Helsenorge.no får brukerstøtte i mai – 800HELSE

Helsenorge.no i samarbeid med HELFO lanserer et nytt nummer i mai: 800HELSE (800 43573).  Nummeret vil i første omgang gi brukerstøtte til de som bruker Helsenorge.no, og vise vei i helsesektoren.

– Vi har en tydelig kanalstrategi. Befolkningen skal bruke helsenorge.no for helseinformasjon, uttaler avdelingsdirektør for Helsedirektoratets avd. helseportal Roar Olsen. Likevel vil noen trenge støtte og veiledning gjennom andre kanaler enn internett – de vil nå få et bedre tilbud. Et viktig mål for samtalene på 800HELSE er å hjelpe innringer til å finne informasjonen selv på helsenorge.no, for å gjøre dem bedre i stand til å mestre sin egen helse.

Den nye telefontjenesten gir en unik mulighet til å tenke samordning og samarbeid for de mangfoldige helsetelefonene vi har i Norge. Vi ønsker at 800HELSE blir en ny spennende plattform for kommunikasjon mellom innbygger og helsesektoren via telefon, og på sikt også gjennom andre interaktive kanaler. Helsedirektoratet har nå tatt initiativ til et forprosjekt for å vurdere konsekvenser av denne samordningsstrategien og hvor man eventuelt kan hente ut gevinster i framtiden.

Artikkelen er skrevet av Helsenorge Beta

Emneord: |