Bruksstatistikk februar 2017

I februar var det litt færre besøkende på helsenorge.no enn i januar, men mye av nedgangen skyldes at februar er 3 dager kortere enn januar. Vi opplever likevel en økning i besøkstallet på 82 prosent sammenlignet med februar 2016. Innlogginger i Min helse har økt med 3,6 prosent sammenlignet med januar 2017.

Les mer..

Bruksstatistikk januar 2017

Helsenorge.no fikk 1 633 314 besøk i januar. Det er en økning på:

  • 31 prosent sammenlignet med desember
  • 10 prosent sammenlignet med november

Trafikken fra søkemotorer og direktebesøk økte mer enn trafikk fra andre nettsider.

Artiklene om bronkitt, lungebetennelse og MS var de mest leste blant folk som kom direkte til helsenorge.no eller via søkemotorer. Artikkelen om hjerneslag var den tredje mest leste diagnoseartikkelen takket være en kampanje fra Helsedirektoratet.

Tjenesten for å bytte fastlege hadde den største økningen i trafikk sammenlignet med resten av tjenestene.

Les bruksstatistikken for januar 2017 her.

Les mer..

Bruksstatistikk desember 2016

I desember gikk besøkstallet på helsenorge.no ned med 16 prosent, men vi må ta høyde for at det har vært juleferie. I ferier har det tradisjonelt vært færre besøk på helsenorge.no enn i andre perioder av året. I likhet med november kom mesteparten av trafikken også denne måneden fra søkemotorer, nettsteder og andre trafikkilder (som sosiale medier, annonser o.l.).

At vi går inn i vintersesongen er tydelig ut ifra hvilke sykdomsartikler som har fått mye besøk i desember – influensa, forkjølelse, hoste hos barn og ørebetennelse er eksempler på artikler der besøkstallene har gått en del opp.

I desembermåned var det mange som hadde omgangssyke, og engasjementet var stort for Facebookposten vår om temaet. Antall likerklikk på Facebooksiden vår har i tillegg gått jevnt og trutt oppover, og vi har nå bikket 35 000.

Les bruksstatistikken for desember 2016.

Les mer..

Bruksstatistikk november 2016

Helsenorge.no fikk 6 prosent flere besøk i november sammenlignet med oktober, og 3 prosent flere innlogginger.

To Facebook-kampanjer om hhv. kjernejournal og hjerneslag bidro med til sammen 31 000 besøk. Søkemotorer, nettsteder og andre trafikkilder bidro stort sett med samme andel trafikk som måneden før.

Les bruksstatistikken for november 2016.

Les mer..

Bruksstatistikk oktober 2016

Vi justerer noen av tallene

Fra og med denne måneden kan du merke at noen av tallene er annerledes enn i tidligere rapporter. Det er fordi vi har fjernet to feilkilder som gjorde at antall besøk og innlogginger var for høyt:

  1. En innstilling i analyseverktøyet vårt gjorde at besøk ble dobbeltregistrert hvis personen logget seg inn eller ut av Min helse.
  2. En annen innstilling i webserveren vår gjorde at innlogginger til Min helse ble registrert gjentatte ganger dersom personen var logget inn lenge.

I tillegg har vi valgt å se bort fra alle besøk hvor personen:

  • kom til helsenorge.no fordi de logget ut av mineresepter.no
  • lukket nettleseren med en gang

Dette gjør at de historiske tallene for besøk og innlogginger endres, men trendene i rapporten forblir stort sett som før.

Slik var utviklingen fra september til oktober

Trafikken til helsenorge.no økte med 16 prosent denne måneden. Det meste av økningen skyldes at folk begynte å ta i bruk den nye tjenesten for registrering av pasientreiser.

Tjenestene kjernejournal og pasientjournal hadde også en merkbar økning i trafikk, mens bruken av de andre tjenestene har vært stort sett uendret.

Mange Facebook-brukere har delt to saker om hhv. pasientreiser og nye helsekrav til førerkort. Den ubetalte trafikken fra Facebook økte derfor merkbart. Antallet besøk fra søkemotorer endret seg ikke merkbart.

Les bruksstatistikken for oktober 2016 her.

Les mer..

Bruksstatistikk september 2016

Trafikken til helsenorge.no økte med 22 prosent fra august til september.

En stor del av økningen skyldes at flere søkte etter informasjon på Google i september, og kom til helsenorge.no derfra. Søketrafikken fordelte seg jevnt over mange tema. Flere gikk også direkte til helsenorge.no enn måneden før.

Tjenestene Pasientjournal, Resepter og Meldinger hadde den største trafikkøkningen blant innloggede tjenester.

Helsedirektoratet hadde en kampanje om røykeslutt, som ga 29 770 besøk til helsenorge.no.

Les bruksstatistikken for september 2016.

Les mer..

Bruksstatistikk august 2016

Som forventet gikk trafikken til helsenorge.no opp igjen etter at sommerferien var over. Vi fikk 23 prosent flere besøk i august sammenlignet med juli.

Nettsidene om tjenesten Bytte fastlege hadde størst økning fra juli til august i år. Artikkelen om fatigue — en følelse av å være unormalt trett som rammer kreftpasienter i ulik grad — fikk tre ganger så mange besøk i august sammenlignet med juli. Artikkelen om Multippel sklerose (MS) hadde også en stor økning i antall besøk.

Hver måned i 2016 har helsenorge.no hatt minst 70 prosent flere besøk enn samme måned i 2015, og forskjellene har vært størst i perioder hvor tjenester ble lansert i nye områder. I juli og august har forskjellen fra fjoråret blitt gradvis mindre, og august 2016 hadde 48 prosent flere besøk enn august 2015.

I juli hadde 800 HELSE merkbart færre henvendelser enn vanlig, trolig påvirket av sommerferien. I august fikk de nesten like mange henvendelser som mai og juni, og forespørsler om frikort og bytte av fastlege økte mest.

Se bruksstatistikken for august 2016

Les mer..

Bruksstatistikk juli 2016

Helsenorge.no fikk 20 prosent færre besøk fra juni til juli, noe som trolig er påvirket av feriesesongen. Andelen mobilbrukere var litt større enn vanlig, trolig fordi mange var på reise.

Antallet innlogginger til Min helse og antallet henvendelser til 800 HELSE gikk også ned i juli. De fleste telefonhenvendelsene handlet om Europeisk helsetrygdkort, frikort og bytte av fastlege.

De fleste av sykdomsartiklene med økt trafikk handler om tema som er aktuelle i feriesesongen.

Les bruksstatistikken for juli 2016

Les mer..

Bruksstatistikk juni 2016

Antallet besøk til helsenorge.no har vært stabilt fra mai til juni 2016. Besøk fra søkemotorer og andre nettsider gikk opp, mens direktetrafikk til forsiden gikk merkbart ned.

Tjenesten Bytte fastlege, som flyttet til helsenorge.no i juni, var den tredje mest besøkte siden i juni. En side med informasjon om tjenesten fikk dobbelt så mange besøk som i mai.

800 HELSE hadde en merkbar økning i antall henvendelser, og dette skyldes trolig at tjenesten Bytte fastlege var utilgjengelig  en uke mens den ble flyttet til helsenorge.no.

Les bruksstatistikken for juni 2016

Les mer..

Brukerstatistikk mai 2016

Trafikken til helsenorge.no økte med 14 prosent fra april til mai 2016. Opptil 806 404 brukere besøkte helsenorge.no 1 422 349 ganger.

Artikkelen om europeisk helsetrygdkort var den tredje mest leste siden i mai, og hadde dobbelt så mange lesere sammenlignet med april. Søk etter informasjon om europeisk helsetrygdkort var også doblet i mai. Økningen kan være påvirket av medieoppslag om at mange nordmenn bør fornye sitt europeiske helsetrygdkort.

Artikkelen om pollenallergi fikk tre ganger så mange besøk i mai sammenlignet med april, og de fleste besøkene kom fra søkemotorer. Tall fra Google viser at søk etter pollenallergi økte kraftig de to første ukene i mai.

Antallet som logget inn på tjenester i Min helse økte med 20 prosent. Dette kan være påvirket av at:

  • innbyggere i Hedmark og Oppland fikk kjernejournal i mai
  • pasienter i Helse Vest fikk digital pasientjournal i mai
  • tjenesten Mine resepter flyttet til helsenorge.no i april

Les bruksstatistikken for mai 2016.

Les mer..