Kan angst og depresjon behandles via internett?

Det prøver Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse nå å finne ut av. I et forprosjekt samler vi nå erfaringer med teknologiske hjelpemidler for å mestre psykiske lidelser. Målet er å foreslå en nasjonal løsning for dette.

Psykiske lidelser er vanlige. Angstlidelser og depressive lidelser er blant de mest utbredte psykiske lidelsene i befolkningen. En har tidligere anslått at 3 av 4 personer med depresjon ikke får behandling. Konsekvensene for de som rammes, og for samfunnet, er betydelige.

Fornøyd bruker

NRK har skrevet om et møte mellom en svært fornøyd bruker av løsninga eMeistring og statsministeren. eMeistring er et program for veiledning over internett for folk som sliter med panikklidelse, angst eller depresjon. Det tilbys i dag i spesialisthelsetjenesten i Helse Vest, Solli DPS, Søndre Vestfold DPS og Nordre Vestfold DPS. Og mange brukere er svært fornøyde.

– Eg føler eg blir tatt på alvor og blir tatt med i behandlinga. Vi kan gjere endringar, og det er tilpassa meg og det eg treng, fortel Karianne Fossheim til NRK.

Det var også en fornøyd statsminister Erna Solberg som så på hvordan løsningen fungerte. Hun er opptatt av å se på mulighetene.

– Dette er utruleg bra. Å ha eit systematisk tilbakemeldingssystem, ikkje berre etter behandlinga er ferdig, men også i løpet av det, seier Erna Solberg til NRK.

Forprosjekt akkurat nå

Helsedirektorat og Direktoratet for e-helse samarbeider nå for å se muligheter og løsninger for å tilby et liknende program i primærhelsetjenesten.

Internett-assistert behandling forutsetter blant annet en løsning som hjelper innbygger og behandler å kommunisere sikkert. I tillegg skal det være funksjoner for å kunne gå gjennom kursprogram som lærer bort teknikker for å håndtere symptomene som innbyggeren har.

Det eksisterer flere leverandører som har utviklet løsninger for selvhjelp og internettassistert behandling for ulike psykiske lidelser. Noen inkluderer mulighet for kommunikasjon mellom bruker og behandler, mens andre er automatiske løsninger uten elektronisk kommunikasjon.

Prosjektet vil kartlegge eksisterende løsninger og avklare om det er behov for å utvikle en ny plattform eller dataløsning, om det skal anskaffes en eksisterende løsning, eller om eventuelt de enkelte kommuner skal gjøre anskaffelsen.

Av Ole Kristian Losvik (seniorrådgiver Direktoratet for e-helse) og Ketil Nordstrand (seniorrådgiver Helsedirektoratet).

Artikkelen er skrevet av Ole Kristian Losvik

Emneord: | |