Kontroll på innholdet er avgjørende

I prosjekt Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal bestemte vi oss for å starte arbeidet med retningslinjer, veiledere og en innholdsstrategi så tidlig som mulig. En 0.9-versjon av verktøykassen er tilgjengelig og videre i prosjektperioden skal vi fylle på de ”hullene” som er identifisert og justere med kunnskapen vi får underveis. Det er i arbeidet med innholdet at den egentlige jobben starter.  

Les mer..

Film om felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Vi lager nye pasientrettede nettsider for spesialisthelsetjenesten, men hva er så spesielt med det vi lager nå? En liten film forklarer på en enkel måte hva vi jobber aller mest med.

Hvis du er webredaktør og skal fortelle andre om prosjektet er filmen en god introduksjon, og egner seg godt til å vises på storskjerm. Den kan også legges tilgjengelig på nett. Målgruppen for filmen er først og fremst alle som jobber i spesialisthelsetjenesten, men den egner seg også for andre som vil vite mer om de nye nettsidene vi lager.

St.Olavs hospital er pilot i prosjektet og er godt i gang med å bygge sine nye nettsider. Til høsten vil vi kunne se de nye sidene for første gang.

Finnmarkssykehuset har laget filmen, eller det vil si, det er laget to versjoner av filmen; En kort versjon på ca. 1 minutt og en litt lengre på ca. 3 minutter.

Lang film (3 min 13 sek): https://vimeo.com/126799603

Kort film (1 min): https://vimeo.com/album/3382571/video/127007687

Les mer..

Valgt konsept for «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten»

Prosjektets styringsgruppe har vedtatt konseptretningen kalt «To-kjerne-modellen». Konseptet tar utgangspunkt i at all pasientrettet informasjon relatert til spesialisthelsetjenesten sirkler rundt det pasienten er mest opptatt av: Sykdommen og behandlingen.

Les mer..

Invitasjon til presentasjon av overordnet konsept

Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal» har nylig avsluttet analysefasen i prosjektet og jobber nå med å vurdere ulike konseptretninger for den nye nettløsningen. Valg av konseptretning vil bli gjort av prosjektets styringsgruppe i slutten av oktober. Valget vil legge store føringer for hvordan vi utarbeider og detaljerer sluttproduktet videre.  Vi ønsker å vise helseforetakene hvordan prosjektet jobber og tenker, samt få innspill til konseptretningen vi vil anbefale for styringsgruppen. Derfor inviterer vi kommunikasjonsledere og sentrale webredaktører i helseforetakene til en presentasjon av vurderinger rundt konseptretning i forkant av saken vi skal jobbe med til styringsgruppemøtet.

Les mer..

Vi kan ikke tro at vi vet

For å få til gode nettsider, er det avgjørende å kjenne brukernes behov. Da kan vi ikke tro at vi vet hva brukerne trenger. Vi må faktisk vite.

Les mer..

Fra redaksjonsarbeider til reduksjonsarbeider

Mens det før var snakk om å hardstappe nettsider med innhold, er pendelen nå over på den andre siden: Kutt, slank, fjern, skjær bort, skrell vekk, si ”nei” og vær vrang!

Les mer..

14 trender du bør kjenne

Vi som jobber med å lage nye nettsider for alle norske sykehus, har akkurat fordypet oss i dagens nettrender.

Her er 14 av trendene som kommer til å bli viktige for oss når vi skal utvikle løsningen senere i høst.

Les mer..

Prosjektet “Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten” planlegges i faser

Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal» skal etablere en felles internettløsning for hele spesialisthelsetjenesten. Formålet er at det skal bli enklere for pasienter og pårørende å finne tilpasset informasjon fra spesialisthelsetjenesten. Alle helseforetakene skal fortsatt ha egne nettsider, men på felles løsning. Det gjør det mulig å integrere informasjon mellom ulike helseforetak og med helsenorge.no. Hvordan dette blir og skal se ut skal prosjektet nå arbeide med.

Les mer..

Mandat for prosjektet “Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten”

Innlegg opprinnelig publisert 25. mars 2014.

Prosjektet “Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal” jobber mot en klar visjon: Det skal finnes bare en helseportal for innbyggerne, der de skal finne det de trenger av informasjon og digitale tjenester fra helseforetakene.
Les mer..