Veileder for sosiale medier

Helsedirektoratet utgir nå en ny veileder for sosiale medier. ​Veilederen i  bruk av sosiale skal først og fremst gi veiledning om personvernaspektene ved helsevirksomheters og helsepersonells bruk av Facebook, Twitter, blogger og lignende.

​Sosiale medier gir økte muligheter for kommunikasjon, det er viktig å være bevisst at mulighetene også gir utfordringer. Disse knytter seg i første rekke til personvernet. Styringsgruppen for Normen har derfor ment at det er naturlig at det utarbeides en veileder i bruk av sosiale medier under Norm for informasjonssikkerhet (Normen).

Det er en bredt sammensatt referansegruppe som har deltatt i utarbeidelsen. Helseforetak med erfaring fra aktiv bruk av sosiale medier, DIFI, Datatilsynet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, profesjonsorganisasjonene og Helsedirektoratet har vært blant deltakerne.

Veilederen er rettet mot ledelsen i virksomheter som legger Normen til grunn for personvern- og informasjonssikkerhetsarbeidet og der bruk av sosiale medier har – eller kan få – et visst omfang. Dette omfatter medarbeidernes personlige bruk, og noe om virksomhetens egen bruk av sosiale medier i forhold til ivaretagelse av pasientenes og de ansattes personvern.

Veilederen inneholder også råd som retter seg mot pasienters bruk av sosiale medier. Blogging fra sykesengen er ikke uvanlig, og veilederen inneholder et eksempel på informasjon som kan distribueres til pasienter for å bidra til at personvernet ivaretas.

Veilederen har tre hovedkapitler:
  • Overordnede problemstillinger ledelsen må ta stilling til
  • Forslag til råd for bruk av sosiale medier – egne ansatte
  • Forslag til gode råd for bruk av sosiale medier – for pasienter / brukere
Forslagene til råd og retningslinjer publiseres også i wordformat, slik at den enkelte virksomhet enkelt kan redigere innholdet etter eget behov og ønske.

 

Last ned veileder i bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren

 

Artikkelen er skrevet av Glenn Melby

Emneord: |