Bloggen har flyttet til helsenorgelab.no

Besøk oss på vårt nye domene: helsenorgelab.no

Les mer..

Flere med på laget til felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

6. mai lanserte Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus sine nye nettsider. Dermed er to nye private ideelle sykehus med driftsavtale, en del av felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten. Løsningen som i dag teller nær 50 nettsteder.

Les mer..

Bruksstatistikk mars 2019

Helsenorge.no hadde ca. 3,4 millioner besøk og ca. 1,8 millioner innlogginger i mars. Sammenlignet med mars 2018 er dette en økning på ca. 600 000 besøk og ca. 1 million innlogginger.

Les mer..

Vil du være med å teste en ny tjeneste på helsenorge.no?

Helsenorge jobber med en utvidelse av tjenesten Velg behandlingssted, som hjelper deg med å velge behandlingssted for undersøkelse eller behandling hvis du har blitt henvist til sykehus. Vi tester nå å inkludere privatpraktiserende lege- og psykologspesialister med offentlig avtale (avtalespesialister) i denne tjenesten.

Vi søker personer som vil hjelpe oss å teste idéene våre, slik at vi kan få tilbakemeldinger på hvordan tjenesten fungerer og hva som kan gjøres bedre.

Les mer..

Lettere oversikt over aktuelle kliniske studier

Tilgjengelighet av og oversikt over kliniske studier har vært en viktig føring fra helseministeren. Uavhengig av om du er pasient, pårørende eller fastlege skal du nå enklere finne ulike kliniske studier på helsenorge.no eller på sykehusenes nettsider.

Les mer..

Brukerhistorier – et samhandlingsverktøy!

Foto av gruppe personer som prioriterer brukerhistorier gjennom å flytte på postit-lapper.

Prioritering av brukerhistorier. Foto av Jacopo Romei, lisensiert under Creative commons Attribution ShareAlike.

Når vi jobber med å lage gode løsninger for både innbyggere og helsepersonell så skriver vi brukerhistorier. Brukerhistorier er en samarbeidsform som gjør at alle kan være med på å definere hva som skal gjøres.

Les mer..

Invitasjon til webinar om mHelse

På EHiN – E-helse i Norge – konferansen som ble arrangert av IKT-Norge og Helse- og omsorgsdepartementet i begynnelsen av november, lanserte Helseminister Bent Høie det norske mHelse-prosjektet som nå etableres innenfor rammen av WHO og ITU-initiativet Be Healthy – Be Mobile.

Helsenorge arrangerer et webinar om dette mHelse-prosjektet fredag 12. desember fra kl 10.00. Webinaret vil finne sted på YouTube-kanalen Be Healthy – Be Mobile Norway. Merk at dette er første gang vi arrangerer et webinar på denne måten. Vær overbærende med oss 🙂

Meld deg gjerne på webinaret ved å sende epost til helgetb@helsedir.no.

Innholdet i webinaret er som følger:

Innhold Ansvarlig                                                           
Åpning Roar Olsen, direktør ved avdeling Digitale Innbyggertjenester i Helsedirektoratet
Hilsen fra WHO og ITU
Prosjektets mål og struktur Helge T Blindheim – Prosjektansvarlig. Helsedirektoratet
Prosjektplan 2015 Astrid Nyeng – Prosjektleder ved Helsedirekdotratet
Forespørsel om innspill Helge T Blindheim
Forskning Per Hasvold – Forskningsansvarlig i prosjektet. Norsk Senter for Telemedisin
Innovasjon Thor Steffensen – Innovasjonsansvarlig i prosjektet. Helsedirektoratet
Arbeidshypotese om nasjonal infrastruktur – Tilbakemeldinger ønsket! Helge T Blindheim
Hva skjer nå? Astrid Nyeng

 

 

Les mer..

Åpent møte om trygghetsalarmer – Presentasjoner

Tirsdag 21. oktober arrangerte Helsedirektoratet et åpent informasjonsmøte der anbefalinger for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer ble formidlet.

En verden som er på full fart til å bli fulldigitalisert krever teknologiskifte på en rekke områder. For kommunene blir innføring og bruk av nye IKT løsninger er del av hverdagen fremover. I en slik endring er det viktig å se mulighetene dette skaper fremover.

Helse og omsorg er et at av de områdene som trenger et skifte i løpet av de nærmeste årene. Over 70.000 analoge trygghetsalarmer med tilhørende mottak må skiftes til digitale løsninger i løpet av de nærmeste årene. Dette er stort løft for kommunene, og vil medføre ekstra kostnadsbelastning.

Det er derfor veldig viktig at kommunene vurderer hvilke muligheter en digital plattform innen velferdsteknologi kan gi fremover. Velferdsteknologiske løsninger vil åpne for nye måter å møte det økende omsorgsbehovet vi ser vil komme. Dette vil kreve endringsvilje i kommunene, ikke bare med hensyn til teknologi, og det vil kreve vilje til å investere nå for så å høste i fremtiden.

Presentasjonene fra møtet kan lastes ned herfra:

Les mer..

Trygghetsalarmer – Anbefalinger

SWP_20141021_002kiftet fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil måtte skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige kommunene.

Vi har laget et notat som beskriver hvilke faktorer som spiller inn når norske kommuner skal gjennomføre dette. Notatet inneholder også eksempler på scenarier med store kommuner (ca 100.000 innbyggere), mellomstore kommuner (ca 20.000 innbyggere) og små kommuner (ca 1.000 innbyggere).

Hensikten er å gjøre det enklere å planlegge og gjennomføre nødvendige aktiviteter. Disse anbefalingene gjør det mulig å starte prosesser for å anskaffe nye, digitale trygghetsalarmer.

Notatet fokuserer på teknologinære forhold. Brukerperspektivet dekkes ikke av dokumentet.

Vi vil veldig gjerne ha innspill til dokumentet. Fram til 20. november tar vi imot kommentarer, innspill og erfaringer. Vi går da gjennom disse og oppdaterer notatet vårt for så å publisere det på nytt.

Du kan gi dine innspill ved å bruke kommentarfeltet under, eller du kan sende epost til velferdsteknologi@helsedir.no dersom du har mer å formidle enn det som får plass i et kommentarfelt.

Til nedlasting: Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Les og last ned hele anbefalingsdokumentet om trygghetsalarmer.

Les mer..

Bruksstatistikk august 2014

besok_augustEtter en sommer med mye godvær og dårlig besøk til helsenorge.no (229 556 i juli), begynte besøkstallet igjen å stige rundt 18. august. Nye helsenorge.no ble lansert 24. juni med færre sider og innhold som i denne omgang ikke ble flyttet over. Vi følger nøye med statistikken og ser på utviklingen.

Les mer..