Digital dialog mellom pasient og fastlege

I en hektisk hverdag kunne det være befriende å slippe å tenke på telefonkø og åpningstider når fastlegen skal kontaktes. «Kunne jeg i enkelte situasjoner til og med unngått å dra til legen?». På legekontoret, og i helse-og omsorgstjenesten generelt, er hverdagen minst like travel. Løsninger som kan gi mer tid til dem som trenger det og større fokus på de viktigste oppgavene, er ettertraktede. Ett mulig virkemiddel for å gjøre hverdagen enklere er å åpne for sikker digital dialog mellom pasient og fastlege.

På stadig flere samfunnsområder har vi muligheten til å bruke Internett for å bestille, avtale, stille spørsmål eller lese svar på den tiden av døgnet det passer oss. Mange tar i bruk digitale kanaler når dette føles mer hensiktsmessig enn å møte opp fysisk.

Den langsiktige ambisjonen er at helsenorge.no skal tilby digital dialog tilpasset alle deler av helse- og omsorgstjenesten. Befolkningen vil på sikt kunne logge seg på og få tilgang til tjenester og informasjon fra hele behandlerapparatet.

Helseportalen har nå gjennomført et forprosjekt for å realisere digital dialog mellom pasient og fastlege gjennom helsenorge.no innenfor timebestilling, reseptfornyelse og e-kontakt/e-konsultasjon.

I forprosjektet har funksjonelle behov blitt analysert. Det er utarbeidet brukerhistorier som ligger til grunn for et teknisk løsningsforslag. Ulike løsningsalternativer for å muliggjøre digital dialog på en sikker og brukervennlig måte er vurdert i samråd med relevante aktører i sektoren og innbyggerne. Videre er det arbeidet med et gevinstrealiserings- og innføringsløp som skal bidra til at digital dialog blir tatt i bruk av fastleger, kontorpersonell ved fastlegekontor og pasienter.

Hele forprosjektrapporten finner du her (pdf, 2,5 mb.)

Artikkelen er skrevet av Helsenorge Beta

Emneord: | | |