Pårørende som ressurs

Forskning og erfaringskunnskap viser at omsorgspersoner som ikke er den syke eller rusavhengige, har behov for støtte og informasjon for å kunne mestre omsorgsrollen for barna sine. Foreldre og omsorgspersoner forteller at de ønsker råd og veiledning fra helsepersonell, men opplever i liten grad å få det. Et konkret behov, som etterspørres både fra omsorgspersoner og helsepersonell, er konkret og tilgjengelig informasjonsmateriell.

Les mer..

Apps4Norge

DIFI arrangerer snart en app-utviklingskonkurranse der åpne data fra offentlig sektor er et viktig bidrag. Dette skjer i samarbeid med bransjeorganisasjonen IKT-Norge. Informasjon om denne konkurransen finner du på www.apps4norge.no.

Les mer..

Raskere helseovervåking med nettsøkanalyse

Det hostes, nyses, fryses og svettes i Norge. Influensa i ulike varianter herjer landet, og årets epidemi skal, med unntak av 2009, være den strengeste på 15 år, melder Folkehelseinstituttet. Hvordan gir dette utslag i nettbruken og hva vi søker etter på internett? Kan dette fortelle oss noe?

Les mer..

E-helse, mobil-helse og helse-apper

Når pasienter og pårørende besøker et sykehus er det stor sannsynlighet at de har med en smarttelefon. Norge er ett av 105 land med flere mobilabonnement enn innbyggere. Og når man likevel skal vente en stund, bruker mange ventetiden til å finne informasjon om sykehuset, om sine diagnoser og andre helserelevante spørsmål. Hvordan kan mobilteknologi gjøre hverdagen enklere for pasienter og pårørende, spør kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Stakkeland ved Stavanger universitetssykehus HF i dette gjesteblogginnlegget.

Les mer..

Googler du symptomer?

Statistikken for november 2012 viser at over halvparten av besøk på helsenorge.no kom fra søkemotorer – av disse 84 prosent fra Google. Stadig flere oppsøker Dr.Google for å sjekke symptomer.  Men selv om søkemotorene ofte gir mange treff, hjelper ikke dette alltid brukeren.  Mens noen mener internettpasientene representerer noe spennende nytt, advarer andre mot selvdiagnostisering på nett.

Les mer..

I likeverdige partnerskap

En styrket pasientrolle innebærer også endring i legerollen. – Lege 2.0 handler om å etablere likeverdige partnerskap mellom pasient og lege.  Dette innebærer gevinster også for helsepersonellet. Legen vil kjenne at det er bra å ikke bare bli sett på som en vandrende reseptblokk. Kanskje blir det mere tid til det som vil kjennes ut som meningsfylt helsearbeid, ansikt til ansikt?, skriver lege og kroniker Maria Gjerpe i dette gjesteblogginnlegget.

Les mer..

Nå kan du logge deg på med BankID

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har åpnet for at BankID nå kan benyttes for pålogging til  digitale tjenester på høyeste sikkerhetsnivå. Fra november 2012 får dermed langt flere nordmenn tilgang til selvbetjeningstjenestene på helsenorge.no og andre nettjenester fra 270 offentlige virksomheter. (Artikkelen er oppdatert med informasjon om BankID for mobil) 

Les mer..

Hjelp oss å bli bedre

Hva skal helseportalen helsenorge.no være om fem år?  Hvordan kan den bli mest mulig nyttig for deg?  Vi ønsker tips, idéer og råd om hvordan vi skal bli bedre og hvilke tjenester vi bør utvikle i framtiden. Bli med på idédugnad!

Les mer..

Bli med å lage fremtidens helsetjenester på nett

Helseportalen www.helsenorge.no skal utvikles videre.  Vi  styrker staben og lyser nå ut flere ledige stillinger i helseportal-avdelingen.

Les mer..

Sjokkvideo for endrede kostholdsvaner

Amerikanske helsemyndigheter tyr til stadig tøffere virkemidler for å få forbrukernes øyne opp for behovet for endring i kosthold og livsstil.

Video er et sterkt virkemiddel. Men hvor mye skal til for å få forbrukerne til å endre sine kostholdsvaner?  Kanskje bildene av en motorsag som kapper av en isbjørnpote vil være det som skal til for å få forbrukeren til å sette brusen tilbake i hylla og ta opp en flaske vann istedet?

Som Jason Mraz synger “The power is in your hands”. Det er opp til den enkelte av oss å bestemme om den ekstra boksen med brus gjør oss lykkeligere. Vil videoer av denne typen få deg til å revurdere forbruksvanene dine? Er sjokkeffekter nødvendige for å få budskapet gjennom?

(Hentet fra healthinnovationblog.com)

Glenn Melby
Helsenorge.no

Les mer..