Bruksstatistikk juni 2018

Helsenorge.no hadde ca. 2.2 millioner besøk i juni 2018. Det er ca. 300 000 flere enn i mai, og ca. 600 000 flere enn i juni 2017.

Noe av økningen kan skyldes mediefokus på Europeisk helsetrygdkort (EHIC). Sidene om EHIC hadde 200 000 flere besøk enn i mai.

Vi får gradvis flere besøk per måned sammenlignet med de samme månedene i 2017. Det kan skyldes at flere tjenester er kommet på helsenorge.no, f.eks. vaksineoversikten, men statistikken viser at også eksisterende tjenester blir gradvis mer besøkt enn før, f.eks. meldinger og pasientjournal.

(Grafen “Besøk per tjeneste” viser at trafikk til kunnskapssidene sank med 300 000. Dette er ikke riktig, og skyldes en teknisk feil i rapporteringen som vi ikke kan korrigere. Grafen kan også vise for lite trafikk på de andre tjenestene. Tallene vil være korrekt igjen f.o.m. julirapporten. Det totale besøkstallet til helsenorge.no er fortsatt riktig.)

Les bruksstatistikken for juni 2018

Artikkelen er skrevet av Helsenorge Beta