Helsenorge og responsivt design

Nettstedet Helsenorge.no hadde ca 450.000 besøkende i april, en noe roligere måned enn vanlig, sannsynligvis på grunn av påsken. NRK.no publiserte 18. april en sak om voksne og vaksiner. Der henviste de til tjenesten Mine vaksiner på helsenorge.no. Det medførte en økning på 34% til informasjonen om Mine vaksiner og økning i innlogginger til tjenesten. på Helsenorge.no sammenlignet med måneden før. Det er med andre ord kort vei fra en slik nyhetssak til at folk prøver ut tjenester det henvises til.

Les mer..

Obamacare – what to learn?

healthcare_smallKan den trange fødselen til USAs helsereform lære oss noe på e-helseområdet? Hva kan vi lære av innføringen av Obamacare og satsingen på nettløsninger som primærkanal?

Les mer..

BankID løfter selvbetjeningstjenester på helsenorge.no

Etter at det ble mulig å bruke BankID til pålogging til digitale tjenester på høyeste sikkerhetsnivå, har antall pålogginger på selvbetjeningstjenestene på helsenorge.no gått betydelig opp.  Mest brukt er tjenesten Mine resepter, som i juni 2103 hadde nesten 70 000 pålogginger.

Les mer..

Nytt opent datasett: Konferansedata

Helsedirektoratet tilbyr no eit nytt datasett med opne offentlege data for Helsekonferansen 2013.

helsekonf_smallHelsekonferansen går av stabelen den 7. og 8. mai. Konferansen blir arrangert av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet. Dette er helseministerens årlege konferanse, og ein viktig møteplass for helseleiarar, fagpersonar, brukarar, politikarar og andre som er opptekne av helse- og omsorgstenestene. Informasjon om konferansen finn ein på helsekonferansen.no.

Les mer..

Bruk av åpne data

Helsedirektoratet har via Helsenorge.no debutert med tilgjengeliggjøring av åpne data. Vi er også med som datatilbyder og i styringsgruppen til Apps4Norge-konkurransen som pågår i disse dager – www.apps4norge.no. Denne konkurransen drives av DIFI og IKT-Norge. De datasettene vi tilbyr er beskrevet på data.norge.no, og du kan få en oversikt over dem her.

Les mer..

Nå kan du logge deg på med BankID

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har åpnet for at BankID nå kan benyttes for pålogging til  digitale tjenester på høyeste sikkerhetsnivå. Fra november 2012 får dermed langt flere nordmenn tilgang til selvbetjeningstjenestene på helsenorge.no og andre nettjenester fra 270 offentlige virksomheter. (Artikkelen er oppdatert med informasjon om BankID for mobil) 

Les mer..

Dette er Health 2.0

  • Internasjonal konferanse med fokus på e-helse, innovasjon og pasientrettet IKT.
  • Årets konferanse var den 6. i rekken, og ble arrangert 7. – 10. oktober i San Francisco. 1700 deltakere fra hele verden deltok.
  • Årets konferanseprogram omfattet mer enn 46 timer med debatter, demonstrasjoner og foredrag
  • Tilsammen ble det presentert mer enn 150 nye produkter og 10 nystartede selskaper. Egen venturekapital-konkurranse for nyetablerere.
  • I tilknytning til konferansen arrangeres også en rekke prekonferanser og utviklingskonkurranser («Code-a-thons»)
  • Arrangeres av Health 2.0-stiftelsen, som  består av nærmere 50 underorganisasjoner i 20 land.
  • Regionale konferanser under Health 2.0-paraplyen arrangeres også i Berlin, Dubai, India og Brasil.
  • www.health2con.com og www.health2news.com
  • Eget opplegg for norske deltakere i regi av Innovasjon Norge, med besøk til Silicon Valley (bl.a. Kaiser Permanente, Cisco og Accenture)
  • 30 deltakere fra Norge
Les mer..

La mobiltelefonen måle helsen din

Kilde: mylapka.com

At mobilen kan brukes til mer enn telefonsamtaler og å sende tekstmeldinger, er ingen nyhet.  Men også websurfing og bruk av nettløsninger er gårsdagens nyheter.  Nå kommer det stadig mer tilleggsutstyr og applikasjoner som gjør deg i stand til å overvåke og logge både din egen helsetilstand og omgivelsene du er i.

Les mer..

Utreder sikker melding for bedre pasientdialog

Både behandlere og innbyggere peker på behovet for å kunne kommunisere elektronisk. Hva skal til for at dialogen blir god, trygg og effektiv?

Les mer..

Sommerprosjektene er ferdige

I sommer har vi gjennomført 3 sommerprosjekter med samarbeidspartnere. Disse har vært Mobil Visning (av Helsenorge.no), Finn din Legevakt og en demoapp for Pasientreiser.

Les mer..