Bruksstatistikk mai 2017

Helsenorge.no fikk 1,6 millioner besøk i mai, en økning på 12 prosent sammenlignet med april.

Kunnskapssidene fikk ca. 80 000 flere besøk i mai sammenlignet med april. De mest leste sykdomsartiklene var:

Tjenestene Meldinger, Bytte fastlege og Pasientreiser hadde størst økning i trafikk fra april til mai. Tjenestene Helsekontakter og Helseregistre fikk færre besøk i mai enn i april.

Les bruksstatistikken for mai 2017

Les mer..

Bruksstatistikk april 2017

I april fikk helsenorge.no ca. 1,4 millioner besøk. Dette er en nedgang på over 30 prosent sammenlignet med måneden før. Nedgangen i besøkstallene må ses i lys av at det har vært påske.

Les mer..

Bruksstatistikk mars 2017

Helsenorge.no fikk ca. 2,1 millioner besøk i mars, en økning på 45 prosent fra februar. Vi fikk ca. 930 000 innlogginger, som er dobbelt så mange som i februar.

Mye av økningen skyldes at tjenesten Kjernejournal fikk mye medieoppmerksomhet 20. og 24. mars, hvor innbyggere ble oppfordret til å logge inn og sjekke opplysningene i kjernejournalen sin. De fleste besøkene disse dagene kom fra Google eller ved at folk gikk direkte til helsenorge.no.

Ca. 245 000 besøk var innlogget på kjernejournal i mars. Frikort og E-resept fikk også flere besøk i mars enn i februar.

Ca. 352 000 besøk var innom artikler om sykdommer og diagnoser. De tre mest leste artiklene handlet om:

  • muskelsvinn (ALS)
  • bronkitt
  • multippel sklerose (MS)

Les bruksstatistikken for mars 2017.

Les mer..

Bruksstatistikk februar 2017

I februar var det litt færre besøkende på helsenorge.no enn i januar, men mye av nedgangen skyldes at februar er 3 dager kortere enn januar. Vi opplever likevel en økning i besøkstallet på 82 prosent sammenlignet med februar 2016.

Innlogginger i Min helse har økt med 3,6 prosent sammenlignet med januar 2017.

Les mer..

Bruksstatistikk januar 2017

Helsenorge.no fikk 1 633 314 besøk i januar. Det er en økning på:

  • 31 prosent sammenlignet med desember
  • 10 prosent sammenlignet med november

Trafikken fra søkemotorer og direktebesøk økte mer enn trafikk fra andre nettsider.

Artiklene om bronkitt, lungebetennelse og MS var de mest leste blant folk som kom direkte til helsenorge.no eller via søkemotorer. Artikkelen om hjerneslag var den tredje mest leste diagnoseartikkelen takket være en kampanje fra Helsedirektoratet.

Tjenesten for å bytte fastlege hadde den største økningen i trafikk sammenlignet med resten av tjenestene.

Les bruksstatistikken for januar 2017 her.

Les mer..

Bruksstatistikk desember 2016

I desember gikk besøkstallet på helsenorge.no ned med 16 prosent, men vi må ta høyde for at det har vært juleferie. I ferier har det tradisjonelt vært færre besøk på helsenorge.no enn i andre perioder av året. I likhet med november kom mesteparten av trafikken også denne måneden fra søkemotorer, nettsteder og andre trafikkilder (som sosiale medier, annonser o.l.).

At vi går inn i vintersesongen er tydelig ut ifra hvilke sykdomsartikler som har fått mye besøk i desember – influensa, forkjølelse, hoste hos barn og ørebetennelse er eksempler på artikler der besøkstallene har gått en del opp.

I desembermåned var det mange som hadde omgangssyke, og engasjementet var stort for Facebookposten vår om temaet. Antall likerklikk på Facebooksiden vår har i tillegg gått jevnt og trutt oppover, og vi har nå bikket 35 000.

Les bruksstatistikken for desember 2016.

Les mer..

Bruksstatistikk november 2016

Helsenorge.no fikk 6 prosent flere besøk i november sammenlignet med oktober, og 3 prosent flere innlogginger.

To Facebook-kampanjer om hhv. kjernejournal og hjerneslag bidro med til sammen 31 000 besøk. Søkemotorer, nettsteder og andre trafikkilder bidro stort sett med samme andel trafikk som måneden før.

Les bruksstatistikken for november 2016.

Les mer..

Bruksstatistikk oktober 2016

Vi justerer noen av tallene

Fra og med denne måneden kan du merke at noen av tallene er annerledes enn i tidligere rapporter. Det er fordi vi har fjernet to feilkilder som gjorde at antall besøk og innlogginger var for høyt:

  1. En innstilling i analyseverktøyet vårt gjorde at besøk ble dobbeltregistrert hvis personen logget seg inn eller ut av Min helse.
  2. En annen innstilling i webserveren vår gjorde at innlogginger til Min helse ble registrert gjentatte ganger dersom personen var logget inn lenge.

I tillegg har vi valgt å se bort fra alle besøk hvor personen:

  • kom til helsenorge.no fordi de logget ut av mineresepter.no
  • lukket nettleseren med en gang

Dette gjør at de historiske tallene for besøk og innlogginger endres, men trendene i rapporten forblir stort sett som før.

Slik var utviklingen fra september til oktober

Trafikken til helsenorge.no økte med 16 prosent denne måneden. Det meste av økningen skyldes at folk begynte å ta i bruk den nye tjenesten for registrering av pasientreiser.

Tjenestene kjernejournal og pasientjournal hadde også en merkbar økning i trafikk, mens bruken av de andre tjenestene har vært stort sett uendret.

Mange Facebook-brukere har delt to saker om hhv. pasientreiser og nye helsekrav til førerkort. Den ubetalte trafikken fra Facebook økte derfor merkbart. Antallet besøk fra søkemotorer endret seg ikke merkbart.

Les bruksstatistikken for oktober 2016 her.

Les mer..

Bruksstatistikk september 2016

Trafikken til helsenorge.no økte med 22 prosent fra august til september.

En stor del av økningen skyldes at flere søkte etter informasjon på Google i september, og kom til helsenorge.no derfra. Søketrafikken fordelte seg jevnt over mange tema. Flere gikk også direkte til helsenorge.no enn måneden før.

Tjenestene Pasientjournal, Resepter og Meldinger hadde den største trafikkøkningen blant innloggede tjenester.

Helsedirektoratet hadde en kampanje om røykeslutt, som ga 29 770 besøk til helsenorge.no.

Les bruksstatistikken for september 2016.

Les mer..

Bruksstatistikk august 2016

Som forventet gikk trafikken til helsenorge.no opp igjen etter at sommerferien var over. Vi fikk 23 prosent flere besøk i august sammenlignet med juli.

Nettsidene om tjenesten Bytte fastlege hadde størst økning fra juli til august i år. Artikkelen om fatigue — en følelse av å være unormalt trett som rammer kreftpasienter i ulik grad — fikk tre ganger så mange besøk i august sammenlignet med juli. Artikkelen om Multippel sklerose (MS) hadde også en stor økning i antall besøk.

Hver måned i 2016 har helsenorge.no hatt minst 70 prosent flere besøk enn samme måned i 2015, og forskjellene har vært størst i perioder hvor tjenester ble lansert i nye områder. I juli og august har forskjellen fra fjoråret blitt gradvis mindre, og august 2016 hadde 48 prosent flere besøk enn august 2015.

I juli hadde 800 HELSE merkbart færre henvendelser enn vanlig, trolig påvirket av sommerferien. I august fikk de nesten like mange henvendelser som mai og juni, og forespørsler om frikort og bytte av fastlege økte mest.

Se bruksstatistikken for august 2016

Les mer..