Vi søker SharePoint/.NET-utviklere for noen av Norges mest spennende prosjekter!

271 SHD IT arkitekter.indd Helsenorge er den offentlige helseportalen og ble lansert i 2011 som et fellesprosjekt i helsesektoren. Vi er i stadig vekst og utvikler kontinuerlig nye tjenester for innbyggerne for å gjøre deres hverdag enklere.

Avdelingen ønsker å styrke sin kapasitet innen brukersentrert utvikling av helserelaterte webtjenester og integrasjoner, og søker inntil to systemutviklere innen Sharepoint/.NET (rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364), for tiden med tjenestegjøring i Avdeling digitale innbyggertjenester.

Helsenorge.no er en av Norges største SharePoint-løsninger med mange helsetjenester utover rent helserelatert innhold, og omfatter derfor mange digitale innbyggertjenester i form av omfattende integrasjoner med andre løsninger i helsesektoren, som f.eks. nasjonal kjernejournal og e-resept. Helsenorge.no videreutvikles løpende med konsolidering av eksisterende tjenester og innføring av nye tjenester, og brukersentrert tjenestedesign er en viktig forutsetning i dette arbeidet.

Avdeling digitale innbyggertjenester i Helsedirektoratet leder utviklingsarbeidet av helsenorge.no i samarbeid med hele helsesektoren. Drift og forvaltning av SharePoint-plattformen blir ivaretatt av Norsk Helsenett SF.

Om stillingene

Vi søker personer som har kompetanse på systemutvikling innen Sharepoint/.NET. Stillingen innebærer å

 • delta i utviklingsprosjekter med fokus på helhetlig brukeropplevelse og brukerbehov på tvers av kanaler
 • designe, utvikle og kvalitetssikre Helsedirektoratets SharePoint-baserte løsninger
 • designe, utvikle og kvalitetssikre Helsedirektoratets integrasjoner med andre løsninger
 • utvikle løsningsarkitektur for sentrale prosjekter

Dine kollegaer består av dyktige medarbeider innen webutvikling, tjenesteorientering og integrasjoner både internt og fra sektoren.

Du vil i tillegg jobbe tett sammen med mange dyktige konsulenter, organisert i Scrum-team. Scrum som metodikk er et primærfokus for utviklingsteamene, og moderne utviklingsprinsipper vektlegges i prosjektene. Den som tilsettes må være innstilt på tverrfaglig samarbeid innad i divisjonen og mellom divisjonene i direktoratet.

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på høgskole-/universitetsnivå innen IT
 • Dokumentert erfaring i design og programmering av større løsninger på Microsoft ASP.NET
 • Flere års erfaring med design og utvikling av løsninger basert på Microsoft teknologi, Visual Studio og .NET
 • Erfaring fra Sharepoint-utvikling. Lang og dyp generell .NET –erfaring kan kompensere for erfaring fra SharePoint-utvikling
 • Løsningsorientert, effektiv og strukturert
 • Nettverksbyggende, med evne til å skape gode relasjoner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og beherske norsk flytende både skriftlig og muntlig.

Lang og svært relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Selv om erfaring etterspørres, oppfordres også nyutdannete til å søke.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med SharePoint 2010 og 2013
 • God kjennskap til SharePoint fra et brukerorientert ståsted
 • Erfaring med WCF
 • Erfaring med front-end utvikling som HTML5 og JavaScript-rammeverk
 • Erfaring med universell utforming
 • Erfaring i utvikling av konseptuell og logisk arkitektur
 • Erfaring med bruk av smidig (Scrum) metodikk
 • Erfaring med løsninger med strenge sikkerhetskrav
 • Erfaring innenfor tjenesteorientert arkitektur (SOA)
 • Erfaring fra virksomheter innen relevante bransjer (offentlig sektor, helse)
 • Kjennskap til Microsoft Team Foundation Server (TFS)
 • Sertifiseringer innen relevante områder

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser og utviklingsmuligheter
 • Spennende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Lokaler sentralt i Oslo sentrum

Medarbeidere i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør Roar Olsen, tlf. 928 61 353 eller seniorrådgiver Jill-Hege Olsen, tlf. 926 27 904.

Helsedirektoratet benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor våre søkere om å registrere sin søknad på www.helsedirektoratet.no. Merk søknaden med kunngjøringsnummer 52/2014.

Artikkelen er skrevet av Helsenorge Beta

Comments are closed.