Hva i alle dager er digitale psykiske verktøy?

Etter å ha jobbet med prosjektet “Digitale verktøy innen psykisk helse” lenge, så var det på tide med en pust i bakken. Og mens vi pustet, så kom tanken: Hva er det egentlig vi jobber med? 

Som så mange andre ganger, så ender sånne spørsmål opp med både refleksjon og googling. 

Hva er psykisk?

Det første ordet krever også sin forklaring.

«psykisk» – avledet av det greske ordet «psukhé» som betyr livsånde og handler om det som puster liv i oss, det som holder oss levende og gir livet glede og mening.

Kilde: Store Medisinske leksikon

Hva er psykisk helse?

En ofte brukt definisjon av psykisk helse er Verdenshelseorganisasjons (WHO) definisjon [1].

«Psykisk helse er en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, håndtere normale stressituasjoner i livet, arbeide på en fruktbar og produktiv måte og ha mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet. God psykisk helse er altså en positiv tilstand – ikke bare fravær av sykdom og vansker.»

Den psykiske helsen handler altså på mange måter om å føle seg vel i det daglige liv.

I tillegg brukes ofte begrepene psykisk helse og psykiatri om hverandre. En snakker gjerne om psykisk helsetjenester i kommunene, mens tilbud i spesialisthelsetjenesten gjerne omtales som psykisk helsevern, det som man tidligere ofte kalte for psykiatri. Psykiatri er en spesialitet innen medisin som omhandler hvordan man skal forstå, utrede, behandle og forebygge psykiske lidelser. Overgangen til mer bruk av ordet psykisk helse gjør det enklere å ha tilbud for den psykiske helsen som omfatter hele befolkningen, og å fokusere på helsefremmende og forebyggende tiltak framfor sykdomsfokuserte tilnærminger.

Hva er psykisk lidelse?

Skillet mellom psykiske helseproblemer og å ha en psykisk lidelse kan noen ganger være uklart. Det gjelder nok både for personen det gjelder, de som står rundt, og fagpersoner. Psykiske helseproblemer er mentale vansker som nettopp er plagsomme, men ikke i så stor grad at de kan betegnes som diagnoser.

Alle mennesker vil fra tid til annen kunne ha slike problemer, f.eks som følge av livshendelser. Psykiske lidelser brukes når bestemte diagnostiske kriterier er oppfylt, enten det er for spiseforstyrrelse eller depresjon. Blant annet definerer Psykologforeningen på sine hjemmesider psykiske lidelser som psykiske plager med en intensitet som gjør at de kan diagnostiseres i henhold til ICD-10. [2]

I tillegg til at skillet mellom mellom psykiske plager og lidelser er uklart, så går det også en uklar grense mellom lettere og alvorlig psykiske lidelser. De samme symptomene kan variere i intensitet, og være uttrykk fra alt fra følelse til alvorlig psykisk lidelse. Som et eksempel kan vi nevne den glidende overgangen mellom tristhet – lett depresjon – moderat depresjon – alvorlig depresjon. 

Digitale verktøy som mestring

Vi vet ikke enda hva dette betyr for prosjektet. Og vi klarer ikke å svare på spørsmålet i tittelen uten hjelp fra dere. Men vi tror at definisjonene over sier noe om at verktøyene skal hjelpe til med å forstå, mestre, håndtere og gi mening til hverdagen. 

Digitale verktøy for psykisk helse handler egentlig ikke om å effektivisere. Det handler mest om å finne flere måter å mestre på. Ingen av dagens tilbud kommer til å forsvinne som følge av digitale verktøy, men for mange vil digitale verktøy være en del av mestringstrategien. Digitale verktøy kan komme i tillegg til, ikke i stedet for, dagens tilbud. Det handler om å tilby hjelp på flere arenaer og gjennom flere kanaler. Det kan være en måte å gjøre helsehjelp og mestringsverktøy tilgjengelig for flere, og tilpasset den enkeltes behov og livssituasjon.

Og for mange tror vi prosjektet vil gjøre det mulig å mestre mer på egenhånd, å være sin egen terapeut, framfor å være avhengig av andre.


[1] http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/
[2] http://www.psykologforeningen.no/publikum/fakta-om-psykiske-lidelser

Artikkelen er skrevet av Ole Kristian Losvik (seniorrådgiver Direktoratet for e-helse) og Ketil Nordstrand (seniorrådgiver Helsedirektoratet).

Artikkelen er skrevet av Ole Kristian Losvik

Emneord: | |
 • Karin E. Skoglund

  Du store min. Digitale verktøy for å mestre hverdagen bedre når man har psykiske lidelser? Og å være sin egen terapeut? Ikke være avhengig av andre? Si meg, hva vet forfatterne av denne artikkelen om det å virkelig ha psykiske lidelser?

 • Siri Lill Thowsen

  Det er uklart hvem som har skrevet artikkelen, for det er angitt to ulike forfattere, forfatterne OKL og KN / eller bare OKL.

 • Sven Liang Jensen

  Digitale verktøy handler helt riktig om mestring. Et eksempel jeg kjenner til er bruk av eMoodJournal, app til smarttelefon som stemningsdagbok for historikk og mestring av svingende stemningsleie (Bipolare Lidelser).
  Jeg tror vi står foran en revolusjon når det gjelder digitale hjelpemidler for å mestre egen helse, enten det er somatisk eller psykisk helse. Hvorfor skille på Somatisk og psykisk?
  AppCare som kombinerer hardware (fysiske produkter man har på seg – wearables på engelsk) med nødvendige sensorer som styres og administreres av en app er rett rundt hjørnet. Vi ser allerede de første eksemplene der diabetikere har en wearables med sensor til å måle blodsukker og presenterer resultatet kontinuerlig i app på smarttelefon uten at man må stikke og tappe ut blod. Blodtrykksmåling er et annet eksempel som kan løses på samme måten. Det er først når man tar dette på virkelig alvor, og setter i gang forskningsprosjekter for å finne nødvendige sensorer på wearables og egne app på diagnosenivå at man får skikkelig fart på digitale hjelpemidler for å administrere helse. F eks for diagnosen bipolar; hvilke sensorer er nødvendig på wearabes, og hva skal en app gi bruker av nyttig informasjon som hjelper personen som er syk til å administrere sin sykdom?

  • Karin E. Skoglund

   Hva mener du når du skriver “for diagnose bipolar, hvilke sensorer er nødvendige på wearables”?