Bruksstatistikk april 2017

I april fikk helsenorge.no ca. 1,4 millioner besøk. Dette er en nedgang på over 30 prosent sammenlignet med måneden før. Nedgangen i besøkstallene må ses i lys av at det har vært påske.

Les mer..

Dette kommer på helsenorge.no i mai 2017

Vi liker å si at vi jobber iterativt og inkrementelt når vi utvikler helsenorge.no. Det betyr at vi både forbedrer funskjonaliteten vi allerede har, men også lanserer ny funksjonalitet. Les og se demoen av hva som kommer!

Les mer..

Bruksstatistikk mars 2017

Helsenorge.no fikk ca. 2,1 millioner besøk i mars, en økning på 45 prosent fra februar. Vi fikk ca. 930 000 innlogginger, som er dobbelt så mange som i februar.

Mye av økningen skyldes at tjenesten Kjernejournal fikk mye medieoppmerksomhet 20. og 24. mars, hvor innbyggere ble oppfordret til å logge inn og sjekke opplysningene i kjernejournalen sin. De fleste besøkene disse dagene kom fra Google eller ved at folk gikk direkte til helsenorge.no.

Ca. 245 000 besøk var innlogget på kjernejournal i mars. Frikort og E-resept fikk også flere besøk i mars enn i februar.

Ca. 352 000 besøk var innom artikler om sykdommer og diagnoser. De tre mest leste artiklene handlet om:

  • muskelsvinn (ALS)
  • bronkitt
  • multippel sklerose (MS)

Les bruksstatistikken for mars 2017.

Les mer..

Har du født barn, er gravid eller planlegger en graviditet?

Gravid kvinne holder seg på magen

Foto: Johnér

I så fall: Hva lurer du på, og hvor finner du det?

Ved bruk av dette spørreskjemaet (response.questback.com) ønsker Elisabeth, masterstudent ved Høgskolen i Sørøst-Norge, å kartlegge din bruk av internett i forbindelse med graviditet og fødsel.

Formålet er å få en oversikt over hva du leter etter, hvilke nettsteder du har brukt og hvordan du har vurdert disse, samt om du diskuterer dette med jordmor.

Det er frivillig å delta, opplysningene anonymiseres og studien avsluttes den 30.juni 2017.

Opplysningene behandles konfidensielt. Den tekniske gjennomføringen av spørreskjemaundersøkelsen foretas av Questback. Studenter får utlevert data fra Questback uten tilknytning til e-post/IP-adresse.

Funnene i spørreundersøkelsen vil også komme videreutviklingen av gravidinnholdet på helsenorge.no til gode. Vi håper derfor du har anledning til å bidra 🙂

Les mer..

Slik jobber vi med personvern

Innbygger som spør seg flere spørsmål om personvern. Et av våre mål med helsenorge.no er at vi skal få en enda sikrere, enklere og mer effektiv håndtering av innbyggerens personvern innenfor helse- og omsorgssektoren.

Les mer..

Bruksstatistikk februar 2017

I februar var det litt færre besøkende på helsenorge.no enn i januar, men mye av nedgangen skyldes at februar er 3 dager kortere enn januar. Vi opplever likevel en økning i besøkstallet på 82 prosent sammenlignet med februar 2016.

Innlogginger i Min helse har økt med 3,6 prosent sammenlignet med januar 2017.

Les mer..

Helsenorge er blitt enda bedre

Natt til mandag 20. februar 2017 rullet vi ut masse ny funksjonalitet for å gjøre helsenorge.no enda bedre for innbyggerne.

Les mer..

Hva i alle dager er digitale psykiske verktøy?

Etter å ha jobbet med prosjektet “Digitale verktøy innen psykisk helse” lenge, så var det på tide med en pust i bakken. Og mens vi pustet, så kom tanken: Hva er det egentlig vi jobber med? 

Les mer..

Bruksstatistikk januar 2017

Helsenorge.no fikk 1 633 314 besøk i januar. Det er en økning på:

  • 31 prosent sammenlignet med desember
  • 10 prosent sammenlignet med november

Trafikken fra søkemotorer og direktebesøk økte mer enn trafikk fra andre nettsider.

Artiklene om bronkitt, lungebetennelse og MS var de mest leste blant folk som kom direkte til helsenorge.no eller via søkemotorer. Artikkelen om hjerneslag var den tredje mest leste diagnoseartikkelen takket være en kampanje fra Helsedirektoratet.

Tjenesten for å bytte fastlege hadde den største økningen i trafikk sammenlignet med resten av tjenestene.

Les bruksstatistikken for januar 2017 her.

Les mer..

F – for Felles (nasjonalt samarbeid)

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten samlet webredaktørene til en nasjonal arbeidsøkt 31. januar. Innspill til hvordan vi jobber videre med behandlingstekster, annet felles innhold og ser for oss framtida ble diskutert – nærmest slik det gjøres på “speed-dating”.

Les mer..