Invitasjon til presentasjon av overordnet konsept

Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal» har nylig avsluttet analysefasen i prosjektet og jobber nå med å vurdere ulike konseptretninger for den nye nettløsningen. Valg av konseptretning vil bli gjort av prosjektets styringsgruppe i slutten av oktober. Valget vil legge store føringer for hvordan vi utarbeider og detaljerer sluttproduktet videre.  Vi ønsker å vise helseforetakene hvordan prosjektet jobber og tenker, samt få innspill til konseptretningen vi vil anbefale for styringsgruppen. Derfor inviterer vi kommunikasjonsledere og sentrale webredaktører i helseforetakene til en presentasjon av vurderinger rundt konseptretning i forkant av saken vi skal jobbe med til styringsgruppemøtet.

Les mer..

Helsenorge.no ut av beta

Helsenorge.no utvikles stadig, dog ofte uten at det ropes så høyt om det. Natt til mandag 22. september fra klokken 2200 til 0700beta-flagg leverte vi noen mindre endringer som forhåpentlig gjør portalen mer tilgjengelig, helhetlig og nyttig for brukerne.

Les mer..

Bruksstatistikk august 2014

besok_augustEtter en sommer med mye godvær og dårlig besøk til helsenorge.no (229 556 i juli), begynte besøkstallet igjen å stige rundt 18. august. Nye helsenorge.no ble lansert 24. juni med færre sider og innhold som i denne omgang ikke ble flyttet over. Vi følger nøye med statistikken og ser på utviklingen.

Les mer..

Vi kan ikke tro at vi vet

For å få til gode nettsider, er det avgjørende å kjenne brukernes behov. Da kan vi ikke tro at vi vet hva brukerne trenger. Vi må faktisk vite.

Les mer..

Åpent møte om mHelse – Presentasjoner

BeHealthyBeMobile

Torsdag 21. august inviterte Helsenorge til et åpent møte om mHelse i Helsedirektoratets lokaler i Oslo. Fokus var på å informere om det nye mHelse-initiativet som Helse- og omsorgsdepartementet står bak, knyttet til WHO sitt internasjonale rammeprosjekt BeHealthy – Be Mobile, der International Telecommunications Union (ITU) er partner. Ca 100 deltagere var til stede, hvorav 50% fra privat sektor, 30% fra offentlig sektor med vekt på helsetjenesten og resten fra akademia og organisasjoner.

Les mer..

Fra redaksjonsarbeider til reduksjonsarbeider

Mens det før var snakk om å hardstappe nettsider med innhold, er pendelen nå over på den andre siden: Kutt, slank, fjern, skjær bort, skrell vekk, si ”nei” og vær vrang!

Les mer..

14 trender du bør kjenne

Vi som jobber med å lage nye nettsider for alle norske sykehus, har akkurat fordypet oss i dagens nettrender.

Her er 14 av trendene som kommer til å bli viktige for oss når vi skal utvikle løsningen senere i høst.

Les mer..

Regionene møter helsenorge.no og vice versa

Det er viktig for oss i helsenorge.no å ha et godt og tett samarbeide med andre aktører som kan være med å bidra slik at innbyggerne får gode, digitale tjenester. Ofte kommer representanter fra de ulike helseregionene både med svært viktig kunnskap om hvordan deres landskap ser ut og de tar med seg informasjon om hva vi gjør sammen tilbake til sin region for å få tilbakemeldinger. Vi har møtt land, som møter by som møter region.

Les mer..

Bruksstatistikk juni 2014

statistikk_juniEtter gode resultater i mai, kom en nedgang  i besøk til helsenorge.no på 18% i juni, tilsvarende tidligere år (16% i 2013).

Ny løsning av helsenorge.no ble lansert 24. juni. Statistikken for visning av det redaksjonelle innholdet blir derfor ikke direkte sammenlignbart med tidligere måneder. Fra og med august kan vi igjen sammenligne utvikling og trender.

Mobiltrafikken har holdt seg stabilt på 42%. Innlogging til Mine resepter økte, mens det var en nedgang i innlogging til Mine egenandeler/Min helse og Mine vaksiner.

Statistikk helsenorge.no juni 2014

Les mer..

mHelse: Åpent møte

Tid: Torsdag 21. august, kl 12.00-15:00mHelse
Sted: Helsedirektortatet, Universitetsgata 2, Oslo
Påmelding i løpet av tirsdag 19. august sendes til
Helge T Blindheim, helgetb@helsedir.no

Les mer..