helsenorge.no som tjenesteplattform

Mobilitet står i fokus for åtte sommerstudenter hos Accenture og Avanade. De er i gang med prosjektarbeid rundt app-utvikling og «responsive design». Et team skal lage «Finn din legevakt» – en app som bygger på «Finn din legevakt» på helsenorge.no. Det andre teamet skal tilrettelegge helsenorge.no for bedre brukeropplevelse via mobile enheter. Studentene er fra NTNU og én fra Universitet i Linköping og er en del av en større gruppe sommerstudenter som deltar i Accentures mangeårige sommerstudentprogram.

Les mer..

There is an app for that

Tilbudet av helserelaterte app’s for smarttelefoner og mobile enheter er i ferd med å eksplodere.  Det skal allerede nå være tilgjengelig mer enn 40 000 applikasjoner tilgjengelig – og det er forventet at dette skal øke framover.  Så langt har det vært fritt fram for leverandører, men nå kommer krav om regulering av dette området.

Les mer..

IT-studenter lager demo-app for helsenorge.no

13  IT-studenter bruker sommerferien på å utvikle en mobil-app for helsenorge.no som skal forenkle oppgjør for pasientreiser. Studentene deltar på DifiCamp 2012 – der målsettingen er å utvikle konkrete løsninger gjennom Scrum-metodikk. Studentene får dermed god trening i å gå inn i nettutviklingsprosjekter og til realisering av komplekse løsninger.

Les mer..

Foten ned for personopplysninger i skyen

Datatilsynet sier nei til bruk av nettskybaserte tjenester for håndtering av persondata. Begrunnelsen er at man i slike løsninger ikke oppfyller personopplysningslovens krav til håndtering av personopplysninger.  Betyr dette også kroken på døra for Google Analytics i offentlig sektor?

Les mer..

Hvorfor skal innlogging være så vanskelig?

Flere har stilt spørsmål om hvorfor innlogging til selvbetjeningstjenestene på helsenorge.no skal være så vanskelig.  Hvorfor krever ulike tjenester ulike innlogginger? Og hvorfor skal dette koste så mye? Hvorfor kan vi ikke bruke BankID? Vi prøver å forklare dette (Merk: Det ble 14.11.12 kjent at BankID er klarert som påloggingsløsning for offentlige elektroniske tjenester).

Les mer..

Mobilapp forenkler diabetesovervåking

Personer med diabetes opplever en enklere hverdag med telefon-basert selvhjelpsløsning. Et forskningsprosjekt  dokumenterer nå hvordan mobilteknologi og apps forenkler måling, dokumentasjon og oppfølging for pasienter.

Les mer..

Andelen mobilbrukere noe opp

Andelen brukere som besøker helsenorge.no med mobile enheter går noe opp.  Flest av disse  besøker nettstedet med en iPhone eller iPad.

Les mer..