Ny hovedleveranse på lufta

Det er ikke bare radiofolk som er spente før man skal på lufta. 0630 i dag begynte vi å rulle ut helsenorge.no-leveranse 17.4, og vi var nokså spente. Igjen gikk det knirkefritt, og mye god funksjonalitet er nå ute til alle landets innbyggere!

Se demo av leveransen nederst!

Noe av det vi er aller mest stolte av, er at vi har levert en helt ny motor til personlig helsearkiv. Det betyr at vi har fått en ny komponent under panseret. I tillegg har vi levert:

Profil: Mulighet for å trekke samtykket til Min helse

Hendelser/varsling: Personer med foreldreansvar får automatisk samme varsler for barna sine

Fastlegetjenester: utsendelse av påminnelse

Digitale skjema: Ny skjemautfyller

Meldinger: Viser meldinger med helsefaglig kontakt, kommune,  mottatt fra HUNT og sendt til KPR. Kan også vise skjema fra Folkehelseinstituttet Bergen. Mulighet for å starte melding til helsekontakter fra meldings-flis.

Timeavtaler: viser timeavtaler for kommune med mulighet for å avbestille time.

Henvisninger: Er nå tilgjengelig for ungdom 12-16 via ungdomsløsningen. Som standard vises kun aktive henvisninger. Skjule timeseksjonen på henvisninger tilhørende Helse Nord.

Helsekontakter: ny helsekontakt for Helse Vest, helsefaglig kontaktperson med mulighet for dialog. Viser helsekontakter for kommune med mulighet for dialog.

Pasientreiser: Er nå tilgjengelig via fullmakt.

Resepter: Ny visning av resepter med både Reseptformidler og Kjernejournal som datakilde. Visning av logg over hvem som har hatt innsyn i reseptene

Pasientjournal: vise informasjon om tilbakeholdte journaldokumenter for Helse Vest. Endringer på visning på dokumentliste, og mulighet til å åpne journaldokument fra tilgangsloggen

Kjernejournal: tilgjengelig via fullmakt og foreldreansvar.

Forskning: Vise informasjon om hvilke forskningsprosjekt en er del av. Gjelder foreløpig kun HUNT.

Ungdomsløsning med tilhørende foreldresamtykke: Kun pilot i Helse Vest. Mulighet for at barn mellom 12-16 skal kunne logge seg inn dersom barnet er del av pilot og foreldre har gitt samtykke til dette. Ser timeavtaler, henvisninger og helsekontakter. Får tilgang til begrenset funksjonalitet. Gir ungdom mulighet til dialog med helsefaglig kontakt, samt mulighet til å se resepter. Ungdom må samtykke til bruksvilkår for min helse når de fyller 16.

Helseregistre: Oppdatert visning basert på oppføringsregisteret. Viser tre nye helseregistre. Ny versjon av helseregister-siden for ikke-innlogget. Skal være tilgjengelig for barn og via fullmakt. Mulighet til å sende melding til KPR

Åpne sider: Forbedring av kontaktskjema. språkvelger på samvalg, Forbedre visning av relatert informasjon på mobil

I tillegg til en lang rekke forbedringer for å lage en super brukeroppevelse for innbyggeren. 

Se demonstrasjon av leveransen her:

 

 

Artikkelen er skrevet av Ole Kristian Losvik

Emneord: |