helsenorge no og i framtida

Med lanseringen av portalen helsenorge.no er første grunnstein i en framtidig plattform for pasientkommunikasjon og samhandling lagt. Åpningen markerte startskuddet for utvikling av tjenester som skal gjøre hverdagen enklere pasienter og pårørende. Men i hvilken retning skal denne portalen utvikles? Hva vil brukerne ha av tjenester? Hvordan kan vi forenkle møtet med helsetjenesten?

Foto: Helse- og omsorgsdepartementetI diskusjonen rundt utviklingen av helsenorge.no er det pasientenes og brukernes behov som skal stå i sentrum. Den viktigste målsettingen med portalen er å forenkle pasientens møte med helsevesenet. Den skal være til hjelp for å finne fram til helsetjenester, ved å gi kunnskap om pasientrettigheter og til å forenkle samhandlingen gjennom interaktive tjenester.

– Folk venter å møte helse- og omsorgstjenestene på en moderne og effektiv måte. De fleste er interesserte i og opptatte av egen helse. Nå får de denne informasjonen samlet på ett nettsted, sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ved åpningen av portalen 15. juni 2011.

Dermed er grunnlaget lagt. Men den store jobben starter nå. Portalen helsenorge.no skal utvikles videre til å bli den sentrale veiviseren til helsetjenester, med interaktive tjenester tilpasset den enkeltes behov.

Vi ønsker å involvere brukere og interessenter bredt i utformingen av framtidens helseportal. I tillegg til de etablerte møtepunktene med brukerorganiasjoner og helsetjenesten, åpner vi denne kanalen, der du kan delta i debatten om utformingen av framtidens helsetjeneste.

 

Artikkelen er skrevet av Glenn Melby

Emneord: | |

Comments are closed.