Dette er rådene vi fikk

Når vi ber om råd, kan de sprike i veldig ulike retninger. Det gjelder å plukke noen. Det kan være at ingen av dem er feil. Vi ba om råd om metoder for hvordan vi skal bygge og prioritere digitale, nasjonale innbyggertjenester fremover. Og vi fikk mange.

Les mer..

En påtvers-pålangs-workshop

Hos oss pågår et forprosjektet som tar mål av seg til å levere forslag til tjenesteområder for gode, digitale, nasjonale innbyggertjenester til bruk i spesialisthelsetjenesten. Vi har skrevet litt om prosjektet og prosjektets ulike faser tidligere. Les om dette i posten Hvor brenner det og hva er slukket.

Måten vi jobber på er at vi lytter og leser før vi konkluderer. Vi starter bredt, som øverst i en trakt, og smalner inn etter hvert som vi ser vi nærmer oss noen svar. Vi er nå i innsiktsfasen og startet den og hele forprosjektet med å invitere noen kloke hoder. Vi tenkte at de kloke hodene hadde noe smart å si om hvordan det er lurt å tenke inn i et prosjekt som dette og hvordan vi skal gripe det an.

Les mer..