Digital Dialog mellom innbygger og fastlege på helsenorge.no

I 2014 skal helsenorge.no prøve ut tjenesten digital dialog mellom innbygger og fastlege gjennom helsenorge.no.

lege

På stadig flere samfunnsområder har vi muligheten til å bruke Internett for å bestille, avtale, stille spørsmål eller lese svar på den tiden av døgnet det passer oss. Mange tar i bruk digitale kanaler når dette føles mer hensiktsmessig enn å møte opp fysisk.

I 2014 vil Helseportalen prøve ut tjenesten digital dialog mellom innbygger og fastlege gjennom helsenorge.no. Tjenesten vil gi innbyggere med fastlege ved et av prøvekontorene tilgang til digital dialog mellom med sin fastlege innenfor følgende hovedområder av henvendelser:

  • Timebestilling (mulighet å bestille, avbestille og endre timer)
  • Reseptfornyelse (mulighet for å be om fornyelse av resepter)
  • E-kontakt (henvendelser til fastlegekontor av mer praktisk og administrativ karakter, samt enkle helseråd)
  • E-konsultasjon (mulighet for å erstatte og/eller supplere en fysisk konsultasjon)

Utprøvingen er planlagt å starte opp ved utvalgte legekontor fra september 2014.

Hva er nåsituasjonen, hvordan få innsikt og hvordan får vi brukersamarbeid?
Vår jobb er først og fremst å tenke på innbyggerne som brukergruppe. For å få til det er det viktig at løsningene vi lager fungerer godt for helsesektoren, slik at de blir tatt i bruk av både pasienter og helsepersonell. Hvordan går vi frem for å få til dette? Vi spør, lytter og noterer. Tester, diskuterer, endrer og tilpasser.

«Ja, takk. Det vil vi ha» sier innbyggerne. Men hva sier fastleger og ansatte ved fastlegekontor? Hvor starter man for å skaffe seg innsikt arbeidshverdagen til over 4 000 fastleger land og strand rundt? Naturlig nok er samarbeidet med EPJ (elektronisk pasientjournal)-leverandørene helt sentralt. Gjennom å samarbeide med leverandørene sikres mye kunnskap om, og kjennskap til behovene. Men utover det så har vi også i egen regi gjennomført en rekke aktiviteter for å skaffe oss innsikt.

Figuren under viser noe av det vi har gjort i høst.

digitaldialig-ny
DNLF, fastlegepanel og hospitering
Vi startet vårt innsiktsarbeid med å møte Den norske Legeforening. De anbefalte oss å samarbeide med referansegruppen for EPJ-løftet, hvilket nå er godt etablert. I tillegg kalte vi inn et fastlegepanel som vi har benyttet som fokusgruppe. Tilsammen var det fem leger og fem helsesekretærer/kontormedarbeidere i panelet. De kom fra ulike størrelser, fra henholdsvis by og bygd og har ulike erfaringer med bruk av digitale tjenester mot pasientene.

Vi har hatt gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner som har gitt mange gode innspill til bruk og utforming av løsning. For å få mer innsikt har vi reist ut og besøkt et utvalg fastlegekontorer. Vi har observert og notert. Vi har møtt entusiasme og skepsis, men alt med en konstruktiv tilnærming.

Spørreundersøkelse og møteplasser
I disse dager gjør vi en spørreundersøkelse som er sendt ut til et representativt utvalg blant 1000 leger. Der spør vi om fastlegenes vurdering av behovet for digital dialog, om forekomsten av utveksling av helseopplysninger i usikrede kanaler i dag, om deres tanker om fordeler og ulemper med digital dialog mellom fastlegekontoret og pasientene. Vi bruker også enhver anledning vi får til å teste ut og spørre på sektorens ulike møteplasser, slik som HelsIT, Nidaroskongressen , Healthworld og andre arenaer.

Gjennom disse aktivitetene synes vi at vi begynner å få et inntrykk av hva som er viktig for fastleger og ansatte ved fastlegekontorene når vi skal utvikle og prøve ut løsninger for digital dialog med pasientene. Nå gjenstår den fine balansegangen mellom sektorens og innbyggernes ønsker.

Vi går videre i arbeidet, styrket i troen på at vi skal finne vinn-vinn-løsningene, også for disse tjenestene. Har du innspill, hører vi gjerne fra deg!

 

Artikkelen er skrevet av Helsenorge Beta