Personlig helsearkiv

Helsenorge.no er den offentlige helseportalen som skal gi innbyggerne i Norge ett sted å finne kvalitetssikret helseinformasjon og gode, digitale helsetjenester på nett. Intensjonen med Personlig helsearkiv er å gi innbyggere/pasienter mulighet til å lagre egne personopplysninger og sensitiv helseinformasjon som kan brukes i dialogen med helsetjenesten. Samtidig gir det helsetjenesten mulighet til å levere fra seg informasjon som enkelt gjøres tilgjengelig for pasienten via Helsenorge.no. Målet er gode, trygge og pasientvennlige tjenester på nett.

Les mer..

Infografikk: Effekter av helseinformatikk

Nasjonal helsepolitikk bygger på en grunnleggende oppfatning av at økt bruk av IKT i helsetjenesten bidrar positivt, både for pasienten, for fagpersonell og for samhandlingen innad i sektoren.  Derfor er det politisk vilje til økt satsing på helseinformatikk de nærmeste årene. Denne infografikken visualiserer hvilke effekter som ligger i helseinformatikk (via Mashable).

Les mer..

Digital dialog mellom pasient og fastlege

I en hektisk hverdag kunne det være befriende å slippe å tenke på telefonkø og åpningstider når fastlegen skal kontaktes. «Kunne jeg i enkelte situasjoner til og med unngått å dra til legen?». På legekontoret, og i helse-og omsorgstjenesten generelt, er hverdagen minst like travel. Løsninger som kan gi mer tid til dem som trenger det og større fokus på de viktigste oppgavene, er ettertraktede. Ett mulig virkemiddel for å gjøre hverdagen enklere er å åpne for sikker digital dialog mellom pasient og fastlege.

Les mer..

Helsenorge.no – En markedsplass for alle

Shahzad Rana, Microsoft NorgeUtviklingen av framtidens helsevesen skaper nye muligheter for mange.  Helsenorge.no vil kunne bli en markedsplass for innovasjon og kreativitet. Er helseforvaltningen i Norge modne for å åpne for at kommersielle aktører kan bidra i dette? spør Shahzad Rana, National Technology Officer i Microsoft, i dette gjesteinnlegget.

Les mer..

Manglende informasjon gir pasientskader

Manglende informasjon, dårlig samhandling og misforståelser kan skape situasjoner som fører til pasientskader. Norsk pasientskaderstatning (NPE) behandlet i 2010 flere saker der informasjonssvikt beskrives som den primære årsaken til at pasientskade har oppstått.  Et sentralt spørsmål er om denne typen saker kan unngås gjennom tettere elektronisk samhandling mellom pasient og behandler.

Les mer..

e-resept til flere i Hordaland

e-reseptordningen innføres i stadig flere kommuner. Fra tirsdag 18. oktober blir e-resept tilgjengelig for kommunene Bergen, Samnanger, Austevoll, Vaksdal og Osterøy. Dermed kan leger, apotek og bandasjister  i i alt 27 av landets kommuner benytte elektroniske resepter.

Les mer..

Informasjonen må følgje pasienten

Slik det er i dag følgjer informasjon om pasientane i liten grad med gjennom helsetenestene. Skal vi ivareta pasienttryggleiken og sikre effektiviteten, må pasientinformasjonen følgje deg på vegen, skriv administrerande direktør i Helse Vest IKT, Erik M. Hansen i denne vekas gjesteinnlegg.

Les mer..

helsenorge no og i framtida

Med lanseringen av portalen helsenorge.no er første grunnstein i en framtidig plattform for pasientkommunikasjon og samhandling lagt. Åpningen markerte startskuddet for utvikling av tjenester som skal gjøre hverdagen enklere pasienter og pårørende. Men i hvilken retning skal denne portalen utvikles? Hva vil brukerne ha av tjenester? Hvordan kan vi forenkle møtet med helsetjenesten?

Les mer..