God jul og godt nytt år!

julekort_sykkelbilde2-600

Les mer..

Digital Dialog mellom innbygger og fastlege på helsenorge.no

I 2014 skal helsenorge.no prøve ut tjenesten digital dialog mellom innbygger og fastlege gjennom helsenorge.no.

lege

På stadig flere samfunnsområder har vi muligheten til å bruke Internett for å bestille, avtale, stille spørsmål eller lese svar på den tiden av døgnet det passer oss. Mange tar i bruk digitale kanaler når dette føles mer hensiktsmessig enn å møte opp fysisk.

I 2014 vil Helseportalen prøve ut tjenesten digital dialog mellom innbygger og fastlege gjennom helsenorge.no. Tjenesten vil gi innbyggere med fastlege ved et av prøvekontorene tilgang til digital dialog mellom med sin fastlege innenfor følgende hovedområder av henvendelser:

  • Timebestilling (mulighet å bestille, avbestille og endre timer)
  • Reseptfornyelse (mulighet for å be om fornyelse av resepter)
  • E-kontakt (henvendelser til fastlegekontor av mer praktisk og administrativ karakter, samt enkle helseråd)
  • E-konsultasjon (mulighet for å erstatte og/eller supplere en fysisk konsultasjon)

Utprøvingen er planlagt å starte opp ved utvalgte legekontor fra september 2014.

Hva er nåsituasjonen, hvordan få innsikt og hvordan får vi brukersamarbeid?
Vår jobb er først og fremst å tenke på innbyggerne som brukergruppe. For å få til det er det viktig at løsningene vi lager fungerer godt for helsesektoren, slik at de blir tatt i bruk av både pasienter og helsepersonell. Hvordan går vi frem for å få til dette? Vi spør, lytter og noterer. Tester, diskuterer, endrer og tilpasser.

«Ja, takk. Det vil vi ha» sier innbyggerne. Men hva sier fastleger og ansatte ved fastlegekontor? Hvor starter man for å skaffe seg innsikt arbeidshverdagen til over 4 000 fastleger land og strand rundt? Naturlig nok er samarbeidet med EPJ (elektronisk pasientjournal)-leverandørene helt sentralt. Gjennom å samarbeide med leverandørene sikres mye kunnskap om, og kjennskap til behovene. Men utover det så har vi også i egen regi gjennomført en rekke aktiviteter for å skaffe oss innsikt.

Figuren under viser noe av det vi har gjort i høst.

digitaldialig-ny
DNLF, fastlegepanel og hospitering
Vi startet vårt innsiktsarbeid med å møte Den norske Legeforening. De anbefalte oss å samarbeide med referansegruppen for EPJ-løftet, hvilket nå er godt etablert. I tillegg kalte vi inn et fastlegepanel som vi har benyttet som fokusgruppe. Tilsammen var det fem leger og fem helsesekretærer/kontormedarbeidere i panelet. De kom fra ulike størrelser, fra henholdsvis by og bygd og har ulike erfaringer med bruk av digitale tjenester mot pasientene.

Vi har hatt gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner som har gitt mange gode innspill til bruk og utforming av løsning. For å få mer innsikt har vi reist ut og besøkt et utvalg fastlegekontorer. Vi har observert og notert. Vi har møtt entusiasme og skepsis, men alt med en konstruktiv tilnærming.

Spørreundersøkelse og møteplasser
I disse dager gjør vi en spørreundersøkelse som er sendt ut til et representativt utvalg blant 1000 leger. Der spør vi om fastlegenes vurdering av behovet for digital dialog, om forekomsten av utveksling av helseopplysninger i usikrede kanaler i dag, om deres tanker om fordeler og ulemper med digital dialog mellom fastlegekontoret og pasientene. Vi bruker også enhver anledning vi får til å teste ut og spørre på sektorens ulike møteplasser, slik som HelsIT, Nidaroskongressen , Healthworld og andre arenaer.

Gjennom disse aktivitetene synes vi at vi begynner å få et inntrykk av hva som er viktig for fastleger og ansatte ved fastlegekontorene når vi skal utvikle og prøve ut løsninger for digital dialog med pasientene. Nå gjenstår den fine balansegangen mellom sektorens og innbyggernes ønsker.

Vi går videre i arbeidet, styrket i troen på at vi skal finne vinn-vinn-løsningene, også for disse tjenestene. Har du innspill, hører vi gjerne fra deg!

 

Les mer..

«Mine resepter» når nye høyder

Flere og flere benytter seg nå av tjenesten «Mine resepter». I oktober var det nesten 90 000 som logget seg inn for å se reseptene sine.

Formålet med e-resept er et tryggere legemiddelbruk og enklere rutiner. Alle apotek og nesten alle bandasjister kan ekspeder e-resepter som blir skrevet ut.

e-resept_300

I februar 2012 var e-resept innført nasjonalt og flere og flere benytter seg nå av tjenesten «Mine resepter» på helsenorge.no. I oktober logget nesten 90 000 seg inn via ID-porten til «Mine resepter».

70 prosent av alle resepter er e-resepter
Det blir skrevet ut ca. 3,5 millioner resepter per måned, og av disse er nå ca. 70 prosent e-resepter. Utskrivning av e-resept øker etter hvert

som gamle papirresepter brukes opp. Samtidig tar bruken av «Mine resepter» seg opp. Økningen skyldes både et større volum, at flere nå kjenner tjenesten og at tilgangen er blitt enklere.

I august i år ble «Min helse» etablert på helsenorge.no. Besøkende kan nå logge seg inn én gang for å få tilgang til «Mine resepter», «Mine egenandeler» og mange flere tjenester. Innføring av Bank-ID i november 2012 ga et stort hopp i bruksstatistikken.

Hjelp oss å gjøre «Mine resepter» bedre kjent

Siden starten med «Mine resepter», har i underkant av 200 000 unike brukere logget inn i tjenesten for å se egne og sine barns resepter. Gjennomsnittlig besøkstid er 5,37 minutter og 5,2 sider blir besøkt pr besøk.

Det er fortsatt mange som ikke kjenner tjenesten. Vi vet at leger er flinke til å informere pasienter, men alle våre samarbeidspartnere som er i dialog med innbyggere kan hjelpe oss til å gjøre «Mine resepter» enda bedre kjent!

e-resept2

 

 

 

 

Les mer: Slik fungerer e-resept
Les mer: Spørsmål og svar om e-resept

Test ut «Mine resepter» ved å logge deg inn på «Min helse» på helsenorge.no

 

Les mer..

Oppskrifter er vinneren på Facebook

Med nesten 80 prosent kvinner mellom 25 og 54 år som tilhengere på siden vår, er tema om mat og deling av oppskrifter favoritter.

Tema som forebygging, trivsel på arbeidsplassen, røykeslutt og forskjellige kampanjer slår også godt an.

Vil gi service og tips

helsenorge.no er på Facebook fordi det er der nettbrukerne er. Om vi ikke er til stede, går vi glipp av muligheten til å lytte og kommunisere med innbyggere og gjøre innbyggere kjent med helsenorge.no.

minhelse

Aktiviteten foregår døgnet rundt

Vi ønsker derfor å bruke Facebook til å gi service, informere, komme i dialog og dele råd og tips.ipp av muligheten til å lytte og kommunisere med innbyggere og gjøre innbyggere kjent med helsenorge.no.

Det tar tid og komme i dialog med brukerne og vi jobber derfor systematisk med å bygge opp Facebook som kanal. Facebook som sosialt nettverk innebærer at tilhengere deler, engasjerer seg og sprer innhold. Når én av våre

statusoppdateringer deles av en side som har over 95 000 tilhengere, spres innhold i rekordfart og engasjerer mange. Aktiviteten foregår hele døgnet. Vi har en topp med aktivitet på kvelden, men det er tydelig at mange er på Facebook også i arbeidstiden og midt på natten.

Siden august har vi fått ca. 800 nye tilhengere på siden og så langt i 2013 (november) har helsenorge.no fått nesten 110 000 besøk fra vår egen eller andres Facebook-profiler.

Tips oss om hva som skjer oss dere!
helsenorge.no på Facebook for at barrieren for å ta kontakt med oss brytes ned og det blir enklere å stille spørsmål og få råd/tips. Facebook er også en fin måte å få spredt nyttig og viktig nyheter og informasjon på.

I tillegg til å legge ut informasjon som ligger på helsenorge.no, håper vi også at dere som er våre samarbeidspartnere vil tipse oss om nyheter og hendelser som skjer hos dere.

Besøk facebook.com/helsenorge.no og lik gjerne siden vår!

Les mer..

Nytt nyhetsbrev

Velkommen til den offentlige helseportalens nyhetsbrev.

Helsenorge.no ble etablert i juni 2011, og har siden da arbeidet med å utvikle en nasjonal og innbyggerorientert helseportal.  Helsenorgebeta.net, som er avsenderen av denne eposten, er bloggen vår og det området vi ofte viser frem konseptskisser og tidlig-tanker om hvordan vi kan forme portalen frem i tid. Her søker vi både å lufte ideer og formidle informasjon om hva vi arbeider med, og invitere til tilbakemeldinger og innspill på dette.

Les mer..

Digital dialog mellom pasient og fastlege

I en hektisk hverdag kunne det være befriende å slippe å tenke på telefonkø og åpningstider når fastlegen skal kontaktes. «Kunne jeg i enkelte situasjoner til og med unngått å dra til legen?». På legekontoret, og i helse-og omsorgstjenesten generelt, er hverdagen minst like travel. Løsninger som kan gi mer tid til dem som trenger det og større fokus på de viktigste oppgavene, er ettertraktede. Ett mulig virkemiddel for å gjøre hverdagen enklere er å åpne for sikker digital dialog mellom pasient og fastlege.

Les mer..

Helhetlig brukeropplevelse

Det er en økende forventning hos innbyggerne om å ta i bruk digitale tjenester i kontakten med helse- og omsorgstjenesten. Fremtidens helsetjeneste må derfor legge til rette for en mer deltakende pasient, og tilby god brukeropplevelse på tvers av kontaktpunkter.

Les mer..

Helsenorge.no får brukerstøtte i mai – 800HELSE

Helsenorge.no i samarbeid med HELFO lanserer et nytt nummer i mai: 800HELSE (800 43573).  Nummeret vil i første omgang gi brukerstøtte til de som bruker Helsenorge.no, og vise vei i helsesektoren.

Les mer..