Invitasjon til webinar om mHelse

På EHiN – E-helse i Norge – konferansen som ble arrangert av IKT-Norge og Helse- og omsorgsdepartementet i begynnelsen av november, lanserte Helseminister Bent Høie det norske mHelse-prosjektet som nå etableres innenfor rammen av WHO og ITU-initiativet Be Healthy – Be Mobile.

Helsenorge arrangerer et webinar om dette mHelse-prosjektet fredag 12. desember fra kl 10.00. Webinaret vil finne sted på YouTube-kanalen Be Healthy – Be Mobile Norway. Merk at dette er første gang vi arrangerer et webinar på denne måten. Vær overbærende med oss 🙂

Meld deg gjerne på webinaret ved å sende epost til helgetb@helsedir.no.

Innholdet i webinaret er som følger:

Innhold Ansvarlig                                                           
Åpning Roar Olsen, direktør ved avdeling Digitale Innbyggertjenester i Helsedirektoratet
Hilsen fra WHO og ITU
Prosjektets mål og struktur Helge T Blindheim – Prosjektansvarlig. Helsedirektoratet
Prosjektplan 2015 Astrid Nyeng – Prosjektleder ved Helsedirekdotratet
Forespørsel om innspill Helge T Blindheim
Forskning Per Hasvold – Forskningsansvarlig i prosjektet. Norsk Senter for Telemedisin
Innovasjon Thor Steffensen – Innovasjonsansvarlig i prosjektet. Helsedirektoratet
Arbeidshypotese om nasjonal infrastruktur – Tilbakemeldinger ønsket! Helge T Blindheim
Hva skjer nå? Astrid Nyeng

 

 

Artikkelen er skrevet av Helge T Blindheim