Bruksstatistikk juni 2017

Helsenorge.no fikk i overkant av 1,6 millioner besøk i juni. Det er ca. det samme som i mai. Det har også vært en svak nedgang i antall innlogginger på helsenorge.no.

Utviklingen skyldes trolig at sommerferien er i gang. Helsenorge.no pleier å ha mindre trafikk i sommermånedene enn resten av året.

Sammenlignet med juni 2016 har trafikken økt med 63 prosent, og antall innlogginger har økt med 190 prosent.

Trafikken til kunnskapssidene på helsenorge.no økte litt fra mai til juni, bl.a. fordi flere oppsøkte informasjon om Europeisk helsetrygdkort.

Les bruksstatistikken for juni 2017.

Artikkelen er skrevet av Daniel Walø