Presentasjoner velferdsteknologi

digital dosett

Arbeidet med å definere nasjonale standarder på velferdsteknologiområdet fortsetter. Torsdag 5. juni inviterte Helsedirektoratet til gjennomgang av foreløpige konklusjoner og retningsvalg for videre arbeid på området. Det ble uttrykt sterk støtte til de forslag til anbefalinger som ble lagt frem.

Presentasjonene fra møtet er nå tilgjengelige (Se nederst i artikkelen).

Møtet var en oppfølging av det innledende informasjonsmøtet, som ble holdt i april 2014, der et stort antall representanter fra både leverandører, kommuner, helseforetak og forskning- og utviklingsmiljøer deltok.

Bakgrunnen for møtene er HODs oppdrag til Helsedirektoratet:

Helse- og omsorgsdepartementet ber Helsedirektoratet om å vurdere eksisterende standarder og rammeverk på velferdsteknologiområdet. Helsedirektoratet bes også om å utarbeide en anbefaling på valg av standarder/rammeverk. I den forbindelse viser vi til Continua Health Alliance, og arbeid i Danmark og WHO (ITU). Vi ber om at direktoratet fortrinnsvis vurderer norsk tilknytning til rammeverket Continua, inkludert standardiseringsprosesser og sertifiseringsprogram.

Det forutsettes et nært samarbeid med blant annet KS/KommIT, Standard Norge, bransjeorganisasjoner/leverandører, Norsk Helsenett SF og regionale foretak. Standardiseringsarbeidet bør bygge på internasjonale standarder og prosesser der dette er mulig. Standardiseringsarbeidet på velferdsteknologiområdet skal ses i sammenheng med standardiseringsarbeidet på e-helseområdet. Videre bør Helsedirektoratet ha dialog med de andre nordiske landene for å vurdere et eventuelt nordisk samarbeid.

Frist for oppdraget er 1. august 2014.

Det er Helsedirektoratet ved prosjektet SAVE (Standard Arkitektur for Velferdsteknologi) som er ansvarlig for møtene.

Last ned presentasjonene fra møtet:

Artikkelen er skrevet av Helsenorge Beta

Emneord: | |