store hendelser som har påvirket besøket nevneverdig denne måneden.

Se statistikken februar 2016 her

Les mer..

Bruksstatistikk januar 2016

Etter en svak nedgang i besøk i desember, har helsenorge.no igjen over 1 million besøk i januar. Det er mer enn en dobling av antall besøk sammenliknet med samme måned i fjor.

Januar ga også høyest antall innlogginger til Min helse siden toppmåneden august 2015. Av totalen for unike sidevisninger på helsenorge.no er omlag 30 % av sidevisningene på innloggede sider og forsiden til Min helse.

Les mer..

St. Olavs Hospital HF og Helse Midt RHF har lansert nye nettsider!

Med prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» skal 36 foretak i spesialisthelsetjenesten flytte sine nettsider til helsenorge-plattformen. Der skal alle foretakene på tvers av landets fire helseregioner få felles design, struktur, innholdsstrategi og publiseringsløsning for sine nettsider. St. Olavs Hospital HF og Helse Midt RHF er pilotforetak i prosjektet.

Les mer..

Bruksstatistikk november 2015

Graf over besøk på helsenorge.no2. november ble Velg behandlingssted lansert på helsenorge.no. Det har vært en sterk åpning for den nye tjenesten. Innholdet knyttet til Velg behandlingssted står alene for nærmere 7 % av alle sidevisningene på helsenorge.no og hovedsiden helsenorge.no/velg-behandlingssted er den fjerde mest besøkte siden denne måneden.

Les mer..

Bruksstatistikk oktober 2015

Graf over besøkstatistikk de siste 12 månendeBruken av helsenorge.no har hatt en betydelig økning så langt i 2015. Med over 1 million besøk i oktober er besøkstallet mer enn doblet siden starten av året. Sammenliknet med september gikk besøket opp 14 % i oktober.

Les mer..

Bruksstatistikk september 2015

statistikk-sept-15-3Til tross for en svak nedgang i besøk fra forrige måned (ca. 30 000) hadde helsenorge.no over 900 000 besøk i september. Dette er derfor den nest beste måneden for helsenorge.no noen sinne.

Nedgangen i besøk fra forrige måned ser vi primært i sidene knyttet til kjernejournal og Min helse. Dette er naturlig ettersom nyheten i august om nye brukere av kjernejournal avtar. Nyheten var en stor trafikkdriver i forrige måned.

Sykdomsinformasjonen har hatt en økning i unike sidevisninger på 17,07 % i forhold til august. Det er tydelig at høsten er her. Bruken av informasjon om bronkitt, ørebetennelse og lungebetennelse har hatt en betydelig økning fra forrige måned.

Nytt nasjonalt fellesnummer til legevakt ble lansert i 1. september. Siden med informasjon om tjenesten har vært blant de mest besøkte denne måneden. Omtrent halvparten av trafikken til denne siden kommer fra Facebook, der det ble kjørt kampanje med betalt post.

Ny brukerflate på helsenorge.no
Helsenorge.no fikk ny brukerflate og startsiden i Min helse ble endret 21. september. Siden om kontakt og varseloppsett på Min helse var tidligere startsiden i Min helse. Nedgangen på siden om kontakt og varseloppsett skyldes derfor delvis at brukerne nå aktivt må finne siden, der de tidligere ble dirigert direkte til denne.

Denne måneden kan vi ikke rapportere tall på det interne søket på helsenorge.no. Dette skyldes en feil i dataene fra helsenorge.no. Vi arbeider nå med å rette feilen.

Statistikk for september 2015

Les mer..

Pasientens helsetjeneste på nett

Da vi skulle lage ny felles nettløsning for de offentlige sykehusene i Norge, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: Pasientens. Det vi fikk høre, ble helt avgjørende for hvordan vi løste oppgaven.

Les mer..

Bruksstatistikk august 2015

Graf som viser antall besøkende per dagSommeren er over og temperaturen synker, men bruken av helsenorge.no stiger til nye høyder: hele 940 692 besøk i august!

Min helse med kjernejournal i spissen:

  • 855.000 nye innbyggere fikk kjernejournal. Dette er en viktig faktor for høye besøkstall i august.
  • Etter søkeordet «frikort» er «kjernejournal» det mest bruke søkeordet.
  • 12 av de mest besøkte sidene i august er innloggende sider på Min helse.
  • Av de 30 mest brukte sidene på helsenorge.no er de fleste tjenestesider eller informasjonssider om tjenestene.

Sesongen for bestilling av europeisk helsetrygdkort er på hell. Siden er fortsatt mye besøkt, men med en nedgang på 33 % fra forrige måned.

Økt bruk av øvrig informasjonsinnhold:

  • Innholdet knyttet til graviditet er mye brukt. Utover dette er det sykdomsinformasjon som har mest besøk.

Vi nådde 10 000 følgere på Facebook i august.

Statistikk for august 2015

Les mer..