Helsenorge.no er ny!

Helsenorge.no har fått et Beta-stempel fordi siden fortsatt er under oppgradering.

Helsenorge.no har fått et Beta-stempel fordi siden fortsatt er under oppgradering.

Helsenorge.no fremstår nå i ny drakt. Endringene er synlige i det øyeblikket du får nettstedet opp i nettleseren din. Samtidig er det gjort betydelige endringer i den tekniske plattformen.

Internt i prosjektteamet som har jobbet med dette har vi kalt det «Mig-Mod». Mig-Mod står for Migrering og Modernisering. La oss fortelle om moderniseringsdelen først.

En ny brukeropplevelse
Moderniseringen har blant annet bestått i å utforme et nytt visuelt konsept. Dette er tett knyttet sammen med hvordan vi ønsker å involvere brukere i oppgaver de kan utføre på nettstedet vårt, hvordan de skal finne fram til informasjon, og hvordan den er presentert.

Den visuelle opplevelsen vi har designet skal virke tiltrekkende uten å være påtrengende. Det skal være enkelt å orientere seg og navigere gjennom løsningen. Når man logger seg inn, skal man møte en oversikt over de tjenester og personlige helseopplysningene vi kan tilby den enkelte. Vi er på langt nær ferdige med å realisere det visuelle konseptet, men har nå etablert et solid startpunkt som gir oss mange nye muligheter for å gjøre brukeropplevelsen enda bedre i tiden som kommer.

Tilrettelagt for mobil visning
Helsenorge.no er nå lagt til rette for bruk av enheter med forskjellige skjermstørrelser. Vi ser at et stadig økende antall brukere benytter smarttelefoner og nettbrett når de kommer til oss. Denne trenden vil etter all sannsynlighet fortsette, og er noe vi nå kan imøtekomme på en langt bedre måte enn tidligere. Opplevelsen er enda ikke optimal på alle enheter og nettlesere vi støtter, men vi er nå på en plattform som gir oss gode muligheter til å videreutvikle flotte brukeropplevelser fremover.

Universell utforming
Nye helsenorge.no skal være universelt utformet. Det gjenstår dessverre en god del før vi kan si at vi er i mål. Men helsenorge.no har kommet opp på en teknisk plattform som gir oss den støtten vi trenger for å utforme brukeropplevelsen på en universell måte.

Ny plattform
«Under panseret» til helsenorge.no har det også skjedd veldig mye. Det er denne delen av prosjektet vi har kalt «Migrering». Helsenorge.no har migrert over til en ny teknisk plattform.

Søk
Ny plattform inneholder en helt ny søkemotor. Vi benytter oss nå av norsk søketeknologi fra selskapet som tidligere het Fast. Fast Søk er etter oppkjøpet av Microsoft for noen år siden blitt til Sharepoint Søk. Med Fast Søk på plass, er søk på helsenorge.no nå mye bedre enn før. Samtidig har vi lagt grunnlaget for å utnytte potensialet i en søkedreven plattform i prosjektene vi kommer til å kjøre fremover.

Modularisering
Det er en stor satsing på innbyggerrettede e-helsetjenester. Det betyr at den tekniske plattformen helsenorge.no kjører på må være robust, fleksibel og skalerbar, både for behov vi kjenner og for nye behov som vil identifiseres i årene som kommer.

Vi har gjort et betydelig teknologisk løft for å imøtekomme dette. En av de mest krevende aktivitetene vi har gjennomført er restrukturering av vår egen kildekode. Kort fortalt har vi restrukturert kildekoden til et sett moduler. Dette er viktig for å sikre god kvalitet og oversikt i et stadig større kodeverk.

I tillegg gir det oss muligheten til å planlegge flere og hyppigere releaser av helsenorge.no. Vi vil nå også kunne komme videre med automatisering av test og utrulling av ny funksjonalitet (deployment), samtidig som vi reduserer behovet for regresjonstesting.

Oppsummert
Helsenorge.no sin nye plattform gir sektoren et bedre utgangspunkt for å lage gode, sikre og brukervennlige digitale e-helsetjenester for oss som bor i Norge. Samtidig medfører plattformen økt leveransekapasitet av nytt innhold og tjenester og redusert tid til realisering av endringer.

Artikkelen er skrevet av Guri Sandelien Rekve

Emneord: