Pårørende som ressurs

Forskning og erfaringskunnskap viser at omsorgspersoner som ikke er den syke eller rusavhengige, har behov for støtte og informasjon for å kunne mestre omsorgsrollen for barna sine. Foreldre og omsorgspersoner forteller at de ønsker råd og veiledning fra helsepersonell, men opplever i liten grad å få det. Et konkret behov, som etterspørres både fra omsorgspersoner og helsepersonell, er konkret og tilgjengelig informasjonsmateriell.

På denne bakgrunn tok Eivind Thorsen fra Nasjonalt kompetansesenter for Barn som pårørende (BarnsBeste) for en tid tilbake kontakt med Helsenorge.no for å diskutere pårørendesidene og ressurser for «den friske forelderen».

Den påfølgende dialogen mellom BarnsBeste og Helsenorge.no medførte planlegging og gjennomføring av en workshop som hadde som mål å både identifisere hvilke behov pårørende har, og hvordan man i fellesskap kunne arbeide for å videreutvikle gode pårørendesider på Helsenorge.no.

Helsenorge.nos redaksjonssansvarlig, Ellen Berg Svennæs, ledet workshopen. Hun fokuserte sterkt på personas og brukerscenarier. Et bærende prinsipp for Helsenorge.no er å sette brukernes, i denne sammenheng de pårørendes, behov for informasjon og støtte i fokus. Helsetjenestens formidlingsønsker struktureres for å møte dette. Informasjon og andre ressurser skal velges, utformes og struktureres på den måten vi best mulig er i stand til å forstå hva brukerne vil søke etter. Dette gjelder ikke minst den sårbare situasjonen man er i som pårørende, enten man er voksen eller barn.

Med bakgrunn i brukerscenariene satte man fokus på hvilket innhold man kan bygge ut de eksisterende pårørendesidene med, samt hvilke retningslinjer Helsenorge.no har og hvordan man kan samarbeide om innholdsproduksjon i tiden fremover.

Dette initiativet er et godt eksempel på hva Helsenorge.no ønsker å oppnå også i en bredere sammenheng.

Målet for den redaksjonelle delen av portalen er å representere en nasjonal kunnskaps- og informasjonsbase for innbyggerne – enkeltmennesker som møter helsetjenesten på forskjellige måter gjennom livet.

Dette innebærer at vi ønsker å bygge relasjoner til bidragsytere som kan hjelpe oss å realisere denne målsettingen. Bidragsytere får på sin side tilgang til den kommunikasjonsplattformen som Helsenorge.no er i møte med sine målgrupper.

Helsenorge.no ønsker å være responsiv for gode innspill og ideer utenfra. Derfor har vi gjort det mulig å både registrere ideer og forslag på helsenorgebeta.net, samt gjøre det enkelt å komme i dialog med oss.

Deltagere i pårørende-workshopen var:

  • Liv Kleppe, Daglig leder i Pårørendesenteret i Stavanger
  • Gunder Christophersen, webredaktør i BarnsBeste
  • Hanne Fjærdingby Olsen fra Handicappede barns foreldreforening
  • Kari Bøckmann, psykologispesialist fra Bodø
  • Randi Værholm, Kreftforeningen
  • Yamil Gonzalez, pårørende og ansatt i psykiatrisk divisjon i Helse Bergen
  • Ellen Berg Svennæs, redaksjonsansvarlig i Helsenorge.no
  • Camilla Gangsaas Sogn, redaksjonen i Helsenorge.no
  • Julie Strand Offerdal, redaksjonen i Helsenorge.no
  • Helge T Blindheim, idéansvarlig Helsenorge.no

Avdeling for psykisk helse og rus i Helsedirektoratet vil også delta i det videre arbeidet med pårørendesidene.

Helge T. Blindheim
Helsenorge.no- redaksjonen

 

Artikkelen er skrevet av admin

Emneord: | |