Nettsteder for alle – Gode resultater i tilgjengelighetstest

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har sjekket 278 nettsteder i privat og offentlig sektor for å se om de oppfyller kravene om å være tilgjengelige for alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne. Seks sykehus-nettsteder i Norge ble undersøkt. Disse oppnådde et godt resultat.

illustrasjon av nettstederVi har fra starten av fellesprosjektet vårt jobbet for å følge opp krav og føringer, for å lage nettsteder for alle. Sykehusenes nettsteder skal være tilgjengelige for alle som trenger informasjon om blant annet behandlinger som blir gitt ved sykehusene. Difi gjør derfor en svært viktig jobb med å undersøke tilgjengeligheten. Nå har vi gått gjennom alle resultatene fra undersøkelsen. Disse skal vi bruke til å videreutvikle nettløsningen – til beste for brukerne. For nettstedene til sykehusene blir brukt. Totalt har sykehusene hatt ca. 30 millioner sidevisninger i 2018 og den gode trenden fortsetter.

Kraft i å utvikle sammen

Undersøkelsen viser at vi må gjøre noen tekniske forbedringen. I og med at vi har samlet nettstedene på én felles nettløsning, gjør vi tekniske forbedringer en gang, sammen med utviklerne våre i Dir. for e-helse. Alle nettstedene får samme oppgradering, enten nettstedet til sykehuset er stort eller lite. Det ligger ekstra kraft i å jobbe sammen, og ikke hver for oss.

Samtidig viser resultatene at det er redaksjonelle forbedringer som må gjøres, for å gi bedre universell utforming (UU). Vi arbeider derfor med et webinar der vi skal gi redaktørene bedre verktøy for å redusere slike feil framover. Samtidig ønsker vi at redaktørene benytter gode verktøy som Difi allerede har utviklet om universell utforming (Difi).

Undersøkte helsenettsteder

Difi delte ut stjerner til alle virksomhetene de undersøkte. For å få seks stjerner måtte alle testene være i 100 prosent samsvar med regelverket for universell utforming av IKT. Ingen av de 278 virksomhetene fra offentlig eller privat sektor oppnådde seks stjerner. Tre virksomheter fikk fem stjerner og 65 fikk fire stjerner. De resterende 210 virksomhetene fikk tre stjerner eller mindre. Gjennomsnittet for alle de undersøkte virksomhetene i landet var 60 prosent.

Difi gjennomfører en omfattende test på ulike områder. Av de seks sykehusnettstedene som ble undersøkt, kom St. Olavs hospital best ut, med fire stjerner og en skår på 81 %. De andre sykehusene fikk også fire stjerner, men en skår på 73-71 %. Ett sykehus fikk tre stjerner og 68%. Dette viser at vi har tatt kravene til universell utforming på alvor, men kan bli enda bedre.

Difi skriver i sin rapport av to tredeler av befolkningen mellom 16 og 79 år har søkt etter helserelatert informasjon på internett i 2018. «Kontakt med helse- og sosialtjenester kan ofte finne sted i potensielt sårbare situasjoner der det er viktig for den enkelte å kunne orientere seg og samhandle uten å være avhengig av hjelp fra andre. Det er derfor viktig at de digitale tjenestene er utformet med mål om likeverdig tilgang til informasjon og like muligheter til selvbetjening i form av timebestilling og andre tjenester.»

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Alle foretakene i de fire helseregionene fikk i løpet av 2016 nye nettsider, basert på samme tekniske løsning, med samme grafiske profil, og med mulighet for deling av innhold på tvers av helseforetakene. Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten består i dag av over 40 nettsteder; alle sykehusene, apotekene, IKT-selskapene, de regionale helseforetakene, og heleide selskaper som Pasientreiser, Nasjonal IKT, HDO (Nødnett) og Sykehusinnkjøp. Seks private ideelle sykehus med driftsavtale i Helse Vest lanserte i fjor høst. Private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst er også i gang og skal lansere på vårparten.

Da spesialisthelsetjenesten skulle lage ny felles nettløsning for de offentlige sykehusene i Norge, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: Pasientens. Det vi fikk høre, ble helt avgjørende for hvordan vi løste oppgaven. Etter lansering har vi latt brukerne holde en hånd på rattet. Vi har gjennomført flere brukertester og innspillene er blitt brukt i utviklingen av løsningen. Slik skal vi fortsette å arbeide, for å utvikle pasientens netthelsetjeneste.

 

Fakta

Universell utforming av IKT

Begrepet «universell utforming» betyr design for alle eller tilgjengelighet for alle. Ideen er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uansett funksjonsevne. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å gjennomføre tilsyn etter forskrift om universell utforming av IKT. Regelverket gjelder nettløsninger og ulike selvbetjeningsløsninger.

Les mer om Difis tilsyn for universell utforming av IKT:

https://uu.difi.no/tilsyn/statistikk-og-undersokelser/statusmaling-2018-oppsummering

Artikkelen er skrevet av Christin Nyland