IT-studenter lager demo-app for helsenorge.no

13  IT-studenter bruker sommerferien på å utvikle en mobil-app for helsenorge.no som skal forenkle oppgjør for pasientreiser. Studentene deltar på DifiCamp 2012 – der målsettingen er å utvikle konkrete løsninger gjennom Scrum-metodikk. Studentene får dermed god trening i å gå inn i nettutviklingsprosjekter og til realisering av komplekse løsninger.

Les mer..

Helsenorge.no – En markedsplass for alle

Shahzad Rana, Microsoft NorgeUtviklingen av framtidens helsevesen skaper nye muligheter for mange.  Helsenorge.no vil kunne bli en markedsplass for innovasjon og kreativitet. Er helseforvaltningen i Norge modne for å åpne for at kommersielle aktører kan bidra i dette? spør Shahzad Rana, National Technology Officer i Microsoft, i dette gjesteinnlegget.

Les mer..

Mobilapp forenkler diabetesovervåking

Personer med diabetes opplever en enklere hverdag med telefon-basert selvhjelpsløsning. Et forskningsprosjekt  dokumenterer nå hvordan mobilteknologi og apps forenkler måling, dokumentasjon og oppfølging for pasienter.

Les mer..