Informasjonsmøte om velferdsteknologi og standardisering

Helsedirektoratet hadde 10.4.2014 et åpent informasjonsmøte om velferdsteknologi og standardisering. Interessen fra sektoren er svært stor for tiden og over 200 personer fra næringsliv, kommuner, helseforetak og forskning- og utvikling hadde meldt seg på møtet. Møtet måtte derfor flyttes fra Helsedirektoratets lokaler til Oslo Kongressenter.

IMAG1507

I Stortingsmelding 29 (2012-2013) «Morgendagens omsorg» er Helsedirektoratet gitt et overordnet ansvar for standardiseringsarbeidet for velferdsteknologiområdet.

I tilknytting til dette har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet i oppdrag om å vurdere eksisterende standarder og rammeverk på velferdsteknologiområdet. Helsedirektoratet bes om å utarbeide en anbefaling på valg av standarder/rammeverk. I den forbindelse vises det til Continua Health Alliance, og arbeid i Danmark og WHO (ITU). HOD ber om at Direktoratet fortrinnsvis vurderer norsk tilknytning til rammeverket Continua, inkludert standardiseringsprosesser og sertifiseringsprogram.

I arbeidet med å vurdere rammeverket forutsettes det et nært samarbeid med blant annet KS/KommIT, Standard Norge, bransjeorganisasjoner/leverandører, Norsk Helsenett SF og regionale foretak. Standardiseringsarbeidet bør bygge på internasjonale standarder og prosesser der dette er mulig. Standardiseringsarbeidet på velferdsteknologiområdet skal ses i sammenheng med standardiseringsarbeidet på e-helseområdet. Det er bedt om at Helsedirektoratet har dialog med de andre nordiske landene for å vurdere et eventuelt nordisk samarbeid.

Frist for oppdraget er 1. august 2014.

Her finner du agendaen og lenke til presentasjonene (pdf)

Artikkelen er skrevet av jotaw