Åpent møte om mHelse – Presentasjoner

Torsdag 21. august inviterte Helsenorge til et åpent møte om mHelse i Helsedirektoratets lokaler i Oslo. Fokus var på å informere om det nye mHelse-initiativet som Helse- og omsorgsdepartementet står bak, knyttet til WHO sitt internasjonale rammeprosjekt BeHealthy – Be Mobile, der International Telecommunications Union (ITU) er partner. Ca 100 deltagere var til stede, hvorav 50% fra privat sektor, 30% fra offentlig sektor med vekt på helsetjenesten og resten fra akademia og organisasjoner.

Les mer..

mHelse: Åpent møte

Tid: Torsdag 21. august, kl 12.00-15:00mHelse
Sted: Helsedirektortatet, Universitetsgata 2, Oslo
Påmelding i løpet av tirsdag 19. august sendes til
Helge T Blindheim, helgetb@helsedir.no

Les mer..