Prosjektet “Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – en helseportal” er i gang!

Prosjektet “Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal” jobber mot en klar visjon: Det skal finnes bare en helseportal for innbyggerne, der de skal finne det de trenger av informasjon og digitale tjenester fra helseforetakene.
Prosjektets hovedmål i 2017 er dette: “Helseforetakene har nettsider som bidrar til trygghet og mestring hos pasienter og pårørende. Nettstedene er integrert med helsenorge.no, og ivaretar helseforetakenes egen identitet.” For å få til dette er det etablert et nasjonalt prosjekt som skal foreslå, utvikle og implementere løsninger for en felles nettløsning for alle helseforetakene. Mandatet, som du kan lese ved følge lenken nederst på siden, ble vedtatt 17. mars 2014, samtidig som prosjektets styringsgruppe ble konstituert. Les mandatet for informasjon om prosjektets mål og faser!
Prosjektet er et samarbeid mellom de fire helseregionene og Helsedirektoratet og forutsetter naturligvis bred involvering av helseforetakene gjennom hele arbeidet. Prosjektet er i en oppstartsfase nå med mye planlegging, men i april starter vi med den virkelige jobbingen. I denne bloggen vil vi legge ut informasjon når vi har nyheter vi gjerne vil formidle. Vi ønsker også at dette kan være en kanal hvor de som har noe på hjertet kan formidle det til prosjektet.