Flere bruker nett til helse

Stadig flere nordmenn oppsøker helseinformasjon på internett.  Sammenliknet med gjennomsnittet for 27 europeiske land oppgir 53% flere innbyggere i Norge at de benytter internett til helseformål, viser en oversikt over IKT-utberedelse og internettbruk i EU-området.

Les mer..

Troverdig helseinformasjon viktigere på nett

Stadig flere søker etter helseinformasjon på internett.  56 % av alle dansker søker etter helseinformasjon minst én gang i kvartalet, viser ferske tall fra sundhed.dk. Det er grunn til å tro at bruksmønsteret er det samme i Norge som i Danmark.

Les mer..