Min helse lansert på helsenorge.no

Tjenesten Min helse ble lansert på helsenorge.no 12. august 2013. Med denne trenger innbyggere nå kun å logge inn ett sted – én gang for å få tilgang til selvbetjeningsløsningene på helsenorge.no.

Innloggingen gjelder tjenestene «Mine egenandeler», «Min fastlege», «Mine resepter», «Bestill helsetrygdkort» og «Meld bivirkninger».  Man må fortsatt bruke påloggingsløsningene fra BankID, Buypass eller Commfides, men en ny meny gjør at man enkelt kan navigere mellom de ulike tjenestene.  I tillegg til enklere innlogging har siden fått et nytt utseende og økt funksjonalitet, blant annet siden «Om meg» der man ser personopplysninger og kontaktinformasjon fra Folkeregisteret og Fastlegeregisteret.

Minhelse

Min helse samler helseopplysninger og -helsetjenester
Min helse er under utvikling og flere tjenester vil bli tilgjengelige i tiden fremover. Snart kommer tilgang til kjernejournal for innbyggere, med utvidet funksjonalitet i november. Kjernejournal på helsenorge.no gjør blant annet innbyggere i stand til å se hvilken helseinformasjon som er registrert om dem i kjernejournal og hvem som har sett denne informasjonen. Man kan også legge inn informasjon om seg selv som man ønsker at helsepersonell skal ha tilgang til når man kommer til behandling, for eksempel i akuttsituasjoner.
Kjernejournal blir i første omgang tilgjengelig for innbyggere i Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik i slutten av august. På sikt vil kjernejournal innføres i hele landet. Les mer om kjernejournal her.

I 2014 og årene som kommer vil Min helse og helsenorge.no moderniseres og videreføres med flere tjenester. Det vil bli mulig å kontakte sin fastlege gjennom en sikker dialog. Her kan innbygger for eksempel bestille time, fornye resepter, bestille attester og gjennomføre en såkalt e-konsultasjon, en henvendelse fra innbygger som legen besvarer basert på en medisinsk vurdering. Sykehus og spesialister vil kunne tilby tilsvarende tjenester. Etter hvert vil innbygger få innsyn i flere helseregistre, registrere eller laste opp egne helsedata og ta i bruk nye selvbetjeningstjenester. Supplert med informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter som allerede er tilgjengelig på helsenorge.no, vil Min helse være totalløsningen for innbyggere som ønsker å benytte helsetjenester på nett.

Artikkelen er skrevet av Glenn Melby

Emneord: | | | |