Infografikk: Effekter av helseinformatikk

Nasjonal helsepolitikk bygger på en grunnleggende oppfatning av at økt bruk av IKT i helsetjenesten bidrar positivt, både for pasienten, for fagpersonell og for samhandlingen innad i sektoren.  Derfor er det politisk vilje til økt satsing på helseinformatikk de nærmeste årene. Denne infografikken visualiserer hvilke effekter som ligger i helseinformatikk (via Mashable).

Les mer..

5 spådommer for e-helse i 2012

Ved inngangen til et nytt år er det vel verdt å løfte blikket fremover for å synse litt rundt hva 2012 vil bringe av buzz-ord, trender og nyvinninger innen e-helseområdet. Flere pasientorienterte tjenester, samhandling, økt mobilitet og mer intelligent bruk av data ser ut til å være de mest aktuelle stikkordene.

Les mer..

Manglende informasjon gir pasientskader

Manglende informasjon, dårlig samhandling og misforståelser kan skape situasjoner som fører til pasientskader. Norsk pasientskaderstatning (NPE) behandlet i 2010 flere saker der informasjonssvikt beskrives som den primære årsaken til at pasientskade har oppstått.  Et sentralt spørsmål er om denne typen saker kan unngås gjennom tettere elektronisk samhandling mellom pasient og behandler.

Les mer..

Informasjonen må følgje pasienten

Slik det er i dag følgjer informasjon om pasientane i liten grad med gjennom helsetenestene. Skal vi ivareta pasienttryggleiken og sikre effektiviteten, må pasientinformasjonen følgje deg på vegen, skriv administrerande direktør i Helse Vest IKT, Erik M. Hansen i denne vekas gjesteinnlegg.

Les mer..