Vil du være med, så heng på … Implementering – den kronglete veien å gå

Kari Kværner holder foredragHar du noen gang jobbet lenge med en løsning som du selv synes er både smart og samfunnsnyttig, men som ingen har lyst til å bruke? Har du noen gang hatt en spennende idé, men ikke hatt kapasitet til å ta den videre?

Denne uken fikk  vi som jobber med helsenorge.no besøk av Kari Kværner, innovasjonsdirektør, lege og leder av Idepoliklinikken, OUS. Hun delte med oss konkrete tips og råd fra Idepoliklinikken.

– Heldigvis har vi som jobber med helse et felles mål om å gjøre det beste for pasientene, forteller Kari Kværner engasjert. – For å skape lyst til å ta i bruk nye løsninger må vi fokusere på hva vi har til felles. Når vi kan vise at nye  løsninger gir en bedre hverdag til pasientene, er det lettere å finne lyst og engasjement til endringer.

Helsenorge.no får mange spennende ideer gjennom ideverktøyet på denne siden.  Det kan være vanskelig å ta de smarte ideer videre i systemet når budsjettene allerede er planlagt. – Dere må få andre til å ta videre de gode ideene  og gripe fatt i de “lavt hengende fruktene” først! Råder Kari Kværner. Hun ga også nyttige tips om hvordan vi kan skape en enda bedre innovasjonskultur.

Hovedutfordringene for digitale innbyggertjenester i tiden framover presenterte Kværner som:

  1. At vi må samle oss rundt det pasienten trenger.
  2. Infrastruktur – hvordan kopler vi oss sammen? (IKT)
  3. Innføre gode innovasjonsløsninger og «spre det glade budskap»

Les hele foredraget hennes på slideshare

Les mer..

E-helse, mobil-helse og helse-apper

Når pasienter og pårørende besøker et sykehus er det stor sannsynlighet at de har med en smarttelefon. Norge er ett av 105 land med flere mobilabonnement enn innbyggere. Og når man likevel skal vente en stund, bruker mange ventetiden til å finne informasjon om sykehuset, om sine diagnoser og andre helserelevante spørsmål. Hvordan kan mobilteknologi gjøre hverdagen enklere for pasienter og pårørende, spør kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Stakkeland ved Stavanger universitetssykehus HF i dette gjesteblogginnlegget.

Les mer..

I likeverdige partnerskap

En styrket pasientrolle innebærer også endring i legerollen. – Lege 2.0 handler om å etablere likeverdige partnerskap mellom pasient og lege.  Dette innebærer gevinster også for helsepersonellet. Legen vil kjenne at det er bra å ikke bare bli sett på som en vandrende reseptblokk. Kanskje blir det mere tid til det som vil kjennes ut som meningsfylt helsearbeid, ansikt til ansikt?, skriver lege og kroniker Maria Gjerpe i dette gjesteblogginnlegget.

Les mer..

Internettpasientene er her!

– Internett er blitt en viktig informasjonskilde og helsestøtte for pasienter.  Pasientene ønsker en bedre dialog og de ønsker større dialog og informasjon om egen helse. De er i vid forstand viktige som samarbeidspartnere og rådgivere overfor helsepersonell og helsesystemet. Dette innebærer en ny måte å se på pasient  og helsevesenet og relasjonen mellom dem, skriver Maria Gjerpe i dette gjesteblogginnlegget.

Les mer..

Helsenorge.no – En markedsplass for alle

Shahzad Rana, Microsoft NorgeUtviklingen av framtidens helsevesen skaper nye muligheter for mange.  Helsenorge.no vil kunne bli en markedsplass for innovasjon og kreativitet. Er helseforvaltningen i Norge modne for å åpne for at kommersielle aktører kan bidra i dette? spør Shahzad Rana, National Technology Officer i Microsoft, i dette gjesteinnlegget.

Les mer..

Digitale pasienter – degraderte doktorer?

Det er ikke nytt at pasienter har bred tilgang på informasjon om egen sykdom og helse via nettet. Sosiale medier har også gitt oss en mulighet til globalt å utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Dette skjer både i egne nettsamfunn som PatientsLikeMe og i svært mange private blogger. De sosiale mediene distribuerer i større grad enn internett generelt, makten fra lege til pasient, og setter oss i stand til selv å ta mer ansvar for å finne gode måter å leve med sykdom eller behandle den på. Legens rolle som portvakt og forvalter av kunnskap om sykdom og behandling marginaliseres, skriver utviklingsredaktør Stine Bjerkestrand i Tidsskrift for Den norske legeforening i denne ukens gjesteinnlegg.

Les mer..

Blogging fra pasientsengen – ikke bare et onde

Til Sunnaas sykehus HF kommer pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade. Mange av dem blir på sykehuset i månedsvis, og mange kommer langveisfra. En blogg – eller andre former for sosiale medier – er en god måte å holde kontakten med venner og familie, samtidig som den gjør det mulig å holde omverdenen orientert om egen situasjon. Flere av våre pasienter eller pårørende bruker blogg til å dele egne erfaringer med andre i samme situasjon, skriver kommunikasjonsdirektør ved Sunnaas sykehus HF, Nina Olkvam.

Les mer..

Informasjonen må følgje pasienten

Slik det er i dag følgjer informasjon om pasientane i liten grad med gjennom helsetenestene. Skal vi ivareta pasienttryggleiken og sikre effektiviteten, må pasientinformasjonen følgje deg på vegen, skriv administrerande direktør i Helse Vest IKT, Erik M. Hansen i denne vekas gjesteinnlegg.

Les mer..