Presentasjoner velferdsteknologi

digital dosett

Arbeidet med å definere nasjonale standarder på velferdsteknologiområdet fortsetter. Torsdag 5. juni inviterte Helsedirektoratet til gjennomgang av foreløpige konklusjoner og retningsvalg for videre arbeid på området. Det ble uttrykt sterk støtte til de forslag til anbefalinger som ble lagt frem.

Presentasjonene fra møtet er nå tilgjengelige (Se nederst i artikkelen).

Les mer..

BankID løfter selvbetjeningstjenester på helsenorge.no

Etter at det ble mulig å bruke BankID til pålogging til digitale tjenester på høyeste sikkerhetsnivå, har antall pålogginger på selvbetjeningstjenestene på helsenorge.no gått betydelig opp.  Mest brukt er tjenesten Mine resepter, som i juni 2103 hadde nesten 70 000 pålogginger.

Les mer..

Nå kan du logge deg på med BankID

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har åpnet for at BankID nå kan benyttes for pålogging til  digitale tjenester på høyeste sikkerhetsnivå. Fra november 2012 får dermed langt flere nordmenn tilgang til selvbetjeningstjenestene på helsenorge.no og andre nettjenester fra 270 offentlige virksomheter. (Artikkelen er oppdatert med informasjon om BankID for mobil) 

Les mer..

Utreder sikker melding for bedre pasientdialog

Både behandlere og innbyggere peker på behovet for å kunne kommunisere elektronisk. Hva skal til for at dialogen blir god, trygg og effektiv?

Les mer..

Foten ned for personopplysninger i skyen

Datatilsynet sier nei til bruk av nettskybaserte tjenester for håndtering av persondata. Begrunnelsen er at man i slike løsninger ikke oppfyller personopplysningslovens krav til håndtering av personopplysninger.  Betyr dette også kroken på døra for Google Analytics i offentlig sektor?

Les mer..

Hvorfor skal innlogging være så vanskelig?

Flere har stilt spørsmål om hvorfor innlogging til selvbetjeningstjenestene på helsenorge.no skal være så vanskelig.  Hvorfor krever ulike tjenester ulike innlogginger? Og hvorfor skal dette koste så mye? Hvorfor kan vi ikke bruke BankID? Vi prøver å forklare dette (Merk: Det ble 14.11.12 kjent at BankID er klarert som påloggingsløsning for offentlige elektroniske tjenester).

Les mer..