Foretakene i Helse Vest har lansert nye nettsider!

helse-vestProsjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» har nådd en ny, stor milepæl. Ni nye nettsteder er lansert i Helse Vest! Helse Vest er den tredje av fire helseregioner som får nye nettsider for alle sine foretak på helsenorge-plattformen.

Les mer..

Christin Nyland skal lede nasjonalt redaksjonsråd for spesialisthelsetjenesten

De fire helseregionene (Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF) har tilsatt Christin Nyland som leder av det som blir et nasjonalt redaksjonsråd for spesialisthelsetjenesten i Norge.

Les mer..

«Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» er nominert til pris!

«Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» er nominert til Digital Communications Awards 2016!

Les mer..

Nå er nye nettsteder lansert i Helse Nord!

Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» ruller videre. I dag er seks nye nettsteder lansert i Helse Nord!

Les mer..

Nå er innholdsstrategien for spesialisthelsetjenestens nettløsninger komplett

Ved etableringen av en felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten har det vært viktig å få en innholdsstrategi for nettløsningene. Det er i arbeidet med innholdet at den egentlige jobben starter, og felles veiledninger er viktig i dette. I fjor høst kom en 0.9-versjon av innholdsstrategien, sammen med flere veiledninger for arbeid med innhold på nettstedene. Nå er innholdsstrategien oppdatert til en 1.0-versjon.

Les mer..

Nå har hele Helse Midt-Norge nye nettsider!

I dag har både Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag lansert nye nettsider. Med dette har Helse Midt-Norge som den første av fire helseregioner fått nye nettsider for alle sine foretak. Det er en stor milepæl for prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten».

Les mer..

St. Olavs Hospital HF og Helse Midt RHF har lansert nye nettsider!

Med prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» skal 36 foretak i spesialisthelsetjenesten flytte sine nettsider til helsenorge-plattformen. Der skal alle foretakene på tvers av landets fire helseregioner få felles design, struktur, innholdsstrategi og publiseringsløsning for sine nettsider. St. Olavs Hospital HF og Helse Midt RHF er pilotforetak i prosjektet.

Les mer..

Pasientens helsetjeneste på nett

Da vi skulle lage ny felles nettløsning for de offentlige sykehusene i Norge, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: Pasientens. Det vi fikk høre, ble helt avgjørende for hvordan vi løste oppgaven.

Les mer..

Kontroll på innholdet er avgjørende

I prosjekt Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal bestemte vi oss for å starte arbeidet med retningslinjer, veiledere og en innholdsstrategi så tidlig som mulig. En 0.9-versjon av verktøykassen er tilgjengelig og videre i prosjektperioden skal vi fylle på de ”hullene” som er identifisert og justere med kunnskapen vi får underveis. Det er i arbeidet med innholdet at den egentlige jobben starter.  

Les mer..

Film om felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Vi lager nye pasientrettede nettsider for spesialisthelsetjenesten, men hva er så spesielt med det vi lager nå? En liten film forklarer på en enkel måte hva vi jobber aller mest med.

Hvis du er webredaktør og skal fortelle andre om prosjektet er filmen en god introduksjon, og egner seg godt til å vises på storskjerm. Den kan også legges tilgjengelig på nett. Målgruppen for filmen er først og fremst alle som jobber i spesialisthelsetjenesten, men den egner seg også for andre som vil vite mer om de nye nettsidene vi lager.

St.Olavs hospital er pilot i prosjektet og er godt i gang med å bygge sine nye nettsider. Til høsten vil vi kunne se de nye sidene for første gang.

Finnmarkssykehuset har laget filmen, eller det vil si, det er laget to versjoner av filmen; En kort versjon på ca. 1 minutt og en litt lengre på ca. 3 minutter.

Lang film (3 min 13 sek): https://vimeo.com/126799603

Kort film (1 min): https://vimeo.com/album/3382571/video/127007687

Les mer..