Bli med på begrepsdugnad

forkortelser_smallVi vet at helsenorgebeta.net’s følgere har mye kompetanse om interaksjon og helsekommunikasjon. Det vil vi benytte oss av! I forbindelse med endringer i nettløsningen frittsykehusvalg.no ønsker vi hjelp til å brukerteste en liste med navn på ulike behandlinger.

Les mer..