St. Olavs Hospital HF og Helse Midt RHF har lansert nye nettsider!

Med prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» skal 36 foretak i spesialisthelsetjenesten flytte sine nettsider til helsenorge-plattformen. Der skal alle foretakene på tvers av landets fire helseregioner få felles design, struktur, innholdsstrategi og publiseringsløsning for sine nettsider. St. Olavs Hospital HF og Helse Midt RHF er pilotforetak i prosjektet.

Den nye forsiden til stolav.no
Prosjektet er banebrytende i forhold til hvordan pasientinformasjon blir den sentrale delen av sykehusenes nettsider, og ved at informasjon om f.eks. behandlingsmetoder kan deles og gjenbrukes på tvers av helseforetakene. I tillegg blir informasjon fra helsenorge.no integrert i sykehusenes nettinformasjon om deres behandlingsforløp. Nå blir det enklere for brukerne å søke informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling ved det enkelte behandlingssted.

Pilotforetakene St. Olavs Hospital HF og Helse Midt RHF har nå lansert sine nye nettsider på https://stolav.no/ og https://helse-midt.no/. Dette er en stor milepæl for prosjektet!

Vi gratulerer St. Olavs Hospital og Helse Midt RHF med nye nettsider og berømmer dem for tålmodig og iherdig arbeid med omleggingen. Ved lanseringen finnes det på stolav.no informasjon om 158 enkeltbehandlinger og 43 pasientforløp, som heter behandlingsprogram i de nye nettsidene. Nye 20 forløp er like om hjørnet, og arbeidet fortsetter ved både St. Olav og i de andre helseforetakene. Samtidig fortsetter prosjektet med videre utvikling av løsningen, slik at både redaktører og publikum etter hvert vil oppleve forbedringer. En tydelig forbedring av søk-funksjonaliteten kommer allerede tidlig i februar, når nettsidene får løsning for «Autosuggest» («søk mens du skriver»).

De øvrige foretakene i Helse Midt-Norge lanserer sine nye nettsider i løsningen i løpet av vinteren. Løsningen implementeres deretter regionsvis i resten av landet. Helse Nord er neste region, med lansering av nye nettsider ved sine foretak før sommeren. Deretter følger Helse Vest og Helse Sør-Øst med nye nettsider høsten 2016.

Denne bloggposten er ment som et innblikk i prosjektet ”Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal”. Vi vil jevnlig publisere artikler om temaer vi tror kan være interessante for deg. Har du spørsmål eller kommentarer? Bruk kommentarfeltet eller send en e-post til prosjektleder Marianne Braaten Andresen.

Artikkelen er skrevet av Marianne Braaten Andresen