Apps4Norge

DIFI arrangerer snart en app-utviklingskonkurranse der åpne data fra offentlig sektor er et viktig bidrag. Dette skjer i samarbeid med bransjeorganisasjonen IKT-Norge. Informasjon om denne konkurransen finner du på www.apps4norge.no.

Konkurransen starter 1. februar, med et fellesarrangement hos Meteorologisk Institutt på Blindern. Den varer til 15. april. Det blir flere utviklerorienterte arrangement i denne tidsperioden.

Apps4Norge vil gjennom denne konkurransen kåre de beste app’ene som benytter seg av offentlige data.

DIFIs definisjon av åpne data er data som er tilgjengelige for bruk og viderebruk av både mennesker og maskiner.

Helsedirektoratet er en av de offentlige datatilbyderne i denne konkurransen. Ønsket er å utfordre så mange kreative app-utviklere som mulig til å lage gode helserelaterte app’er. Det er ikke snakk om sensitiv informasjon eller personopplysninger, men adresseinformasjon om og statistikk fra helsetjenesten.

Mer informasjon om dette kommer i forbindelse med konkurransestart.

Helge T.Blindheim
Helsenorge.no-redaksjonen

 

Artikkelen er skrevet av Helsenorge Beta

Emneord: | | | | |