Presentasjoner velferdsteknologi

digital dosett

Arbeidet med å definere nasjonale standarder på velferdsteknologiområdet fortsetter. Torsdag 5. juni inviterte Helsedirektoratet til gjennomgang av foreløpige konklusjoner og retningsvalg for videre arbeid på området. Det ble uttrykt sterk støtte til de forslag til anbefalinger som ble lagt frem.

Presentasjonene fra møtet er nå tilgjengelige (Se nederst i artikkelen).

Les mer..