St. Olavs Hospital HF og Helse Midt RHF har lansert nye nettsider!

Med prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» skal 36 foretak i spesialisthelsetjenesten flytte sine nettsider til helsenorge-plattformen. Der skal alle foretakene på tvers av landets fire helseregioner få felles design, struktur, innholdsstrategi og publiseringsløsning for sine nettsider. St. Olavs Hospital HF og Helse Midt RHF er pilotforetak i prosjektet.

Les mer..

Bruksstatistikk november 2015

Graf over besøk på helsenorge.no

Graf over besøk på helsenorge.no2. november ble Velg behandlingssted lansert på helsenorge.no. Det har vært en sterk åpning for den nye tjenesten. Innholdet knyttet til Velg behandlingssted står alene for nærmere 7 % av alle sidevisningene på helsenorge.no og hovedsiden helsenorge.no/velg-behandlingssted er den fjerde mest besøkte siden denne måneden.

Totalt har bruken av helsenorge.no har hatt en økning på 6 % fra forrige måned, med over 1 million besøk også i november.

Etter en nedgang i oktober har antall innlogginger til Min helse økt med 27 % og sidene under Min helse står for ¼ av alle sidevisningene totalt på helsenorge.no i november.

Bruken av det øvrige informasjonsinnholdet øker stadig. Både innhold om sykdom og behandling, samt informasjonsinnhold knyttet til helse og livsstil, rettigheter og helsetjenester. Tallene viser igjen at Helsedirektoratets informasjonskampanjer bidrar til økt besøk på helsenorge.no, med fokus på informasjon om alkoholbruk, fysisk aktivitet og nøkkelhullet.

Statistikk for november 2015

Les mer..

Bruksstatistikk oktober 2015

Graf over besøkstatistikk de siste 12 månendeBruken av helsenorge.no har hatt en betydelig økning så langt i 2015. Med over 1 million besøk i oktober er besøkstallet mer enn doblet siden starten av året. Sammenliknet med september gikk besøket opp 14 % i oktober.

Samtidig er det en nedgang i bruken av tjenestene på helsenorge.no fra forrige måned. Nedgang vises i antall innlogginger på helsenorge.no og en nedgang i unike sidevisninger på Min helse på 10 %.

Sykdoms-/diagnoseinformasjonen har derimot hatt en stigning på 13 % i  unike sidevisninger sammenliknet med forrige måned.

Det øvrige innholdet har hatt en stigning på 10 % på unike sidevisninger. Økningen skyldes i stor grad kampanjene som Helsedirektoratet hatt i oktober. Helsedirektoratet har hatt flere aktiviteter både i sosiale medier, annonser i nettavis og googleannonser.

Statistikk for oktober 2015

Les mer..

Bruksstatistikk september 2015

statistikk-sept-15-3Til tross for en svak nedgang i besøk fra forrige måned (ca. 30 000) hadde helsenorge.no over 900 000 besøk i september. Dette er derfor den nest beste måneden for helsenorge.no noen sinne.

Nedgangen i besøk fra forrige måned ser vi primært i sidene knyttet til kjernejournal og Min helse. Dette er naturlig ettersom nyheten i august om nye brukere av kjernejournal avtar. Nyheten var en stor trafikkdriver i forrige måned.

Sykdomsinformasjonen har hatt en økning i unike sidevisninger på 17,07 % i forhold til august. Det er tydelig at høsten er her. Bruken av informasjon om bronkitt, ørebetennelse og lungebetennelse har hatt en betydelig økning fra forrige måned.

Nytt nasjonalt fellesnummer til legevakt ble lansert i 1. september. Siden med informasjon om tjenesten har vært blant de mest besøkte denne måneden. Omtrent halvparten av trafikken til denne siden kommer fra Facebook, der det ble kjørt kampanje med betalt post.

Ny brukerflate på helsenorge.no
Helsenorge.no fikk ny brukerflate og startsiden i Min helse ble endret 21. september. Siden om kontakt og varseloppsett på Min helse var tidligere startsiden i Min helse. Nedgangen på siden om kontakt og varseloppsett skyldes derfor delvis at brukerne nå aktivt må finne siden, der de tidligere ble dirigert direkte til denne.

Denne måneden kan vi ikke rapportere tall på det interne søket på helsenorge.no. Dette skyldes en feil i dataene fra helsenorge.no. Vi arbeider nå med å rette feilen.

Statistikk for september 2015

Les mer..

Pasientens helsetjeneste på nett

Da vi skulle lage ny felles nettløsning for de offentlige sykehusene i Norge, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: Pasientens. Det vi fikk høre, ble helt avgjørende for hvordan vi løste oppgaven.

Les mer..

Bruksstatistikk august 2015

Graf som viser antall besøkende per dagSommeren er over og temperaturen synker, men bruken av helsenorge.no stiger til nye høyder: hele 940 692 besøk i august!

Min helse med kjernejournal i spissen:

  • 855.000 nye innbyggere fikk kjernejournal. Dette er en viktig faktor for høye besøkstall i august.
  • Etter søkeordet «frikort» er «kjernejournal» det mest bruke søkeordet.
  • 12 av de mest besøkte sidene i august er innloggende sider på Min helse.
  • Av de 30 mest brukte sidene på helsenorge.no er de fleste tjenestesider eller informasjonssider om tjenestene.

Sesongen for bestilling av europeisk helsetrygdkort er på hell. Siden er fortsatt mye besøkt, men med en nedgang på 33 % fra forrige måned.

Økt bruk av øvrig informasjonsinnhold:

  • Innholdet knyttet til graviditet er mye brukt. Utover dette er det sykdomsinformasjon som har mest besøk.

Vi nådde 10 000 følgere på Facebook i august.

Statistikk for august 2015

Les mer..

Kontroll på innholdet er avgjørende

I prosjekt Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal bestemte vi oss for å starte arbeidet med retningslinjer, veiledere og en innholdsstrategi så tidlig som mulig. En 0.9-versjon av verktøykassen er tilgjengelig og videre i prosjektperioden skal vi fylle på de ”hullene” som er identifisert og justere med kunnskapen vi får underveis. Det er i arbeidet med innholdet at den egentlige jobben starter.  

Les mer..

Bruksstatistikk juli 2015

Tross normal nedgang i besøk i sommerferiemåneden juli har besøket steget med 207 % sammenliknet med samme måned i fjor. Portalen hadde 705 576 besøk i juli.

Sidevisningen blant de 30 mest brukte sidene på helsenorge.no har gått ned i juli, med unntak av innholdet om graviditet og fødsel.

Vi ser fortsatt stor pågang av henvendelser om bestilling av Europeisk helsetrygdkort til 800Helse.

Statistikk for juli 2015

Les mer..

Bruksstatistikk juni 2015

Den første sommermåneden forløp uten de store hendelsene. Tendensen til økt bruk av portalen fortsetter. Besøket til helsenorge.no økte med 6 % til 825 391 besøk.

Det var god økning i bruk av tjenesten på helsenorge.no med 147 046 innlogginger til Min helse.

Vi s800Helse mottok 16 715 henvendelser på telefon, hvor av omtrent halvparten dreide seg om bestilling av Europeisk helsetrygdkort. Siden om Europeisk helsetrygdkort på helsenorge.no var også den mest besøkte siden denne måneden, utover forsiden og førstesiden på Min helse.

Statistikk for juni 2015

Les mer..

Bruksstatistikk mai 2015

I mai tangerte helsenorge.no igjen sin tidligere besøksrekord og økte med 12 prosent til 777 779 besøk!

Vi merker at sommeren nærmer seg og informasjon om Europeisk helsetrygdkort er etterspurt både på helsenorge.no og hos 800HELSE.

Innlogging til Min helse er tilbake på nivå med mars og de ulike sidene på Min helse har en generell økning.

Ellers nærmer vi oss 10 000 følger på Facebook.

Statistikk for mai 2015

statistikk-mai15

 

 

 

 

Les mer..