Felles nettløsning – ettåring i utvikling

Felles nettløsning har utviklet ny søkefunksjonaliteten på nettsidene til alle sykehusene. Brukertestene har gitt  nyttig informasjon for å gjøre endringene som ble lansert i slutten av september. Samarbeidet rundt felles behandlingstekster har gitt sykehusene et betydelig kvalitetsløft i nettbasert informasjon. Om lag 3 millioner sidevisninger i måneden er inspirerende. Ettåringen fortsetter med ambisjoner om god pasientinformasjon og jobber nå med strategi og utviklingsplaner for årene framover.

 

Felles nettløsning har gjennomført tre brukertester siden lansering. Innspillene har blitt brukt i utviklingen av løsningen, og flere justeringer er gjort i tidligere oppgraderinger. Nå i september ble det gjort et stort løft for bedre brukeropplevelse.

Tidligere hadde sykehusene tre søkefelt på forsiden, som hver for seg løste en brukeroppgave. Brukertestene og innsikt fra statistikk viste oss at behandlingssøket ble brukt til «alt» og søkeresultatene for brukeren mangelfulle. Sykehusenes nettsider har nå fått ett søkefelt på forsiden, og en bedre resultatside for søket. Her kan  brukerne filtrere på  blant annet behandlinger og avdelinger. Vi utnytter også mulighetene som ligger i løsningen med funksjonalitet som «mente du at..» og andre funksjoner for å spisse søket ytterligere.

«Hamburgermeny» har erstattet menyknappen vi tidligere hadde i toppen. Vi så at mobilbrukere brukte menykula på midten av siden, men at PC-brukere ikke «fant» menyen. Menyknappen og søk ligger nå oppe til høyre, også på alle undersider.

Flere forbedringer for redaktørene er også gjennomført i september.

Selv om endringene bygger på brukertest, innsikt og gerijatesting av en prototype, blir det viktig å overvåke bruksmønstret framover og eventuelt justere ytterligere i framtidige oppgraderinger.

1 års bursdag 1. november

Felles nettløsning har vært i forvaltning i snart ett år. Vi har lagt vekt på konsolidering og jobber nå videre med det gode samarbeidet vi etablerte i prosjektperioden. Det er derfor gledelig å se at nettsidene blir brukt. 1. halvår 2017 hadde felles nettløsning hatt over 18 millioner sidevisninger, eller i snitt 3 millioner sidevisninger i måneden. Vi ser på statistikken at også behandlingssidene blir brukt. Det er inspirerende for oss og en påminnelse om arbeidet må fortsette i god fart og med god kvalitet.  Tall fra SSB viste at 1,9 millioner mennesker var innom sykehus i 2016. Mange av disse trenger informasjon om utredningen eller behandlingen, i tillegg har kanskje nærmeste pårørende spørsmål. Informasjonen på sykehusenes nettsider kan bidra med svar og mer trygghet før sykehusoppholdet, enten det er kort eller langt.

Sammen har sykehusene nå utarbeidet nær 1100 fellestekster som deles og brukes over hele landet. Etableringen av felles nettløsning har gitt sykehusene et betydelig kvalitetsløft i deres nettbaserte informasjon til pasienter. Dette er og har vært en stor jobb, og samarbeidet med fagfolkene har vært helt avgjørende for den utviklingen av behandlingsinformasjon vi har hatt siden starten. Denne jobben må fortsette. Fellesinnholdet er kjernen i vår løsning og målsettingen er å gjøre innholdet enda mer delbart og tilgjengelig for andre. Det gir både kvalitetsgevinster og effektive arbeidsprosesser.

Den andre revisjonsprosessen av fellestekstene er i gang nå, og avsluttes i november. I endringsprosessene går vi inn og gjør faglige endringer på bakgrunn av innspill fra fagmiljøer over hele landet. Flere innspill er også knyttet til klarere og bedre språk. Samarbeid med helsenorge.no og Helsedirektoratet styrker også koblingen til sykdomsinformasjon og nasjonale retningslinjer.

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten består av om lag 40 nettsteder. Vi har nå etablert en nasjonal site for å kunne dele og formidle kompetanse på tvers av helseforetakene. Nasjonal ledelsesutvikling med blant annet utdanningen «Topplederprogrammet» blir første innholdsleverandør på nettstedet. Flere vil komme til etter hvert. Det nye nettstedet lansers i oktober/november. Sykehusinnkjøp HF planlegger også sin overføring av innhold fra hinas.no og sykehusinnkjop.no til en felles nye nettside.

Samhandling i 2018

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten beskriver behandlinger i sykehuset. Kjernen på sykehussidene er hva som skjer før, under og etter en utredning eller behandling. Nettløsningen er på den måten en del av det store digitale økosystemet som sirkler rundt en pasient eller pårørende. I planleggingen av utvikling i 2018 vil vi legge vekt på enda tettere samarbeid og bedre samhandling. Vi jobber med en strategi for perioden 2018-2020, som bygger på nasjonal e-helsestrategi og nasjonale- og regionale digitale strategier. Vi vil bli enda mer delaktig i utvikling av den helhetlige digitale pasientreisen i helsesektoren, og tror at nettsidene til sykehusene er et virkemiddel som støtter opp om pasientens helsetjeneste.

På kommunikasjonsforeningens Høstseminar 2017 fikk om lag 450 tilhørere et innblikk i hvordan vi har jobbet med felles nettløsning gjennom prosjekt og ett år i forvaltning, og noen tanker om framtiden.

Se:  Foredraget på Høstseminaret

 

Artikkelen er skrevet av Christin Nyland