Bruksstatistikk mai 2015

I mai tangerte helsenorge.no igjen sin tidligere besøksrekord og økte med 12 prosent til 777 779 besøk!

Vi merker at sommeren nærmer seg og informasjon om Europeisk helsetrygdkort er etterspurt både på helsenorge.no og hos 800HELSE.

Innlogging til Min helse er tilbake på nivå med mars og de ulike sidene på Min helse har en generell økning.

Ellers nærmer vi oss 10 000 følger på Facebook.

Statistikk for mai 2015

statistikk-mai15

 

 

 

 

Les mer..

Test bytte av fastlege, “minfastlege.no” flytter til helsenorge.no

minfastlege.no skal pusses opp og flytte inn på helsenorge.no.bytt-fastlege-test-fb

For å sikre at løsningen blir mest mulig brukervennlig trenger vi din hjelp til å teste foreløpige skisser. Tilbakemeldingen fra testen vil gi oss nyttige innspill til videre utvikling av løsningen.

Du vil få 8 oppgaver å svare på, og det tar ca. 10-15 minutter å gå gjennom testen. På forhånd takk!

Testen finner du her.

Testen er ferdig. Takk til alle som bidro!

Les mer..

Film om felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Vi lager nye pasientrettede nettsider for spesialisthelsetjenesten, men hva er så spesielt med det vi lager nå? En liten film forklarer på en enkel måte hva vi jobber aller mest med.

Hvis du er webredaktør og skal fortelle andre om prosjektet er filmen en god introduksjon, og egner seg godt til å vises på storskjerm. Den kan også legges tilgjengelig på nett. Målgruppen for filmen er først og fremst alle som jobber i spesialisthelsetjenesten, men den egner seg også for andre som vil vite mer om de nye nettsidene vi lager.

St.Olavs hospital er pilot i prosjektet og er godt i gang med å bygge sine nye nettsider. Til høsten vil vi kunne se de nye sidene for første gang.

Finnmarkssykehuset har laget filmen, eller det vil si, det er laget to versjoner av filmen; En kort versjon på ca. 1 minutt og en litt lengre på ca. 3 minutter.

Lang film (3 min 13 sek): https://vimeo.com/126799603

Kort film (1 min): https://vimeo.com/album/3382571/video/127007687

Les mer..

Bruksstatistikk april 2015

statistikk_oktoberTil tross for påskedager og normalt nedgang, økte besøk til helsenorge.no med 5% til 695 446 besøk.

Det var en nedgang i besøk til tjenestene, som både kan skyldes sesongtrender (f.eks. mine egenandeler) og at de som fikk Kjernejournal i mars, var inne samme måned og ikke besøker Kjernejournal på nytt etter så kort tid. Vaksinedebatten i media er også over og besøk til Mine vaksiner gikk ned til tidligere nivå.

Besøk til det redaksjonelle innholdet øker. Vi ser tydelig effekten av at Helfo nå har alt sitt innhold for privatpersoner på helsenorge.no.

Helsedirektoratet presenterte Nøkkelhullkampanjen i april, som ga godt besøk til helsenorge.no.

Statistikk for april 2015

Les mer..

Brukertest av digitalt skjema – pasientreiser

pasientreiser-skjemaDu kan være med å teste ny løsning for pasientreiser! Vi utvikler nå digital innsending av søknad om refusjon.

Dine tilbakemeldinger er viktige for oss i dette utviklingsarbeidet, og vi setter derfor stor pris på at du gir av din tid.

Det trekkes ut to gavekort blant deltagerne som legger igjen e-postadressen sin i testen. Testen tar 10-15 minutter.

Klikk her for å komme til testen

Testen er ferdig. Takk til alle som bidro!

Gavekort blir trukket i uke 22.

Les mer..

DIS 2015 – Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten

Fra forprosjekt til gjennomføringsprosjekt

Nasjonal IKT, regionale helseforetak og Helsedirektoratet har i samarbeid etablert og besluttet et målbilde for digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet med målbildet har tatt utgangspunkt i innbyggers behov og identifisert tjenesteområder som kan øke pasientsikkerheten, få ned behandlingstiden og understøtte spesialisthelsetjenestens oppgaver.

Målbildet ble vedtatt av Nasjonal IKT den 10. april 2015, og flere prosjekter har allerede tatt fatt på realiseringen av målbildet. Ett av prosjektene er Nasjonal IKT-prosjektet DIS 2015 . I tillegg gjennomføres prosjekter på oppdrag fra Helse Vest RHF og Helse Nord RHF som innebærer at pasienter i disse regionene kan bruke utvalgte tjenester i målbildet allerede i år. Når tjenestene er pilotert i en region innebærer målbildet at de skal tas i bruk i øvrige regioner.

Den årlige HEMIT-konferansen gikk av stabelen i Trondheim den 20. mars, og prosjektleder for DIS 2015, Nina Ulstein, presenterte der resultatene av forprosjektet, og hva som er ambisjonene for 2015.

Se opptak fra HEMIT her.

Nina Ulsteins foredrag starter fra 2:06:40.

Videoen inneholder også noen andre foredrag fra Helsedirektoratet:

  • Samhandling innen prehospitale tjenester (fra 1:06:40), v/ Håkon Haaheim
  • Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (fra 2:34:00), v/ Eirik Rønjum og Marit Kvikne

Digitale skjema

En viktig del av målbildet til DIS er funksjonalitet for å kunne utveksle strukturert informasjon mellom innbygger og helsetjenesten. Det pågår nå et arbeid knyttet til identifisering av mulige løsninger, og vi ønsker å innhente oppdaterte opplysninger om markedet, herunder identifisere mulige produkter inkludert mulige modeller for leveranse, drift og vedlikehold og potensielle leverandører.

Som en del av dette har det blitt foretatt en uforpliktende RFI (Request For Information) for å skaffe et best mulig utgangspunkt for valg av løsningskonsept. Det ble avholdt et informasjonsmøte hos Helsedirektoratet i forbindelse med RFI’en den 25. mars (se video under), og fristen for å levere var 17. april. Det kom inn mange meget gode forslag, og DIS 2015 har fått de beste forutsetninger for å utforme løsningskonsept for utveksling av strukturert informasjon/digitale skjema!

Les mer..

Bruksstatistikk for mars 2015

februar_statistikk1. mars tok 750 000 nye innbyggere i bruk Kjernejournal og i siste halvdel av måneden overførte Helfo all sin informasjon til privatpersoner til helsenorge.no  Besøk til helsenorge.no økte med 38% til 662 440 besøk.

Det var god økning i bruk av tjenesten på helsenorge.no  med 125 729 innlogginger til Min helse og 171 541 innlogginger til e-resept.

Statistikk for helsenorge.no mars 2015

 

 

 

Les mer..

Hjelp oss i utvikling av den fremtidige helsetjenesten på nett

brukertest_disHelsenorge.no arbeider for tiden med hvordan brukerflaten for innloggede tjenester skal se ut i vår fremtidige løsning. Nå kan du være med på å påvirke og fortelle oss om dine forventninger og ønsker.

For å utvikle gode løsninger og tjenester, er tilbakemeldinger fra de som skal bruke løsningen helt avgjørende. Vi ønsker derfor nå å presentere noen tidlige skisser som du kan gi tilbakemelding på. Du skal ikke tenke på designet, det er ikke på plass.

Under finner du en lenke til testen. Du får forklaring på hvordan testen foregår på første siden.

Testen tar ca 15-20 minutter og er helt anonym.

Vi er takknemlige for ditt bidrag!

Oppdatering 16/3-15: Tusen takk til alle som har svart. Vi har nå fått inn nok tilbakemeldinger i denne runden. Følg med for flere tester fremover!

 

Les mer..

Bruksstatistikk februar 2015

februar_statistikkBruk av de innloggede tjenestene på helsenorge.no er i vekst. Vi opplevde en liten nedgang i  totalbesøk  i februar pga kort måned, men sammenlignet med tilsvarende antall dager i januar,  gikk besøket opp med 9%. Innlogging til Min Helse økte med 41% og alle tjenestene utenom Mine resepter hadde god vekst. Innlogging til Mine egenandeler økte med 77%, mens innlogging til Mine vaksiner økte med 82%. Vaksinedebatt i media drev trafikken til både tjenesten og redaksjonelle sider om vaksiner.

Se hele statistikken for februar 2015

 

 

Les mer..

Bruksstatistikk januar 2015

statistikk_oktoberTil tross for en liten nedgang i besøk totalt sett, var det god økning i innlogging til tjenestene i januar. Innlogging til e-resept fortsetter å øke, Mine vaksiner økte med 79% og innlogging til Min helse som samler tjenester som Mine egenandeler, Mine timeavtaler (Helse Vest) og Kjernejournal økte med 42%.

Trafikk fra søkemotorer til helsenorge.no utgjør nærmere 60%. De mest benyttede søkeordene i januar er mine resepter, gratis kondomer, gonore (økning i tilfeller ved nyttår) og e-resept.

Statistikk_helsenorge.no_januar 2015

 

 

 

 

 

 

 

Les mer..