Pårørende som ressurs

Forskning og erfaringskunnskap viser at omsorgspersoner som ikke er den syke eller rusavhengige, har behov for støtte og informasjon for å kunne mestre omsorgsrollen for barna sine. Foreldre og omsorgspersoner forteller at de ønsker råd og veiledning fra helsepersonell, men opplever i liten grad å få det. Et konkret behov, som etterspørres både fra omsorgspersoner og helsepersonell, er konkret og tilgjengelig informasjonsmateriell.

Les mer..

Raskere reiseoppgjør med Mine pasientreiser

200 kilo fysisk post daglig kan bli minimert med en selvbetjeningstjeneste for elektroniske reiseoppgjør for pasientreiser. Tjenesten Mine pasientreiser vil gjøre det langt enklere for deg å få reisekostnadene refundert – og få pengene raskere tilbake og inn på kontoen.

Les mer..