Bruksstatistikk oktober 2016

Vi justerer noen av tallene

Fra og med denne måneden kan du merke at noen av tallene er annerledes enn i tidligere rapporter. Det er fordi vi har fjernet to feilkilder som gjorde at antall besøk og innlogginger var for høyt:

  1. En innstilling i analyseverktøyet vårt gjorde at besøk ble dobbeltregistrert hvis personen logget seg inn eller ut av Min helse.
  2. En annen innstilling i webserveren vår gjorde at innlogginger til Min helse ble registrert gjentatte ganger dersom personen var logget inn lenge.

I tillegg har vi valgt å se bort fra alle besøk hvor personen:

  • kom til helsenorge.no fordi de logget ut av mineresepter.no
  • lukket nettleseren med en gang

Dette gjør at de historiske tallene for besøk og innlogginger endres, men trendene i rapporten forblir stort sett som før.

Slik var utviklingen fra september til oktober

Trafikken til helsenorge.no økte med 16 prosent denne måneden. Det meste av økningen skyldes at folk begynte å ta i bruk den nye tjenesten for registrering av pasientreiser.

Tjenestene kjernejournal og pasientjournal hadde også en merkbar økning i trafikk, mens bruken av de andre tjenestene har vært stort sett uendret.

Mange Facebook-brukere har delt to saker om hhv. pasientreiser og nye helsekrav til førerkort. Den ubetalte trafikken fra Facebook økte derfor merkbart. Antallet besøk fra søkemotorer endret seg ikke merkbart.

Les bruksstatistikken for oktober 2016 her.

Les mer..

Nå har alle sykehusene i landet nye nettsider!

norgeskartI dag er 12 nye nettsteder lansert i Helse Sør-Øst! Med dette er implementeringen av en felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten komplett. Alle sykehusene i landet har fått nye nettsider – med fokus på pasientene.

Les mer..

Sak om sykehusenes nye nettsider på NRK Østlandssendingen

NRK Østlandssendingen hadde et radiointervju i dag om de nye nettsidene til sykehusene. De viste også et kort klipp om saken på Distriktsnyhetene (Østlandssendingen) på TV.

Les mer..

Slik lagde vi en felles nettløsning for alle norske sykehus – Lynforedrag holdt på Webdagene

webdagene-spektrumWebdagene er en konferanse for folk som jobber med web og digitale kanaler. Blant de 1000 deltagerne finner man designere, webredaktører, kommunikasjonsrådgivere, digitale ledere, utviklere, markedsførere etc. Konferansen arrangeres i Oslo Spektrum. I år ble prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» invitert til å holde et lynforedrag om hvordan vi har klart å samle alle helseforetakene i en felles nettløsning.

Les mer..

Bruksstatistikk september 2016

Trafikken til helsenorge.no økte med 22 prosent fra august til september.

En stor del av økningen skyldes at flere søkte etter informasjon på Google i september, og kom til helsenorge.no derfra. Søketrafikken fordelte seg jevnt over mange tema. Flere gikk også direkte til helsenorge.no enn måneden før.

Tjenestene Pasientjournal, Resepter og Meldinger hadde den største trafikkøkningen blant innloggede tjenester.

Helsedirektoratet hadde en kampanje om røykeslutt, som ga 29 770 besøk til helsenorge.no.

Les bruksstatistikken for september 2016.

Les mer..

Nye pasientreiser.no lansert på helsenorge-plattformen

Gratulerer til Pasientreiser, som har fått nye nettsider på helsenorge-plattformen i dag! Informasjon til helsepersonell og transportører ligger på disse sidene, mens informasjon til pasienter og pårørende er på helsenorge.no.

Les mer..

Foretakene i Helse Vest har lansert nye nettsider!

helse-vestProsjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» har nådd en ny, stor milepæl. Ni nye nettsteder er lansert i Helse Vest! Helse Vest er den tredje av fire helseregioner som får nye nettsider for alle sine foretak på helsenorge-plattformen.

Les mer..

Bruksstatistikk august 2016

Som forventet gikk trafikken til helsenorge.no opp igjen etter at sommerferien var over. Vi fikk 23 prosent flere besøk i august sammenlignet med juli.

Nettsidene om tjenesten Bytte fastlege hadde størst økning fra juli til august i år. Artikkelen om fatigue — en følelse av å være unormalt trett som rammer kreftpasienter i ulik grad — fikk tre ganger så mange besøk i august sammenlignet med juli. Artikkelen om Multippel sklerose (MS) hadde også en stor økning i antall besøk.

Hver måned i 2016 har helsenorge.no hatt minst 70 prosent flere besøk enn samme måned i 2015, og forskjellene har vært størst i perioder hvor tjenester ble lansert i nye områder. I juli og august har forskjellen fra fjoråret blitt gradvis mindre, og august 2016 hadde 48 prosent flere besøk enn august 2015.

I juli hadde 800 HELSE merkbart færre henvendelser enn vanlig, trolig påvirket av sommerferien. I august fikk de nesten like mange henvendelser som mai og juni, og forespørsler om frikort og bytte av fastlege økte mest.

Se bruksstatistikken for august 2016

Les mer..

Christin Nyland skal lede nasjonalt redaksjonsråd for spesialisthelsetjenesten

De fire helseregionene (Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF) har tilsatt Christin Nyland som leder av det som blir et nasjonalt redaksjonsråd for spesialisthelsetjenesten i Norge.

Les mer..

Bruksstatistikk juli 2016

Helsenorge.no fikk 20 prosent færre besøk fra juni til juli, noe som trolig er påvirket av feriesesongen. Andelen mobilbrukere var litt større enn vanlig, trolig fordi mange var på reise.

Antallet innlogginger til Min helse og antallet henvendelser til 800 HELSE gikk også ned i juli. De fleste telefonhenvendelsene handlet om Europeisk helsetrygdkort, frikort og bytte av fastlege.

De fleste av sykdomsartiklene med økt trafikk handler om tema som er aktuelle i feriesesongen.

Les bruksstatistikken for juli 2016

Les mer..