Tjenester og prosjekter

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal
Samordning av helseforetakenes nettløsninger i én, felles plattform. Pilot ved St.Olavs hospital HF fra mai 2015
Regionale helseforetak 01.04.14 – 01.01.17 Pågår, i rute
Innsyn journal i Helse Nord
Innsyn i sykehusjournalen for pasienter ved sykehus i Helse Nord, i første omgang Universitetssykehuset i Nord-Norge HF.
Helse Nord RHF 01.01.14 – 06.10.14 Pågår, i rute
Digitale tjenester mot fastlege
Timebestilling, e-konsultasjon, elektroniske henvendelser og fornyelse av resesept ved 10 fastlegekontor.
Helsedirektoratet 01.09.13 – 01.12.14 Pågår, i rute
Digital dialog med spesialisthelsetjenesten
Forprosjekt for kartlegging av løsninger for bedre kontakt med spesialisthelsetjenesten.
Nasjonal IKT April – desember 2014 Pågår, i rute
Mobil visning av nettsidene
Nettsidene tilpasses ulike visningsformater slik at informasjonen presenteres på en brukervennlig måte uavhengig om du bruker mobil, pc eller større visningsskjermer. Bedre søketjeneste.
Helsedirektoratet 01.09.13 – 16.06.14 Pågår, i rute
Mine pasientreiser
Selvbetjeningstjeneste for søknad om refusjon for pasientreiser uten rekvisisjon. Regelverksendringer. Utkast på høring høsten 2014.
Pasientreiser ANS 01.01.13 – 01.01.16 Pågår, i rute
Tjenester ved sjukehusa i Helse Vest (PILOT)
Oversikt over eit utval timane dine og moglegheit til å legge avtalde timar i eigne kalender. Pilot ved alle helseføretk i Helse Vest (Bergen, Stavanger, Førde og Fonna)
Helse Vest RHF 27.04.14 I pilot
Min kjernejournal (PILOT)
Kritisk helseinformasjon, besøkshistorikk, egne legemidler og egenregistrert helseinformasjon. Pilot Trondheim og Stavanger
Helsedirektoratet 01.09.13 I pilot
Europeisk helsetrygdkort
Bestill europeisk helsetrygdkort
Helsedirektoratet 15.06.11 I drift
Mine egenandeler
Oversikt over innbetalte egenandeler og opptjening til frikort.
Helsedirektoratet 01.01.12 I drift
Mine vaksiner
Oversikt over vaksinasjonsstatus og mulighet for å skrive ut vaksinasjonskort.
Folkehelseinstituttet 01.01.12 I drift
Mine resepter
Oversikt over gyldige e-resepter og utleverte legemidler.
Helsedirektoratet 15.06.11 I drift
Meld bivirkninger
Meld bivirkninger av medisiner til Legemiddelverket ved hjelp av elektronisk meldeskjema.
Legemiddelverket 15.06.11 I drift
Informasjon og veiledere
Helse og sunnhet, sykdom & behandling, helsetjenester, rettigheter
Helsedirektoratet 15.06.11 I drift

Comments are closed.