Googler du symptomer?

Statistikken for november 2012 viser at over halvparten av besøk på helsenorge.no kom fra søkemotorer – av disse 84 prosent fra Google. Stadig flere oppsøker Dr.Google for å sjekke symptomer.  Men selv om søkemotorene ofte gir mange treff, hjelper ikke dette alltid brukeren.  Mens noen mener internettpasientene representerer noe spennende nytt, advarer andre mot selvdiagnostisering på nett.

At søkemotorene gjør store mengder helseinformasjon tilgjengelig, bør jo i utgangspunktet være positivt. Selv om kvaliteten på søketreffene ofte varierer, oppleves søkemotorer som Google, Bing og Kvasir som nyttige for både pasienter, pårørende og helsepersonell. Og de brukes stadig mer.

Mye informasjon kan løse et problem – eller skape nye.  Et nettsøk om et symptom kan gi pasienten nødvendig informasjon og gode råd om egenhåndtering av dette. Men ukritisk tillit til informasjon fra nettet kan også gjøre at man dropper en nødvendig legesjekk eller skaper angst for sykdom.

Er googling av symptomer en god idé? Gjør det deg bedre i stand til å forstå hva legen mener?  Er du lege med erfaring med google-pasienter?

Artikkelen er skrevet av Helsenorge Beta

Emneord: | | | |