Slik lagde vi en felles nettløsning for alle norske sykehus – Lynforedrag holdt på Webdagene

webdagene-spektrumWebdagene er en konferanse for folk som jobber med web og digitale kanaler. Blant de 1000 deltagerne finner man designere, webredaktører, kommunikasjonsrådgivere, digitale ledere, utviklere, markedsførere etc. Konferansen arrangeres i Oslo Spektrum. I år ble prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» invitert til å holde et lynforedrag om hvordan vi har klart å samle alle helseforetakene i en felles nettløsning.

Les mer..

Bruksstatistikk september 2016

Trafikken til helsenorge.no økte med 22 prosent fra august til september.

En stor del av økningen skyldes at flere søkte etter informasjon på Google i september, og kom til helsenorge.no derfra. Søketrafikken fordelte seg jevnt over mange tema. Flere gikk også direkte til helsenorge.no enn måneden før.

Tjenestene Pasientjournal, Resepter og Meldinger hadde den største trafikkøkningen blant innloggede tjenester.

Helsedirektoratet hadde en kampanje om røykeslutt, som ga 29 770 besøk til helsenorge.no.

Les bruksstatistikken for september 2016.

Les mer..

Nye pasientreiser.no lansert på helsenorge-plattformen

Gratulerer til Pasientreiser, som har fått nye nettsider på helsenorge-plattformen i dag! Informasjon til helsepersonell og transportører ligger på disse sidene, mens informasjon til pasienter og pårørende er på helsenorge.no.

Les mer..

Foretakene i Helse Vest har lansert nye nettsider!

helse-vestProsjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» har nådd en ny, stor milepæl. Ni nye nettsteder er lansert i Helse Vest! Helse Vest er den tredje av fire helseregioner som får nye nettsider for alle sine foretak på helsenorge-plattformen.

Les mer..

Bruksstatistikk august 2016

Som forventet gikk trafikken til helsenorge.no opp igjen etter at sommerferien var over. Vi fikk 23 prosent flere besøk i august sammenlignet med juli.

Nettsidene om tjenesten Bytte fastlege hadde størst økning fra juli til august i år. Artikkelen om fatigue — en følelse av å være unormalt trett som rammer kreftpasienter i ulik grad — fikk tre ganger så mange besøk i august sammenlignet med juli. Artikkelen om Multippel sklerose (MS) hadde også en stor økning i antall besøk.

Hver måned i 2016 har helsenorge.no hatt minst 70 prosent flere besøk enn samme måned i 2015, og forskjellene har vært størst i perioder hvor tjenester ble lansert i nye områder. I juli og august har forskjellen fra fjoråret blitt gradvis mindre, og august 2016 hadde 48 prosent flere besøk enn august 2015.

I juli hadde 800 HELSE merkbart færre henvendelser enn vanlig, trolig påvirket av sommerferien. I august fikk de nesten like mange henvendelser som mai og juni, og forespørsler om frikort og bytte av fastlege økte mest.

Se bruksstatistikken for august 2016

Les mer..

Christin Nyland skal lede nasjonalt redaksjonsråd for spesialisthelsetjenesten

De fire helseregionene (Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF) har tilsatt Christin Nyland som leder av det som blir et nasjonalt redaksjonsråd for spesialisthelsetjenesten i Norge.

Les mer..

Bruksstatistikk juli 2016

Helsenorge.no fikk 20 prosent færre besøk fra juni til juli, noe som trolig er påvirket av feriesesongen. Andelen mobilbrukere var litt større enn vanlig, trolig fordi mange var på reise.

Antallet innlogginger til Min helse og antallet henvendelser til 800 HELSE gikk også ned i juli. De fleste telefonhenvendelsene handlet om Europeisk helsetrygdkort, frikort og bytte av fastlege.

De fleste av sykdomsartiklene med økt trafikk handler om tema som er aktuelle i feriesesongen.

Les bruksstatistikken for juli 2016

Les mer..

«Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» er nominert til pris!

«Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» er nominert til Digital Communications Awards 2016!

Les mer..

Bruksstatistikk juni 2016

Antallet besøk til helsenorge.no har vært stabilt fra mai til juni 2016. Besøk fra søkemotorer og andre nettsider gikk opp, mens direktetrafikk til forsiden gikk merkbart ned.

Tjenesten Bytte fastlege, som flyttet til helsenorge.no i juni, var den tredje mest besøkte siden i juni. En side med informasjon om tjenesten fikk dobbelt så mange besøk som i mai.

800 HELSE hadde en merkbar økning i antall henvendelser, og dette skyldes trolig at tjenesten Bytte fastlege var utilgjengelig  en uke mens den ble flyttet til helsenorge.no.

Les bruksstatistikken for juni 2016

Les mer..

Brukerstatistikk mai 2016

Trafikken til helsenorge.no økte med 14 prosent fra april til mai 2016. Opptil 806 404 brukere besøkte helsenorge.no 1 422 349 ganger.

Artikkelen om europeisk helsetrygdkort var den tredje mest leste siden i mai, og hadde dobbelt så mange lesere sammenlignet med april. Søk etter informasjon om europeisk helsetrygdkort var også doblet i mai. Økningen kan være påvirket av medieoppslag om at mange nordmenn bør fornye sitt europeiske helsetrygdkort.

Artikkelen om pollenallergi fikk tre ganger så mange besøk i mai sammenlignet med april, og de fleste besøkene kom fra søkemotorer. Tall fra Google viser at søk etter pollenallergi økte kraftig de to første ukene i mai.

Antallet som logget inn på tjenester i Min helse økte med 20 prosent. Dette kan være påvirket av at:

  • innbyggere i Hedmark og Oppland fikk kjernejournal i mai
  • pasienter i Helse Vest fikk digital pasientjournal i mai
  • tjenesten Mine resepter flyttet til helsenorge.no i april

Les bruksstatistikken for mai 2016.

Les mer..