Flere bruker nett til helse

Stadig flere nordmenn oppsøker helseinformasjon på internett.  Sammenliknet med gjennomsnittet for 27 europeiske land oppgir 53% flere innbyggere i Norge at de benytter internett til helseformål, viser en oversikt over IKT-utberedelse og internettbruk i EU-området.

Norge er blant de fremste landene i Europa i bruk av IKT og internett.  Tall fra EU-kommisjonen viser at det er flere i Norge som bruker internett til helseformål enn i snittet for EU forøvrig. Tallene er innhentet av EU-kommisjonen, som et ledd i satsingen Digital Agenda for Europe 2010 – 2020, og fordelt på 60 ulike indikatorer for internettbruk i forvaltning, næringsliv og befolkning.

På indikatoren “Seeking health information” oppgir 53% flere i Norge enn EU-gjennomsnittet at de har søkt etter helseråd eller informasjon om sykdommer på nett siste tre måneder*.  Av de nordiske landene har Finland høyeste positive avvik fra EU-snittet (+ 97%), deretter følger Danmark ( +73 %).  Island har et avvik på 32 % og Sverige 27 % i forhold til EU-snittet.

De nordiske landene scorer generelt høyt på alle indikatorer knyttet til e-forvaltning, sammenliknet med EU-snittet.

Les mer:

 

* Indikatoren er definert slik:  “Individuals aged 16-74, carrying out this activity over the internet in the last 3 months. Information about health includes: injury, disease, nutrition, improving health, etc.

Artikkelen er skrevet av Helsenorge Beta

Emneord: |