mHelse: Åpent møte

Tid: Torsdag 21. august, kl 12.00-15:00mHelse
Sted: Helsedirektortatet, Universitetsgata 2, Oslo
Påmelding i løpet av tirsdag 19. august sendes til
Helge T Blindheim, helgetb@helsedir.no

Les mer..