Utreder sikker melding for bedre pasientdialog

Både behandlere og innbyggere peker på behovet for å kunne kommunisere elektronisk. Hva skal til for at dialogen blir god, trygg og effektiv?

Den reviderte fastlegeforskriften slår fast at fastlegene skal kunne ta i mot timebestilling elektronisk. Mange forventer at helsetjenesten også skal kunne ta i mot spørsmål og bestillinger over nett. For behandlere og administrativt helsepersonell er det behov for å kunne prioritere blant henvendelser og håndtere de enkle og kjappe oppgavene enkelt og kjapt, og kanskje er løsningen her digitalt?

Det er ikke teknologien i seg selv det står på; vi chatter jo med bankpersonale og reserverer flysete over mobilen. Dessuten finnes det en rekke private dialogtjenester på markedet for ulike behandlergrupper i dag, som gjør at noen av oss allerede er på nett med våre behandlere. Likevel er status quo at digital dialog mellom pasient og behandler ikke er særlig vanlig.

En utfordring er at eksisterende tjenester ikke nødvendigvis tilbyr adekvat sikkerhetsnivå for sensitiv informasjon. En annen er at implementeringen av denne typen tjenester hos behandlere ikke alltid er fulgt av tilpasset arbeidsorganisering. Noen behandlere kvier seg derfor for å ta i bruk tjenester som de frykter vil føre til merarbeid framfor effektivisering. Finansieringsmodellene er ikke tydelige nok, og potensialet som ligger i disse verktøyene er fremdeles i liten grad er kjent, beregnet eller utnyttet.

Utfordringene og problemstillingene utredes nå av helseportalen, for å legge grunnlaget for å ta i bruk teknologien som finnes på best mulig vis. I motsetning til flybilletter og banktjenester, eksisterer helsetilbudet i stor grad innenfor offentlige rammer. Tjenesteutviklingen for meldingstjenester foregår først og fremst i privat sektor. Dette åpner for spennende vinn- vinn- situasjoner der brukernes behov står i sentrum. Samtidig krever det at prosessene fra myndighetenes side er ryddige og innenfor de juridiske rammene som finnes, nasjonalt og internasjonalt.

Målet er at vi som brukere kan ha en trygg digital dialog med behandleren vår, og at slike kommunikasjonstjenester finnes samlet med annen helseinformasjon på ett sted.  Ikke minst er det viktig at tjenestene er hensiktsmessig utformet og tas i bruk på en lur måte – slik at gevinstene blir tydelige og utbredt.

Pia Braathen Schønfeldt
Helsenorge.no

Artikkelen er skrevet av Helsenorge Beta

Emneord: | | | |