Informasjonsmøte om velferdsteknologi og standardisering

Helsedirektoratet hadde 10.4.2014 et åpent informasjonsmøte om velferdsteknologi og standardisering. Interessen fra sektoren er svært stor for tiden og over 200 personer fra næringsliv, kommuner, helseforetak og forskning- og utvikling hadde meldt seg på møtet. Møtet måtte derfor flyttes fra Helsedirektoratets lokaler til Oslo Kongressenter.

Les mer..

Snart en halv million!

statistikk_2492 744 besøkte helsenorge.no i mars og det var stor økning i innlogginger til selvbetjeningstjenester og besøk til de redaksjonelle artiklene.

helsenorge.no statistikk_mars_2014

Les mer..

Nesten 50 000 sjekket egenandelene sine

statistikk_2Til tross for en kort måned, var det på flere områder en tydelig økning sammenlignet med januar. 15 343 besøkte helsenorge.no i gjennomsnitt pr dag, mot 14 877 i januar. Tjenesten Mine egenandeler som viser egenandeler du har betalt blant annet hos lege, psykolog, røntgeninstitutt og for medisiner, økte fra 38 915 innlogginger i januar til 49 497 innlogginger i februar.

Informasjon om de ulike selvbetjeningstjenestene hadde godt besøk, mens det generelt var noe nedgang på informasjon om sykdom, helse og livsstil.

Vi nærmer oss 3000 tilhengere på Facebook!

Statistikk helsenorge.no februar 2014

 

Les mer..

Ledige stillinger som tjenestedesignere

Les mer..

Rekordbesøk i januar 2014

statistikk_2

461 203 besøk til helsenorge.no i årets første måned. Både Mine resepter, Mine vaksiner og Mine egenandler/Min helse hadde stor økning i innlogginger. Som tidligere er  informasjon om tjenestene viktig. Helsedirektoratets kampanje Slutta ga også mye besøk til artikler om røykeslutt. Facebook var den viktigste henvisningskanalen inn til helsenorge.no med 16 578 besøk.

Statistikk helsenorge_januar_2014

Les mer..

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Undersøkelse for helsenorge.nohelsenorge.no gjør for tiden en undersøkelse for å finne ut hva dere som leser artiklene og bruker tjenestene gjerne vil finne på nettsidene.

Undersøkelsen tar bare noen få minutter, og vi setter stor pris på alle som vil hjelpe oss. Dere kan gjøre oss bedre!

Klikk her for å komme til undersøkelsen

Les mer..

Statistikk desember 2013

statistikk_2Etter en topp novembermåned, gikk trafikken til de redaksjonelle sidene på helsenorge.no naturlig ned i julemåneden. Til tross for generell nedgang, var det stor trafikk til tema Demens i forbindelse med Helsedirektoratets kampanje. Kampanjen ble kjørt på Facebook med høy aktivitet og engasjement. For tjenestene var det også nedgang, bortsett fra Mine resepter som hadde sin beste måned. Antall besøk som kommer fra mobiltelefon eller nettbrett er stadig økende og nådde 45% i desember.

Statistikk for helsenorge.no - desember2013

Les mer..

God jul og godt nytt år!

julekort_sykkelbilde2-600

Les mer..

Digital Dialog mellom innbygger og fastlege på helsenorge.no

I 2014 skal helsenorge.no prøve ut tjenesten digital dialog mellom innbygger og fastlege gjennom helsenorge.no.

lege

På stadig flere samfunnsområder har vi muligheten til å bruke Internett for å bestille, avtale, stille spørsmål eller lese svar på den tiden av døgnet det passer oss. Mange tar i bruk digitale kanaler når dette føles mer hensiktsmessig enn å møte opp fysisk.

I 2014 vil Helseportalen prøve ut tjenesten digital dialog mellom innbygger og fastlege gjennom helsenorge.no. Tjenesten vil gi innbyggere med fastlege ved et av prøvekontorene tilgang til digital dialog mellom med sin fastlege innenfor følgende hovedområder av henvendelser:

  • Timebestilling (mulighet å bestille, avbestille og endre timer)
  • Reseptfornyelse (mulighet for å be om fornyelse av resepter)
  • E-kontakt (henvendelser til fastlegekontor av mer praktisk og administrativ karakter, samt enkle helseråd)
  • E-konsultasjon (mulighet for å erstatte og/eller supplere en fysisk konsultasjon)

Utprøvingen er planlagt å starte opp ved utvalgte legekontor fra september 2014.

Hva er nåsituasjonen, hvordan få innsikt og hvordan får vi brukersamarbeid?
Vår jobb er først og fremst å tenke på innbyggerne som brukergruppe. For å få til det er det viktig at løsningene vi lager fungerer godt for helsesektoren, slik at de blir tatt i bruk av både pasienter og helsepersonell. Hvordan går vi frem for å få til dette? Vi spør, lytter og noterer. Tester, diskuterer, endrer og tilpasser.

«Ja, takk. Det vil vi ha» sier innbyggerne. Men hva sier fastleger og ansatte ved fastlegekontor? Hvor starter man for å skaffe seg innsikt arbeidshverdagen til over 4 000 fastleger land og strand rundt? Naturlig nok er samarbeidet med EPJ (elektronisk pasientjournal)-leverandørene helt sentralt. Gjennom å samarbeide med leverandørene sikres mye kunnskap om, og kjennskap til behovene. Men utover det så har vi også i egen regi gjennomført en rekke aktiviteter for å skaffe oss innsikt.

Figuren under viser noe av det vi har gjort i høst.

digitaldialig-ny
DNLF, fastlegepanel og hospitering
Vi startet vårt innsiktsarbeid med å møte Den norske Legeforening. De anbefalte oss å samarbeide med referansegruppen for EPJ-løftet, hvilket nå er godt etablert. I tillegg kalte vi inn et fastlegepanel som vi har benyttet som fokusgruppe. Tilsammen var det fem leger og fem helsesekretærer/kontormedarbeidere i panelet. De kom fra ulike størrelser, fra henholdsvis by og bygd og har ulike erfaringer med bruk av digitale tjenester mot pasientene.

Vi har hatt gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner som har gitt mange gode innspill til bruk og utforming av løsning. For å få mer innsikt har vi reist ut og besøkt et utvalg fastlegekontorer. Vi har observert og notert. Vi har møtt entusiasme og skepsis, men alt med en konstruktiv tilnærming.

Spørreundersøkelse og møteplasser
I disse dager gjør vi en spørreundersøkelse som er sendt ut til et representativt utvalg blant 1000 leger. Der spør vi om fastlegenes vurdering av behovet for digital dialog, om forekomsten av utveksling av helseopplysninger i usikrede kanaler i dag, om deres tanker om fordeler og ulemper med digital dialog mellom fastlegekontoret og pasientene. Vi bruker også enhver anledning vi får til å teste ut og spørre på sektorens ulike møteplasser, slik som HelsIT, Nidaroskongressen , Healthworld og andre arenaer.

Gjennom disse aktivitetene synes vi at vi begynner å få et inntrykk av hva som er viktig for fastleger og ansatte ved fastlegekontorene når vi skal utvikle og prøve ut løsninger for digital dialog med pasientene. Nå gjenstår den fine balansegangen mellom sektorens og innbyggernes ønsker.

Vi går videre i arbeidet, styrket i troen på at vi skal finne vinn-vinn-løsningene, også for disse tjenestene. Har du innspill, hører vi gjerne fra deg!

 

Les mer..

«Mine resepter» når nye høyder

Flere og flere benytter seg nå av tjenesten «Mine resepter». I oktober var det nesten 90 000 som logget seg inn for å se reseptene sine.

Formålet med e-resept er et tryggere legemiddelbruk og enklere rutiner. Alle apotek og nesten alle bandasjister kan ekspeder e-resepter som blir skrevet ut.

e-resept_300

I februar 2012 var e-resept innført nasjonalt og flere og flere benytter seg nå av tjenesten «Mine resepter» på helsenorge.no. I oktober logget nesten 90 000 seg inn via ID-porten til «Mine resepter».

70 prosent av alle resepter er e-resepter
Det blir skrevet ut ca. 3,5 millioner resepter per måned, og av disse er nå ca. 70 prosent e-resepter. Utskrivning av e-resept øker etter hvert

som gamle papirresepter brukes opp. Samtidig tar bruken av «Mine resepter» seg opp. Økningen skyldes både et større volum, at flere nå kjenner tjenesten og at tilgangen er blitt enklere.

I august i år ble «Min helse» etablert på helsenorge.no. Besøkende kan nå logge seg inn én gang for å få tilgang til «Mine resepter», «Mine egenandeler» og mange flere tjenester. Innføring av Bank-ID i november 2012 ga et stort hopp i bruksstatistikken.

Hjelp oss å gjøre «Mine resepter» bedre kjent

Siden starten med «Mine resepter», har i underkant av 200 000 unike brukere logget inn i tjenesten for å se egne og sine barns resepter. Gjennomsnittlig besøkstid er 5,37 minutter og 5,2 sider blir besøkt pr besøk.

Det er fortsatt mange som ikke kjenner tjenesten. Vi vet at leger er flinke til å informere pasienter, men alle våre samarbeidspartnere som er i dialog med innbyggere kan hjelpe oss til å gjøre «Mine resepter» enda bedre kjent!

e-resept2

 

 

 

 

Les mer: Slik fungerer e-resept
Les mer: Spørsmål og svar om e-resept

Test ut «Mine resepter» ved å logge deg inn på «Min helse» på helsenorge.no

 

Les mer..