Christin Nyland skal lede nasjonalt redaksjonsråd for spesialisthelsetjenesten

De fire helseregionene (Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF) har tilsatt Christin Nyland som leder av det som blir et nasjonalt redaksjonsråd for spesialisthelsetjenesten i Norge.

Les mer..

Bruksstatistikk juli 2016

Helsenorge.no fikk 20 prosent færre besøk fra juni til juli, noe som trolig er påvirket av feriesesongen. Andelen mobilbrukere var litt større enn vanlig, trolig fordi mange var på reise.

Antallet innlogginger til Min helse og antallet henvendelser til 800 HELSE gikk også ned i juli. De fleste telefonhenvendelsene handlet om Europeisk helsetrygdkort, frikort og bytte av fastlege.

De fleste av sykdomsartiklene med økt trafikk handler om tema som er aktuelle i feriesesongen.

Les bruksstatistikken for juli 2016

Les mer..

«Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» er nominert til pris!

«Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» er nominert til Digital Communications Awards 2016!

Les mer..

Bruksstatistikk juni 2016

Antallet besøk til helsenorge.no har vært stabilt fra mai til juni 2016. Besøk fra søkemotorer og andre nettsider gikk opp, mens direktetrafikk til forsiden gikk merkbart ned.

Tjenesten Bytte fastlege, som flyttet til helsenorge.no i juni, var den tredje mest besøkte siden i juni. En side med informasjon om tjenesten fikk dobbelt så mange besøk som i mai.

800 HELSE hadde en merkbar økning i antall henvendelser, og dette skyldes trolig at tjenesten Bytte fastlege var utilgjengelig  en uke mens den ble flyttet til helsenorge.no.

Les bruksstatistikken for juni 2016

Les mer..

Brukerstatistikk mai 2016

Trafikken til helsenorge.no økte med 14 prosent fra april til mai 2016. Opptil 806 404 brukere besøkte helsenorge.no 1 422 349 ganger.

Artikkelen om europeisk helsetrygdkort var den tredje mest leste siden i mai, og hadde dobbelt så mange lesere sammenlignet med april. Søk etter informasjon om europeisk helsetrygdkort var også doblet i mai. Økningen kan være påvirket av medieoppslag om at mange nordmenn bør fornye sitt europeiske helsetrygdkort.

Artikkelen om pollenallergi fikk tre ganger så mange besøk i mai sammenlignet med april, og de fleste besøkene kom fra søkemotorer. Tall fra Google viser at søk etter pollenallergi økte kraftig de to første ukene i mai.

Antallet som logget inn på tjenester i Min helse økte med 20 prosent. Dette kan være påvirket av at:

  • innbyggere i Hedmark og Oppland fikk kjernejournal i mai
  • pasienter i Helse Vest fikk digital pasientjournal i mai
  • tjenesten Mine resepter flyttet til helsenorge.no i april

Les bruksstatistikken for mai 2016.

Les mer..

Nå er nye nettsteder lansert i Helse Nord!

Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» ruller videre. I dag er seks nye nettsteder lansert i Helse Nord!

Les mer..

Nå er innholdsstrategien for spesialisthelsetjenestens nettløsninger komplett

Ved etableringen av en felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten har det vært viktig å få en innholdsstrategi for nettløsningene. Det er i arbeidet med innholdet at den egentlige jobben starter, og felles veiledninger er viktig i dette. I fjor høst kom en 0.9-versjon av innholdsstrategien, sammen med flere veiledninger for arbeid med innhold på nettstedene. Nå er innholdsstrategien oppdatert til en 1.0-versjon.

Les mer..

Brukerstatistikk april 2016

Antall besøk på helsenorge.no har vært stabilt siden mars. Det har vært en økning på 10 prosent, men dette skyldes i hovedsak at folk som logger seg ut av mineresepter.no nå sendes til forsiden på helsenorge.no. Endringen trådte i kraft 6. april, og de fleste av disse brukerne lukket nettleseren uten å gå videre på helsenorge.no.

Les mer..

Bruksstatistikk mars 2016

Antall besøk går normalt sett noe ned i forbindelse med ferier og høytider. Dette er også tilfellet i forbindelse med påsken i år, men til tross for dette har mars det høyeste registrerte besøkstallet for helsenorge.no (1 128 321 besøk). Totalt sett for mars har det vært en økning på 70 % i besøk sammenliknet med samme måned i fjor.

Les mer..

Nå har hele Helse Midt-Norge nye nettsider!

I dag har både Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag lansert nye nettsider. Med dette har Helse Midt-Norge som den første av fire helseregioner fått nye nettsider for alle sine foretak. Det er en stor milepæl for prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten».

Les mer..