Har du født barn, er gravid eller planlegger en graviditet?

Gravid kvinne holder seg på magen

Foto: Johnér

I så fall: Hva lurer du på, og hvor finner du det?

Ved bruk av dette spørreskjemaet (response.questback.com) ønsker Elisabeth, masterstudent ved Høgskolen i Sørøst-Norge, å kartlegge din bruk av internett i forbindelse med graviditet og fødsel.

Formålet er å få en oversikt over hva du leter etter, hvilke nettsteder du har brukt og hvordan du har vurdert disse, samt om du diskuterer dette med jordmor.

Det er frivillig å delta, opplysningene anonymiseres og studien avsluttes den 30.juni 2017.

Opplysningene behandles konfidensielt. Den tekniske gjennomføringen av spørreskjemaundersøkelsen foretas av Questback. Studenter får utlevert data fra Questback uten tilknytning til e-post/IP-adresse.

Funnene i spørreundersøkelsen vil også komme videreutviklingen av gravidinnholdet på helsenorge.no til gode. Vi håper derfor du har anledning til å bidra 🙂

Ved spørsmål:
E-mail: Elisabeth.Bjorsrud@porsgrunn.kommune.no
mobil: 905 93 498

Eller

E-mail: Eva.Sommerseth@usn.no
Mobil: 908 95 526
Arbeid: 310 09 366

Artikkelen er skrevet av Håvard Bøhm