Valgt konsept for «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten»

Prosjektets styringsgruppe har vedtatt konseptretningen kalt «To-kjerne-modellen». Konseptet tar utgangspunkt i at all pasientrettet informasjon relatert til spesialisthelsetjenesten sirkler rundt det pasienten er mest opptatt av: Sykdommen og behandlingen.

Hva er et konsept

Et konsept er en overordnet retning som svarer på brukernes behov og målene for spesialisthelsetjenestens nettsatsning. For prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» betyr det funnene fra analysefasen, spesialisthelsetjenestens behov og prosjektets definerte mål. Konseptet innebærer veivalg i forhold til prioriterte målgrupper, prioritert innhold, identitet, uttrykk og hvordan brukerne skal finne hva slags informasjon.

«To-kjerne-modellen»

Konseptvalget «To-kjerne-modellen» innebærer at pasientrettet informasjon relatert til spesialisthelsetjenesten skal bygges rundt de to kjernetemaene «Sykdom» og «Behandling». Sykdoms-sider videreutvikles på helsenorge.no, mens behandlingssidene bygges opp på spesialisthelsetjenestens nettsteder. Konseptet balanserer mellom nasjonal og lokal informasjon og knytter de to universene sammen.

Brukerne skal finne den informasjonen de trenger fra ett sted hvis de har valgt sykdommen/behandlingen i navigasjonen eller har «googlet» seg frem til det. All annen relevant informasjon knyttes opp mot disse to kjernetemaene.

Alt som kan være felles, skal være felles – og i hovedsak presenteres på helsenorge.no. Helsenorge.no må bygges ut med mer informasjon om sykdom og forskning, mer informasjon om det som er felles/generell informasjon om behandling, og informasjon om behandlingssteder.

Spesialisthelsetjenesten må opprette nye nettsider med informasjon om behandlingsforløp for hvert enkelt sted hvor behandlingen tilbys. Pasientrettet informasjon som RHF-ene og HF-ene har ansvar for bygges også rundt kjernesidene sykdom og behandling.

Mye informasjon om fag og forskning er det naturlig å gjøre tilgjengelig fra den pasientrettete informasjonen relatert til sykdom og behandling, men noe av den tyngste faginformasjonen kan det være aktuelt å sortere på egne områder. Virksomhetsinformasjon (som f.eks. rekruttering, mediekontakt og organisasjonsinformasjon) skilles tydelig fra resten av innholdet.

Ny fase i prosjektet

Nå som konseptretning er valgt starter prosjektets arbeid med å konkretisere og detaljere hele nettløsningen frem til en prototype. Dette innebærer blant annet arbeid med informasjonsarkitektur, interaksjonsdesign, grafisk utrykk og maler.

Konseptbeskrivelse

Du kan lese hele beskrivelsen av konseptet, og tankene bak det, i saksdokument om konseptet.

 

Denne bloggposten er ment som et innblikk i prosjektet ”Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal”. Vi vil jevnlig publisere artikler om temaer vi tror kan være interessante for deg. Har du spørsmål eller kommentarer? Bruk kommentarfeltet eller send en e-post til prosjektleder Marianne Braaten Andresen.

 

Artikkelen er skrevet av Marianne Braaten Andresen

Emneord: |