Kontroll på innholdet er avgjørende

I prosjekt Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal bestemte vi oss for å starte arbeidet med retningslinjer, veiledere og en innholdsstrategi så tidlig som mulig. En 0.9-versjon av verktøykassen er tilgjengelig og videre i prosjektperioden skal vi fylle på de ”hullene” som er identifisert og justere med kunnskapen vi får underveis. Det er i arbeidet med innholdet at den egentlige jobben starter.  

Tekst: Christin Nyland

 

Noen kjenner seg kanskje igjen i følgende:

Prosjektet er levert, vi har lansert, den tekniske løsningen virker og første versjon av nettsidene er nye og fine. Det kan oppleves som om jobben er gjort – men, det er nå det starter.

”Sett av tid til redaksjonelt arbeid og jevnlig gjennomgang av nettsidene dine”. ”Vi slettet mange sider i den nye løsningen, men etter ett år hadde antallet sider økt igjen”. ”Forvaltning og vedlikehold må prioriteres”.

Dette var noen av tilbakemeldingene vi fikk i analysefasen i det nasjonale nettprosjektet for spesialisthelsetjenesten, da vi snakket med andre store organisasjoner og bedrifter i Norge og Norden.

Mange hadde erfaringer med at prosjektjobben sirklet rundt ny funksjonalitet, nytt design og det tekniske utviklingsarbeidet. Innholdet – det som faktisk er løsningen – fikk mindre oppmerksomhet. Dette er bakgrunnen for at vi tidlig bestemte oss for å bygge en verktøykasse som helseforetakene kan bruke for å holde kontroll på innholdet.

 

Samarbeide og deling. Enkelt og vanskelig.

Profesjonalitet i web-arbeidet er viktig når vi jobber for at internettsidene våre skal bli en del av sykehuset, en del av pasientreisen, og en del av behandlingen. Det er ingen enkel manøver.

Sykehusene i Norge er forskjellig. Noen er store og har mange ressurser som bidrar til informasjon på nettsidene. Andre sykehus er mindre, med færre ressurser.

Når vi nå lager en felles nettløsning og i større grad skal samarbeide og dele innhold, blir det vesentlig å ha gode rutiner for innholdsproduksjonen, uavhengig av ressursene som er tilgjengelig.

I prosjektet har vi utarbeidet en redaksjonsmodell som anbefaler færre redaktører. Få, men dyktige redaktører gir helhetlig overblikk og mulighet for å holde seg innenfor konseptet som er valgt. Samlet blir vi likevel minimum 300 mennesker som skal bidra til oppdatering og kvalitetssikring av innhold.

Vi har gode skribenter og flinke fagfolk med gode intensjoner. Men, som innenfor medisinen, er det viktig at vi følger retningslinjer og beste praksis, hvis operasjonen skal bli vellykket.

Med felles innholdsstrategi og retningslinjer for språk, har vi lagt et første grunnlag for å lykkes. Vi har utarbeidet en 0.9-versjon av innholdsstrategien som helseforetakene allerede nå kan ta i bruk, i sitt arbeid med nettinformasjon. Dokumentene er viktig for medarbeidere og ledere som skal bruke løsningen, og være med på å utvikle den.

Vi vet allerede at vi må bli entydige på hva vi kaller ulike sykdommer, undersøkelser, og behandlinger. På den måten kan pasienter og pårørende få et helhetsbilde og bruke informasjonen til å forstå sin egen sykdom, hva som skal skje før, under og etter behandling, eller for å gjøre ulike valg knyttet til behandlingen.

Vi må også være tydelige på oppbygging og struktur, slik at de delene av informasjonen som skal brukes flere steder, er utformet på samme måte. Slik kan automatiserte oppgaver bli nettopp det – automatiserte.

For å få kontroll på innholdet har vi lyttet til dem som har gjort liknende arbeid tidligere, og brukt erfaringer vi har fra egne nettsteder. Resultatet er at vi nå har de første veilederne for språk, stil og tone, sjekklister og tips for skriving på web og en innholdsstrategi som skal gi oss et godt grunnlag for utvikling og vedlikehold.

 

Fortsetter arbeidet basert på det vi lærer

Så kan vi ikke lene oss tilbake og si ”Ferdig!”. Det er enkelte ting innholdsstrategien bør si noe om som prosjektet ikke er ferdig med å jobbe med. Vi vet vi må jobbe mer med mål for framtiden og utarbeide både strategiske og taktiske grep. Men, dette må bygge på kunnskap vi får framover.

Vi vil i perioden fram til prosjektslutt i desember 2016 få kunnskap fra dem som bruker løsningen, følge utviklingen av andre digitale tjenester for pasientene, og høste erfaring ved at alle sykehusene i Norge kommer over på samme løsning. Vi kommer til å lære mer – det skal vi utnytte.

Innholdsstrategien har derfor noen «hull» nå, men prosjektet jobber med de gjenstående problemstillingene som er sentrale å ha med strategien. Når de aktuelle sakene er ferdig avklart og forankret vil en komplett versjon av innholdsstrategien bli publisert.

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten har en ambisiøs visjon – én helseportal. Skal vi nå dette er det behov for felles tankegods og kontroll på innholdet. Ikke bare i staten, men jevnlig oppfølging, revidering og kvalitetssikring. Verktøykassen begynner å fylles opp – det er på tide å starte jobben!

 

Last ned dokumentene:

 

Denne bloggposten er ment som et innblikk i prosjektet ”Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal”. Vi vil jevnlig publisere artikler om temaer vi tror kan være interessante for deg. Har du spørsmål eller kommentarer? Bruk kommentarfeltet eller send en e-post til prosjektleder Marianne Braaten Andresen.

Artikkelen er skrevet av Marianne Braaten Andresen